Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podnikatelský plán pro firmu Duscholux v ČR a SR
Bábor, Tomáš ; Ujčíková, Miroslava (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánováním firmy Duscholux, jeho popisem, sestavením a logickým uspořádáním. Zároveň se tato práce stane pomocným vodítkem budoucích činností obchodního zástupce působícího na sledovaném trhu České a Slovenské republiky.
Bytový dům
Uhlíř, Karel ; Šafařík, Martin (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává komplexní dokumentaci stavební části novostavby bytového domu na úrovni prováděcího projektu stavby. Návrh klade důraz na dispoziční řešení s vazbou na zajištění konstrukce po stránce technické, statické, požární bezpečnosti, ochrany proti hluku, úspory energie, bezpečnost při užívání. Práce je provedena v elektronické formě pomocí programů Autocad a Microsoft Word (PDF Creator).
Rodinný dům
Pourová, Veronika ; Blažek, Petr (oponent) ; Čuprová, Danuše (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Miletíně. Rodinný dům je stavba pro trvalé rodinné bydlení s jednou bytovou jednotkou. Jedná se o rodinný dům se dvěmi nadzemními podlažími a suterénem. Rodinný dům je zasazen do mírně svažitého terénu. Technické provedení novostavby z tradičních materiálů a tradičních technologií. Budova je navržena ze systému POROTHERM a stropní konstrukci ze systému POROTHERM MIAKO. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplením. Fasády jsou členěny barevně v kombinaci s velkými prosklenými okenními otvory. Okna jsou plastová s izolačním sklem. Střechy jsou ploché.
The storage furniture for preschool children
Slezáková, Kristýna
Práce je zaměřena na problém veřejných interiérů pro děti v předškolním věku, věnuje se především prostorům šatny a koupelny. Zvolené téma bylo řešeno pomocí rešerše na poli psychologie, bezpečnosti, hygieny a materiálů. Získané informace byly převedeny do případové studie, která byla realizována pod autorčiným dozorem. Jednotlivé kusy nábytku společně s dekoracemi vytvořily velmi bezpečný, příjemný a optimistický prostor pro děti i zaměstnance. Realizace byla provedena na ZŠ a MŠ Uherčice v letech 2013 a 2014.
Rekonstrukce koupelny
Slámová, Martina
Práce se zabývá rekonstrukcí existující koupelny, návrhem interiéru, dispozice a výtvarného řešení koupelny tak, aby vyhovovala současným podmínkám kladeným na zónu hygieny a požadavkům konkrétního uživatele. V teoretické části jsou nejprve shrnuty základní požadavky na zónu hygieny a následně poznatky z historického vývoje koupelen. V následujících kapitolách jsou prezentovány materiály a zařizovací prvky od sanitárního vybavení až po doplňky užívané v prostoru koupelen. Součástí práce je aplikace získaných informací v praxi v podobě rekonstrukce koupelny. Projekt rekonstrukce zahrnuje rozbor vybavení, půdorysná a výtvarná řešení interiéru, vizualizaci a předpokládaný cenový odhad rekonstrukce. Návrh je zhotoven dle požadavků pro konkrétního klienta a bude realizován.
Návrh koupelny pro osoby se sníženou schopností pohybu
Bartoňková, Pavlína
Předmětem této bakalářské práce je získání teoretických znalostí v oblasti zařízení koupelen pro osoby se sníženou schopností pohybu. V práci jsou uvedeny základní specifické ergonomické, hygienické a bezpečnostní požadavky na prostor koupelen a jejich vybavení. Součástí práce je srovnání teoretických poznatků se skutečným stavem vybraných koupelen domovů pro seniory a odborného léčebného ústavu. Dále je v práci zahrnut přehled firem na českém trhu, které se zaměřují na prodej koupelnového nábytku a pomůcek pro tělesně postižené osoby. Poslední část práce obsahuje vlastní návrh koupelny pro osoby se sníženou schopností pohybu, která je navržena podle poznatků získaných v teoretické části.
Interier obytného prostoru pro mladý pár a návrh jídelního stolu
Cigánková, Alena
Tématem diplomové práce je návrh interiéru bytu pro mladý pár a návrh jídelního stolu. Výsledkem práce má být prostor, ve kterém se bude oběma mladým lidem dobře žít a jídelní stůl, který je pojat netradičním způsobem. Pro návrh interiéru bylo potřeba seznámit se s jednotlivými místnostmi a požadavky páru, zvolit vhodné barvy a uspořádání nábytku. Návrh jídelního stolu je také spojen se znalostmi, nejen historickými, ale zároveň znalost požadavků jako je bezpečnost, výkresová dokumentace, konstrukce a rozměry, materiál. Výsledkem je návrh moderního interiéru bytu pro konkrétní partnery a jídelní stůl jednoduchých linií s policemi.
Design koupelnového nábytku
Kučerová, Lenka
Práce se věnuje problematice koupelnového nábytku, zejména potom jeho vlastnímu návrhu do bytového interiéru. Teoretická část se zabývá historií, bezpečností a ergonomií, typy nábytku, současnými trendy, materiály a vybranými designovými kolekcemi. Praktická část zahrnuje samotný proces navrhování designu koupelnového nábytku a jeho vývoj od prvotních skic až po konečné vizualizace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.