National Repository of Grey Literature 22 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Optimalizace využívání informačních technologií ve vybraném podniku
Hrubá, Iveta
Hrubá, I., Zerdaloglu, S. Optimizing the use of information technologies in a select-ed company. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2017. The aim of the bachelor thesis is to optimize the use of information technologies in the se-lected company, based on recommendations that will lead to the more efficient use and management of ICT in the given enterprise. The proposed changes will correspond to the current state of ICT, to the requirements and future objectives of the company. The thesis will analyze the needs and requirements of the com-pany for ICT, current state, including analysis of the cost for current state of ICT in the company and SWOT analysis from the information and technological point of view. There will also be used a multicriteria decision making based on Saatys pairing equation. In the end with regard to the results will be proposed changes, whose implementation would increase the efficiency of ICT use and management in the given company.
Technology and Society - Online Addictions
Sarbassov, Timur ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Cílem této práce je prostudovat problematiku závislosti na internetu. Samotná práce je rozdělena do 3 částí: úvod, hlavní článek a závěr. Úvod vysvětluje globální posuny v komunikační technologii a jejich negativní a pozitivní účinky. V hlavní části se zabývám některými typy závislosti na internetu a způsoby, jak s nimi zacházet. Závěrem jsem shrnul tezi o příčinných a souvislostních vztazích závislých na internetu.
Implementation of Smart Factory
Marek, Pavel ; Krajsa, Ondřej (referee) ; Škorpil, Vladislav (advisor)
This diploma thesis is focused on the study of concept of Internet of Things, concept of Industry 4.0 and on current conditions in smart factories. Based on these studies there was designed and implemented hardware and software adjustment for industrial machines and connection of these industrial machines to communication network. There was designed and programmed the application in the C# language. This application provides a data collection from industrial machines, provides various services for machines and humans and this application is processing and viewing necessary data. For these purposes the application is using a database system based on the SQLite. These tasks of designing and implementation are summarized to system, which is determined for smart factory implementation. This implementation is created according to Industry 4.0 concept.
Media addiction - causes, symptoms and ways of solutions
Ostřížek, Kristian ; Brdička, Bořivoj (advisor) ; Jeřábek, Tomáš (referee)
4 Title: Media addiction - causes, symptoms and ways of solutions Summary: This thesis concerns the influence of modern information and communication technologies on communication and changes within its forms. The aim is to map positive and negative effects of usage of these technologies, compare results with already existing data, name possible causes which may lead to addiction on new forms of communication and to propose possible preacautions. This thesis presents theoretic knowledge of social communication, information on communication status and modern information and communication technologies and re- sults of empirical research. On basis os gained research data are framed causes of changes in communication behaving. Keywords: Addiction, changes in communication behaving, communication forms development, com- munication technologies, media
Communications Technology and the New Horizons Mission to Pluto
Yarkina, Daria ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této práce je ukázat, jaké komunikační technologie se používají v misi New Horizons k Plutu, poskytnout stručný popis cílů misi a položit důraz na schopnost posílat signály na velké vzdálenosti. Tato práce se také zabývá popisem a významem vědeckého zařízení v kosmické sondě. Dále následuje informace o přenosu dat a navigačním systému planetární sondy. Také jsou zmíněné účinnost využití Ka frekvenčního pásma a modernější technologie.
Universal Wiring Proposal for New Family House
Olbrichová, Jana ; Jordán, Vilém (referee) ; Ondrák, Viktor (advisor)
The aim of the work is to propose universal cabling for a new family house. This cabling should meet all requirements of the customer and therefore be suitable for educational, working and recreational purposes.
Expansion of Structured Cabling in Office Building
Saniter, Václav ; Jordán, Vilém (referee) ; Ondrák, Viktor (advisor)
The topic of this thesis is expansion of existing computer network placed in an office building owned by Inva Group a.s. company. First part of the thesis focuses on current status of both the original network and the expanded network’s building. In second part, I will present the theoretical facts and then using both these parts, I will create the last, practical (design) part of the thesis.

National Repository of Grey Literature : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.