Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační společnost v číslech - 2017: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Přehledová publikace informuje o stavu a společenském vývoji prostřednictvím aktuálních statistik týkajících se šíření a využívání ICT v různých oblastech společnosti a ekonomiky. Publikace shrnuje informace o telekomunikační a internetové infrastruktuře, využívání informačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci a v podnikatelském sektoru, ve veřejné správě a zdravotnictví. Tabulková část publikace obsahuje shrnující a průřezové údaje za roky 2014 - 2016. V grafické části jsou srovnávány vybrané roky včetně mezinárodních dat mezinárodních a nadnárodních organizací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2015
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - telekomunikační a internetová infrastruktura, domácnosti, jednotlivci, podniky, veřejná správa a zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Aplikace nových komunikačních technologií do firemní počítačové sítě
Šafránek, Filip ; Smolík, Petr (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je řešení zavedení VoIP telefonie (Voice over Internet Protocol) a napojení na záznamový systém a CRM systém za účelem snížení nákladů společnosti INTERNET TRADING s.r.o..
Optimalizace přenosu hlasu v komunikačních sítích
Novák, David ; Polívka, Michal (oponent) ; Škorpil, Vladislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou přenosu hlasu v komunikačních sítích. V teoretické části jsou popsána kritéria pro optimalizaci hlasu, jako kvalita služby, úroveň priority služby, úroveň služby, typ služby, a subjektivní měření kvality hovoru. Dále je popsán Internet protokol, porovnání IPv4 a IPv6, technologie VoIP, včetně zabezpečení, protokolů a nutných parametrů pro přenos. Další částí jsou umělé neuronové sítě. Zde jsou základním způsobem popsány samotné neuronové sítě, Hopfieldova a Kohenenova neuronová síť. Praktická část je založena na porovnání sítí bez zajištění kvality služby a se zajištěním kvality služby. Dále jsou zde porovnány dva typy přepínačů. Klasický přepínač – řízený sekvenčně, a přepínač řízený pomocí umělých neuronových sítí. Celková simulace je provedena v programu Opnet Modeler. Závěr práce se věnuje vytvoření laboratorní úlohy v tomto programu pro porovnání různých systémů zajištění kvality služby.
Moderní přístupy v manažerské komunikaci
Novotný, Lukáš ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Voráček, Jan (oponent)
Úvodní část práce se zabývá základními charakteristikami komunikace, používanými komunikačními modely, analyzuje komunikační proces a popisuje sociální povahu komunikace s využitím manažerských komunikačních sítí uvnitř i vně organizace. Poté práce zmiňuje konkrétní komunikační formy a jejich využití s pomocí ICT technologií. V praktické části jsou nejprve zkoumány komunikační potřeby manažerů a následně analyzovány nároky a požadavky na komunikační strategii. Získané poznatky slouží následně k návrhu konkrétního manažerského komunikačního systému.
Role optických sítí v nové generaci komunikačních systémů
Kuchar, Anton
Optické a radiové sítě se navzájem doplňují jako nikdy předtím. Na druhé straně začíná být stále jasnější skutečnost, že zatímco v dálkových sítítch již jednoznačně dominují optické spoje, v přístupových sítích spolu soutěží sítě kabelové (metalické i světlovodné) se sítěmi radiovými. V příspěvku je diskutována role optických sítí v budoucí generaci komunikačních systémů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.