Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prostor jako paradigma výuky
Belopotocký, Maroš ; Bureš, David (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Zadaním bakalárskej práce je navrhnúť dostavbu Fakulty architektúry v areáli VUT v mestskej časti Brno-stred medzi ulicami Úvoz, Údolní a Tvrdého, z dôvodov plánovaného presunu fakulty zo súčasných priestorov na ulici Poříčí. Otázka dostavby umožňuje rozšíriť priestory fakulty a doplniť kapacity, na ktoré dnešný stav už nemá miesto. Projekt tiež rieši využitie pôvodných historických budov a spojenie Fakulty architektúry s Fakultou výtvarných umení v rámci jedného areálu.
NTK jako prostor nejen ke studiu
Pavlík, Vladimír ; Heřmanová, Jitka
Prezentace: idr-1332_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1332_2 - Stáhnout plný textMP4
NTK jako akademická knihovna
Skenderija, Sasha ; Dibuszová, Eva
Prezentace: idr-1329_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1329_2 - Stáhnout plný textMP4
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Synková, Veronika ; Kristek, Jan (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Vytvářím nový hlavní vstup do areálu v Holicích. Rozšiřuji současný park a k pěší komunikaci situuji náměstí. Dva odlišné prostory jsou propojevy nezastavěným parterem stavby.
Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách
Formánek, Jakub ; Dundáček, Josef (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout kampus pro softwarovou společnost YSoft v lokalitě bývalé střelnice v Brně Pisárkách. Návrh zahrnuje urbanistické řešení oblasti a její transformaci na městskou čtvrť s centrálou společnosti YSfot jako dominanty areálu. Vzhledem k členitosti areálu byl projekt rozdělen do několika výškových úrovní, každá s vlastní vybaveností a navzájem propojeny. Areál zahrnuje komerci, plochy pro odpočinek, administrativní prostory a možnosti bydlení. Celé území je obslouženo nově zbudovanou komunikací. Areál je také přístupný z cyklostezky a obnovené autobusové zastávky veřejné dopravy. Parkování je zajištěno převážně pod povrchem. Budova společnosti YSoft má celkem 2podzemní a 9 nadzemních podlaží. Jednotlivá oddělení jsou uspořádána dle požadavků na snadnou vzájemnou komunikaci. Je zde velké množství ploch pro sektávání zaměstnanců a práci mimo pracovní stoly. Budova je dále vybavena odpočinkovými místnostmi, hernami, posilovnou a společnou jídelnou. Konstrukčně se jedná o železobetonovou monolitickou konstrukci se ztužujícícmi jádry a stěnami. Fasáda je tvořena hliníkovým oblkadem. Stítění je vynášeno samostatnou konsutrkcí.
Kreativní Brno - Kreativní Kraví Hora
Chybík, Ondřej ; Suchánek, Radek (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Projekt VUT 2020+ se zabývá celkovou strategií pro Vysoké učení technické v Brně s důrazem na lokalitu Kraví Hora.
The library - a catalyst for urban development
Juul, Helle
Prezentace: nusl-112762_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-112762_1 - Stáhnout plný textMP4
Zhodnocení využití vybraných objektů "brownfields" v Ústeckém kraji
Jiránek, Kamil ; Krejčová, Nikola (vedoucí práce) ; Piecha, Marian (oponent)
Cílem mé práce je zhodnotit využití několika vybraných objektů "brownfields" na území Ústeckého kraje s důrazem na reálné dopady na určité aspekty regionálního rozvoje. Reálnými dopady se rozumí zejména vliv na zaměstnanost, ekonomický rozvoj regionu a životní prostředí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.