Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 234 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Laser-generated nanoparticles to change physical properties of solids, liquids and gases
Torrisi, Alfio ; Cutroneo, Mariapompea ; Ceccio, Giovanni ; Cannavó, Antonino ; Horák, Pavel ; Torrisi, L. ; Vacík, Jiří
Synthesis of nanoparticles was possible employing a Nd: YAG pulsed laser at fundamental harmonic. The production of nanoparticles in water depends mainly on the laser parameters (pulse duration, energy, wavelength), the irradiation conditions (focal spot, repetition rate, irradiation time) and the medium where the ablation occurs (solid target, water, solution concentration). The nanoparticles can be introduced in solids, liquids or gases to change many physical characteristics. The optical properties of polymers and solutions, the wetting ability of liquids, the electron density of laser-generated plasma, represent some examples that can be controlled by the concentration of metallic nanoparticles (Au, Ag, Ti, Cu). Some bio-medical applications will be presented and discussed.
Shooting Sport Simulation Device
Poloch, Martin
The goal of this work is to design, build and test a shooting sport simulation system. The first part of this system is a module that can be put into a variety of shooting weapons and transform them to a laser gun. The module uses a shock sensing system, so there is no need to mechanically disassemble the gun. The second part is a target device that can sense incoming laser beams with LEDs. The final hardware part is a control board which can connect multiple targets and weapons through a wireless module nRF24L01+ into one system and therefore simulate advanced shooting modes. Additionally it has a built in Wi-Fi module ESP8266 which can provide shooters a website with detailed results and statistics of their shooting in a graphically pleasing way. Output of this project should be a market competitive product so the design is focused on the ability to be manufactured on automated machines.
Module for the detection of light elements in ferrous alloys by the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy technique
Hrabal, Zdeněk ; Novotný, Karel (oponent) ; Novotný, Jan (vedoucí práce)
This diploma thesis' aim is an investigation of light elements (i.e. carbon, sulphur and phosphorus) in ferrous alloys using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). The primary goal is both the development and implementation of the new module enabling an analysis of vacuum ultraviolet (VUV) radiation which is necessary for the steel analysis and also more applications of LIBS. The first part surveys the state-of-the-art approaches of optical emission spectroscopy (OES), as well as the overview of traditional techniques used for steel analyse. The theory concerning the absorption of VUV by the air and optical glasses has been also investigated in order to get the essential theoretical background for the development of the module. The experimental module was carried out prior to the final design in order to test the concept of the VUV analysis by LIBS. On the basis of this testing, the final design was proposed based on the unique wedge mechanism. The prototype was made up in cooperation with an external manufacturer and then the performances of the module were demonstrated by measurements of five certified steel standards. The experiments determined the limit of detection for carbon as 0.028 wt.%. Nevertheless, neither sulphur nor phosphorus were detected in any of studied sample. This thesis establishes the essential know-how for further investigation of the VUV-LIBS analysis in the Laboratory of laser spectroscopy in Brno.
Realizace tenkých vrstev na optických komponentech
Budasz, Jiří
Zpráva se zabývá realizací tenkých vrstev na optických elementech určených pro funkční vzorky a prototypy. Popisuje rovněž zátěžové testování soustav vrstev na vzorcích.
Sborník příspěvků multioborové konference LASER58
Růžička, Bohdan
Konference LASER58 je mezioborová a intersektorová akce, na které se mohou potkat profesionálové z různých oborů. Společným jmenovatelem jsou lasery, optika a jejich aplikace. Účastníci pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.).
AAS - test readiness review
Budasz, Jiří ; Lédl, Vít ; Pleštil, Jan ; Steiger, Lukáš ; Václavík, Jan ; Veselý, Martin
This document describes the test procedure applicable to the electrical and functional tests of the Alignment Aid System.\nThe test to be performed according to this procedure are to demonstrate the compliance of the above item to the requirements specified in the applicable document as part of the overall verification program. The test results shall be collected in a Test Report.
Analýza principu buzení kola turbíny magnety při různých režimech
Voronova, Evgeniya ; Maturkanič, Dušan ; Procházka, Pavel ; Hodboď, Robert
Ve zprávě je provedena analýza principu buzení vynuceného kmitání kola pomocí magnetů zapnutých v režimech: harmonickém, pulsním, pulsně-synchronním na IRC (encoder) a pulsně-synchronním na IRC (encoder) a tenzometr. Dále se ověřoval vliv šířky pulsu a frekvence buzení axiálního magnetu na vibracích lopatky modelu kola turbíny.\n
Influence of excitation frequency and pulse width on blade vibration
Voronova, Evgeniya ; Maturkanič, Dušan
The paper describes results of measuring of blade vibration characteristics excitation by one electromagnet at harmonic regime.The measurements were performed in the laboratory of rotational laser vibrometry originated at the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i.\n
Vliv optoelektronického zaměřovače na přesnost a preciznost střelby
Bílek, Zdeněk ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Brych, Jan (oponent)
Název: Vliv optoelektronického zaměřovače na přesnost a preciznost střelby Cíle: Cílem práce je statisticky vyhodnotit vliv na přesnost a preciznost střelby s použitím a bez použití optoelektronického zařízení na samopalu Heckler & Koch MP5 při statických a dynamických střeleckých cvičení. Metody: K vyhodnocení terčů bylo využito početní metoda zjišťování středního bodu zásahu. Pro statistické zpracování dat bylo využito metod porovnávání průměrů. Ke zjištění významnosti bylo použito analýza rozptylů s využitím statistického programu ANOVA. Výsledky: Použití optoelektronického zařízení bylo statisticky významné z hlediska přesnosti střelby při statických střeleckých situacích. Z hlediska preciznosti střelby bylo použití optoelektronického zařízení statisticky významné při dynamických střeleckých situacích na ose "y" - vertikální ose. Klíčová slova: zaměřovač, střelba, puška, terč, laser
Využití vysokovýkonného laseru ve fyzioterapii
Kremlíková, Lucie ; Kymplová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Jeníček, Jakub (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Lucie Kremlíková Vedoucí práce: MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D., MBA Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití vysokovýkonného laseru ve fyzioterapii Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá využitím vysokovýkonného laseru ve fyzioterapii, konkrétně u pacientů s bolestivou či funkční poruchou ramenního kloubu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a jejím cílem je zvýšit povědomí o využití vysokovýkonného laseru ve fyzioterapii a pomocí průzkumu porovnat, zda se liší výsledky terapie s laserem a bez něj u vybraných pacientů. Teoretická část se věnuje problematice laserů. Přináší informace ohledně základních principů laserů a účinků, indikací a kontraindikací, ale představuje i různé typy laserů a jejich využití. Druhá část se zabývá ramenním kloubem, jeho anatomií, kineziologií i patologií. Praktická část je založena na průzkumu efektu terapie vysokovýkonným laserem u pacientů s bolestivou či funkční poruchou ramene. Efekt terapie se posuzuje z hlediska bolesti a aktivních rozsahů pohybů. Pacienti jsou rozděleni do dvou skupin (cílová a kontrolní skupina). Výsledky průzkumu přináší informace o pozitivním efektu terapie vysokovýkonným laserem u sledovaných pacientů. V diskuzi se práce věnuje zhodnocení efektu terapie a faktorům,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 234 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.