Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 473 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh dřevěného schodiště s úložným prostorem
Volková, Alžběta
Tématem práce je návrh konstrukčního řešení dřevěného schodiště s úložným prostorem v jednotlivých stupních. Návrh je vytvořen dle požadavků zákazníka a zadaných rozměrů firmou pana Antonína Kluse - Stolařství Vizer. Obsahem práce je problematika konstrukčního řešení dřevěných schodišť a úložných prostor, především zásuvek. Práce obsahuje také rešerší obdobných konstrukčních řešení. Výstupem jsou navržené varianty, výpočty, výkresová dokumentace, příslušné kusovníky, vizualizace a také zhodnocení v úrovni přímých materiálových nákladů. Vlastní konstrukční řešení je vytvořeno s ohledem na technické a bezpečnostní požadavky.
Návrh konstrukčního řešení mobiliáře do lékárny
Poloch, Jan
Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení mobiliáře do lékárny - lékárenské táry. Návrh respektuje podmínky zadané zadavatelem a investorem a splňuje požadavky dle platných norem včetně požadavků na bezpečnost. V teoretické části práce se pojednává o problematice pracovního prostředí, nábytkového vybavení, používaných materiálů, vlivu antropometrie a ergonomie, obdobných řešení a další problematice z oblasti lékárenského prostředí. Návrh konstrukčního řešení je vypracován formou výkresové dokumentace s příslušnými kusovníky, ekonomickým zhodnocením materiálových nákladů a vizualizacemi.
Návrh konferenčního stolku
Kopřiva, David
Obsahem této práce je návrh designu konferenčního stolku a následný přehled materiálů, ze kterých lze navrhovaný stolek zhotovit. Teoretická část je zpracována formou rešerše konferenčních stolků, požadavky kladenými na stolový nábytek a přehledem vybraných materiálů a technologií použitelných při výrobě stolku. Praktická část obsahuje návrh výroby konferenčního stolku z vybraného materiálu a výrobu modelu. Cílem práce je návrh designu konferenčního stolku a výběr vhodného materiálu a technologie pro jeho výrobu.
Návrh hájovne
Horváth, Matúš
V bakalářské práci jsme navrhli konstrukční varianty při budování hájovny, které budou sloužit jako základ k rozhodování investora. Jednotlivá dispoziční řešení vyhovují jeho požadavkům. Práce se skládá z literární rešerže, která popisuje jednotlivé způsoby s osobitými vlastnostmi a projektovou dokumentací, jež odpovídá platným předpisům a normám. Skladby rámové, srubové konstrukce a konstrukce z masivních panelů jsou porovnávány jak ze strany tepelně izolačních vlastností, tak i dle spotřeby materiálu. Bakalářská práce bude pro investora sloužit k finálnímu rozhodnutí konstrukčního řešení.
Návrh rodinného domu systémem dřevěné rámové konstrukce
Havel, Petr
Tématem této bakalářské práce je návrh moderního jednopodlažního domu pro čtyřčlennou rodinu. Dům je navržen jako dřevostavba systémem rámové konstrukce. První část práce je zaměřena na umístění a návrh dispozice rodinného domu, technologii výroby prefabrikovaných panelů a postup výstavby dřevostavby. Druhou částí práce je technický popis navržených konstrukcí, architektonická vizualizace a tepelně technické posouzení obvodového pláště. Práce je podložena výkresovou dokumentací.
Návrh konstrukčního řešení lůžka s možností variability funkce na dvoulůžko
Dvořák, Ladislav
Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení lůžka s možností variability funkce na dvoulůžko, která splňuje jak požadavky zadané zadavatelem a investorem, tak i požadavky platných norem a bezpečnost. Teoretická část se věnuje problematice lůžek, tvorbě privátního interiéru, antropometrii a ergonomii, rešerši současného řešení lůžkového nábytku s možnostmi rozložení na dvoulůžko, dále problematice materiálů, konstrukčních spojů a dalších záležitostí lůžkového nábytku. Vlastní konstrukční návrh je vypracován formou výkresové dokumentace s kusovníky, vizualizacemi a ekonomickým zhodnocením v úrovni přímých materiálových nákladů.
Konstrukce pracovního stolu s měnitelnou plochou pro bytové užití
Brabenec, Jakub
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce pracovního stolu s měnitelnou plochou pro bytové užití. Návrh pracovny byl zadán k překreslení v programu pro výrobu a realizaci. Pro tuto problematiku bylo nutné vhodně vybrat konstrukční materiál, konstrukční řešení a kování. Práce se zabývá rešerší konstrukčních materiálů a spojů stolového nábytku. Dále se práce zabývá moderním řešením stolů. Přílohou bakalářské práce je výkresová dokumentace, kusovník a stanovení přímých nákladů.
Samojízdné stroje a sklízeče v rostlinné výrobě
Staněk, Jindřich
Bakalářská práce samojízdné stroje a sklízeče v rostlinné výrobě je zaměřena na historii, vývoj a konstrukci samojízdných strojů a sklízečů v rostlinné výrobě, které se vyskytují v zemědělství. První část bakalářské práce je zaměřena na historii a vývoj samojízdných strojů v rostlinné výrobě. Dále je zde uveden přehled různých typů adaptérů u samojízdných sklízečů. Druhá část je zaměřena na samojízdné postřikovače, jejich vývoj, trendy v zemědělství a technické a technickoekonomické hodnocení.
Konstrukce hydraulického podavače
Kreslík, Roman
V předkládané bakalářské práci s názvem: Konstrukce hydraulického podavače se především zabývám návrhem a konstrukcí hydraulického podavače (hydraulické ruky) do tříbodového závěsu traktoru, především pro oblast zemědělství a lesnictví. V první části je práce zaměřena na základní hydraulické komponenty, které jsou potřebné k provozu podavače. V druhé části se zabývá rozdělením hydraulických podavačů. Ve třetí části se zabývá samotným návrhem a konstrukcí hydraulického podavače.
Progresivní konstrukce míchačky stavebních hmot
Brychta, Ondřej
V mojí bakalářské práci s názvem: Progresivní konstrukce míchačky stavebních hmot se hlavně zabývám návrhem a konstrukcí spádové míchačky stavebních hmot pro domácí použití. V první části se zaměřuji na rozdělení míchaček podle různých hledisek. V druhé části se zabývám samotným návrhem a konstrukcí míchačky, hlavním a největším problémem je realizace pohonu, který jsem zvolil pomocí šnekové převodovky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 473 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.