National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Population viability analysis of endangered species in Czech Republic
Šťastná, Andrea ; Helman, Karel (advisor) ; Bašta, Milan (referee)
Diploma thesis analyzes the viability of the selected species populations in the Czech Republic. The thesis is divided into two main parts. The first part contains a stochastic model simulating possible scenarios of the Eurasian lynx population size in the Czech Republic. For this model program Vortex was used. The second part is focused on Time series analysis of the Grey Partridge and the Common Kingfisher population, where data was obtained from the Czech Society for Ornithology. This analysis aims on identification of factors that may affect the viability of the two bird species.
Importance and species composition of non-fish prey in the diet of fish-eating predators
Mach, Jakub ; Čech, Martin (advisor) ; Vejřík, Lukáš (referee)
Piscivorous birds are usually considered to be exclusive fish eaters which are responsible for signifiant numerical and economical losses to fish populations. With a method of literary research the importace and species composition of non-fish prey is determine in the diet of selected fifteen species of piscivorous birds. The aim of this work is to determine the extent of non-fish part of the diet of particular piscivorous predators and categorize them on the grounds of differences between size of this part in their diet. Another goal is to determine any effects which can influence amount and species composition of non-fish part of nourishment, and also factors, which can influence obtained results based on the chosen method of analysis. According to the data found, diet of five bird species was composed almost exclusively with fish. Eight other bird species also showed preference for fish prey, but in most of these cases was present also important part of non-fish prey. Two bird species seems to be very oportunistic in case of composition their diet. As factors that can affect the extent of non-fish part in the diet was established especially the prey availability in environment, used method for diet composition analysis, insufficient attention for parts of prey other than fish, or also less...
Occurrence of Common Kingfisher on the Blanice river and the effect of modification of the riverbed on its ecotope
KAŠTÁNKOVÁ, Veronika
This bachelor thesis deals with the monitoring of kingfisher presence in the natural as well as modified biotope in certain sector of the Blanice river´s flow. The chosen section is a part of the Blanice river beginning before Bavorov village by ?U Skuhrů? locality and ending under the Husinecká přehrada dam. This work focuses on floodings, antiflooding modification and its influence on kingfisher biotope. Processing this bachelor thesis, it was found out that 5,6 % of the left and 5,1 % of the right bank of the focused part of the river show features of antropogenic adaptation. It was also found out, that 30 % of the chosen part of the river have appropriate conditions for kingfisher nesting. In these parts of the river, there were found altogether 25 unoccupied remainders of old nests and 3 occupied nests. The most suitable locality for kingfisher nesting from all monitored areas is in the natural part between the villages of Blanice and Strunkovice nad Blanicí. One of the occupied nests was found in anthropogenicly modified part of the river flow in the village of Husinec. It was 50 metres far from the river in the steep hillside. The banks of the river in this area were strengthened after the floodings by stone from quarries and the stream bed was artificially straightened.
Výzkum ekologie a rozšíření‚ návrh managementu populací a záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů: Projekty aktivní podpory ohrožených živočichů v České republice
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Nová, Petra ; Marhoul, Pavel ; Kumstátová, Tereza
Snahou sborníku je pokusit se shrnout dosavadní zkušenosti s aktivní podporou některých ohrožených živočichů a využít je pro další rozvoj a zefektivnění projektů tohoto typu. Realizovaných projektů bylo velké množství, mnohé z nich po sobě nezanechaly žádnou publikační ani jinou stopu, jiné jsou zdokumentovány pouze nedostatečně a nelze je nijak hodnotit. Do hodnocení se tak dostaly zejména projekty hrazené z veřejných rozpočtů, u kterých je stanovena povinnost podání zprávy o realizaci projektu. Hodnoceny byly aktivity realizované od roku 1980, v případě, že byl určitý projekt významný z metodologického hlediska nebo má přímé vazby na současnost, bylo možno zahrnout i projekty starší. Hodnocení celostátně koordinovaných projektů a dále všech, u kterých došlo k jakýmkoliv reintrodukcím. Projekty byly věnovány těmto živočichům: vodní měkkýši, rak říční, motýli, blanokřídlí, ryby, obojživelníci, želva bahenní, ještěrka zelená, ostatní plazi, užovka stromová, hohol severní, drop velký, tetřev hlušec, čáp bílý, moták lužní, puštík bělavý, sova pálená, sýček obecný, sýc rousný, ledňáček říční, netopýři, sysel obecný, bobr evropský, vydra říční a rys ostrovid.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.