Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Total Electron Content Measurements by Single-Frequency GPS Receiver
Rejfek, Luboš ; Pitaš, K. ; Urbář, Jaroslav ; Chmelař, P.
In this paper is described the measurement of the Total Electron Content by the single-frequency GPS receiver. Disadvantage of this method is that it cannot be used for realtime processing. The advantages of the proposed method are that the device is cheaper than dual-frequency GPS receiver and it can reinterpret older valuable measurements by such singlefrequency receivers. The algorithm was tested with the dualfrequency receiver. Signal from selected frequency (f1, or f2) was processed by presented algorithm and results were compared with standard processing of the signals, which is used for the dual-frequency receivers. Results are promising.
Měřící možnosti Digisondy
Kouba, Daniel ; Mošna, Zbyšek ; Koucká Knížová, Petra ; Boška, Josef ; Rejfek, Luboš
Ionosférická stanice v Průhonicích v současné době realizuje svá měření pomocí přístroje Digisonda DPS 4D. Výškový profil elektronové koncentrace je možné měřit vertikálním ionosférickým sondováním pomocí ionosond a Digisond. Profil elektronové koncentrace ukazuje aktuální zvrstvení ionosféry, členění na vrstvy D, E, F1 a F2, a elektronovou koncentraci v dané výšce. Další možností, jak studovat chování ionosféry je měření Dopplerova posunu v ionosférickém plazmatu. Průhonická observatoř je součastí světové sítě Digisond. Naměřená data jsou ihned automaticky odesílána do databáze GIRO (http://ulcar.uml.edu/DIDBase/).
Signal Filtration for Detecting Electromagetic Emission
Podshivalov, Aleksandr
There are many methods to describe and study geological processes. This paper deals with a data measured by a loop antenna in a dripstone cave. The measuring system, the sequence of the experiment, and result of signal filtering and spectral analysis were described. Several artificial noise sources in different frequency of signal spectrum bands were found. Signal filtering was carried out. On the basis of the filtered signal central moments during a few days were calculated.
Studium elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji v širokém pásmu frekvencí
Fišer, Jiří ; Santolík, Ondřej (vedoucí práce) ; Němec, František (oponent)
V této práci předkládám studii věnovanou průniku vln hvizdového módu do ionosféry. Je představen algoritmus automatické detekce hvizdů ve spek- trogramech spočtených z dat naměřených na družici DEMETER. Dále je popsána metoda přiřazení iniciačních blesků naměřených pomocí bleskové detekční sítě EUCLID detekovaným hvizdům. Prezentovány jsou výsledky statistické studie věnované vzájemným vztahům mezi detekovanými hvizdy a jim přiřazenými iniciačními blesky. Na základě zpracování dat z 364 průletů družice nad sledovaným územím je ukázáno, že střední amplituda hvizdů klesá se vzdáleností od jejich bodu průniku do ionosféry, roste s proudem iniciačního blesku a ve večerních hodinách je zhruba třikrát vyšší než v do- poledních. Je představena studie věnovaná subprotonosférickým hvizdům. Bylo zjištěno, že proudy iniciačních blesků přiřazených pozorovaným sub- protonosférickým hvizdům jsou velmi vysoké ve srovnání s klasickými 0+ hvizdy.
Vliv dolní atmosféry na ionosféru
Koucká Knížová, Petra ; Mošna, Zbyšek ; Potužníková, Kateřina ; Boška, Josef ; Kouba, Daniel
Ionosféra představuje slabě ionizované plasma, které je ovlivněné jak slunečními a geomagnetickými\nprocesy tak i jevy probíhajícími v neutrální atmosféře. Korelační koeficienty dlouhých časových řad kritických\nfrekvencí měřených na evropských observatořích vertikálního ionosférického sondování dosahují vysokých\nhodnot. Odrážejí tak dominantní globální vliv sluneční aktivity. Korelační koeficienty dosahují vysokých hodnot\nnejen pro původní data a pro střední hodnoty ale i pro fluktuace. Korelace časových řad výrazně klesá pro\npovrchovou vzdálenost stanic přesahující 1000 km a přibližně 10° geografické šířky. Tento efekt není příliš\npozorovatelný pro rozdíl geografických délek stanic, pro který korelační koeficient klesá pomaleji. Zlom na\nkřivce korelačních koeficientů vysvětlujeme „lokálním“ vlivem neutrální atmosféry a vlnové aktivity.\nPravděpodobným společným zdrojem vlnové aktivity na škále 1000 km/10° jsou troposférické systémy. Ty jsou\nznámé jako významný zdroj vlnových procesů ve velmi širokém rozsahu period, které se šíří až do výšky\nionosféry. Velké troposférické mesoscale systémy typicky dosahují charakteristických horizontálních rozměrů\ndo 2000 km.
Seasonal Variation in Propagation Directions of Acoustic Gravity Waves in the Thermosphere
Fišer, Jiří ; Chum, Jaroslav
We investigate seasonal behaviour of acoustic gravity waves (AGWs) in\nthe thermosphere. For this purpose, measurements of HF Doppler sounding stations\noperated by or in cooperation with our institute are used. These measurements\nare compared with previously reported studies which employed different techniques\nof ionospheric observations. The propagation of AGWs is found to have strong\nseasonal dependence. AGWs in summer generally tend to propagate poleward in\nsummer and equatorward in winter.
Návrh antény pro ULF- Nízkoúrovňová magnetická měření
Škoda, Martin ; Kříž, Tomáš (oponent) ; Fiala, Pavel (vedoucí práce)
Předložená práce se zabývá návrhem a studií snímacího prvku (antény) pro účely nízkoúrovňových nízkofrekvenčních měření magnetických polí. Nejprve pojednává o šíření elektromagnetického pole a způsobu šíření elektromagnetické vlny. Poté pomocí programu Ansys Maxwell jsou simulovány tři modely snímacích prvků. Na závěr jsou realizovány dva návrhy antén a provedeno laboratorní měření s nimi.
HF Doppler Observations of Ionospheric Disturbances over Taiwan
Fišer, Jiří ; Chum, Jaroslav
Results of observations of traveling ionospheric disturbances (TIDs) by the multipath continuous HF Doppler sounding system operating in Taiwan are presented. We analysed one-year long period of measurements from April 2014 to March 2015 and investigated horizontal velocities and azimuths of propagation of medium scale traveling ionospheric disturbances (MSTIDs) with periods from 4 min to 60 min. Horizontal velocities range from ≈ 100 m s−1 to ≈ 300 m s−1 and MSTIDs propagate preferentially south-eastward in the local winter and preferentially northward in the local summer. The disturbances rarely propagate with azimuth in the range of 200–290◦ .
Comparision of devices for monitoring of the ionosphere at the observatory Průhonice
Beran, L. ; Chmelař, P. ; Rejfek, Luboš ; Chum, Jaroslav ; Mošna, Zbyšek
This document is about comparison of the methods ad systems for the measurement of the ionosphere used at the geophysical observatory Pruhonice (50N, 14.5E). Three systems for ionospheric monitoring are installed at the station. The first system for the monitoring of the ionosphere is Digisonde, the second system is countinuous Doppler sounding. Each system has its banefits and weaknesses which are compared in this paper.
HF Doppler Radar Observations of Geomagnetic Pulsations
Fišer, Jiří ; Chum, Jaroslav
Geomagnetic pulsations interact with the ionosphere, which influences the propagation properties of high frequency (HF) radio waves. In this work we present results of an experimental study focused on investigation of relations between the geomagnetic pulsations observed on the ground and the Doppler frequency shift oscillations observed remotely in the ionosphere by a Doppler sounding system in the Czech Republic. We study mainly the dependence of phase shift between them on various parameters.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.