Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení kognitivní plasticity u seniorů s použitím FIE
Fišarová, Zuzana ; Váňová, Eva (vedoucí práce) ; Pikhartová, Alena (oponent)
4 Abstrakt Práce se zabývá rozvojem kognitivních schopností metodou Feuersteinova Instrumentálního obohacování u seniorek v ústavní péči. Měla by objasnit, zda je program Instrumentálního obohacování uplatnitelný při práci se seniory a jaký vliv bude mít na rozvoj kognitivních schopností těchto lidí. Teoretická část práce pojednává o období stáří, kognitivních specifikách seniorů, soudobých názorech na fungování mozku a především o programu Instrumentálního obohacování. Praktická část zahrnuje výsledky kvalitativního výzkumu. Hlavní metodou sběru dat bylo "dynamické hodnocení" kognitivního testu a případová studie. Kvalitativní zhodnocení výsledků Addenbrookského kognitivního testu ukázalo na zkvalitnění způsobu řešení v téměř všech položkách. Obecně došlo k rozvoji kognitivních funkcí na všech třech úrovních (vstup, elaborace, výstup). Výsledky studie ukázaly, že program Instrumentálního obohacování je pro seniory velmi vhodný. Jeho využití je smysluplné nejen u klientů s lehkým poškozením kognitivních schopností, ale velice efektivní je také u lidí s těžším stupněm demence.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.