National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Brand Development of the selected Company
Horák, Jan ; Fait, Petr (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
This master’s thesis analyses a brand of selected company Engineering Test Institute, public enterprise (SZU), which offers services of testing, inspection and certification. Theoretical part of the thesis is focused on literature research of marketing and branding theories. The key part is the analytical part, which contains a detailed analysis of the current state of the brand "Engineering Testing Institute". The thesis also contains a questionnaire survey focused on both the internal environment of the company and its customers. The research is followed by a final part with possible suggestions on how to further develop the brand.
Czech Agriculture Food Inspection Authority Annual Report 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech Agriculture Food Inspection Authority Annual Report 2018
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech Agriculture Food Inspection Authority Annual Report 2017
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech Agriculture Food Inspection Authority Annual Report 2016
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Fulltext: Download fulltextPDF
The Czech Environment Inspectorate
Kremplová Mendrygalová, Nina ; Sobotka, Michal (advisor) ; Derlich, Stanislav (referee)
1 The Czech Environmental Inspectorate Abstract This Master's thesis describes and analyses the Czech Environmental Inspectorate, a specialized supervisory authority that oversees compliance with legal regulations and administrative decisions rendered by the public administrative authorities in the area of the protection of the environment. The partial aim of this thesis is to introduce the Czech Environmental Inspectorate and to highlight its irreplaceable role at environmental protection in the Czech Republic. The main aim of this thesis is to describe and analyze the supervision activity of this authority and its follow-up measures, which are assigned to this authority by the legal regulation, and to highlight the changes brought by two fundamental legislative changes, namely the adoption of Act No. 255/2012 Coll., on administrative control (Control Code) and Act No. 250/2016 Coll., on administrative offenses, that influenced this authority. This thesis consists of four main chapters. The first and second chapters of this thesis are the introductory chapters. The first chapter highlights the current importance of environmental protection and specifies the role of administrative supervision as an essential tool to protect the environment. The second chapter presents the basic historical context of the...
The Czech Environment Inspection
Klemperová, Hana ; Damohorský, Milan (advisor) ; Humlíčková, Petra (referee)
Tato diplomová práce si klade za cíl představení České inspekce životního prostředí jako orgánu státní správy provádějící dozor v oblasti ochrany životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla založena zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Postupně byla její působnost rozšířena i do dalších oblastí ochrany životního prostředí. Česká inspekce životní prostředí plní ve společnosti nezastupitelnou funkci a snahou této práce je specifikovat činnost České inspekce životního prostředí, její právní úpravu, ale také srovnání s jinými inspekčními orgány.
The Czech Environmental Inspectorate
Příhodová, Romana ; Žákovská, Karolina (advisor) ; Sobotka, Michal (referee)
This thesis aims to introduce the Czech Environmental Inspectorate as a specialized body of the state administration with a state-wide authority which is subordinated to the Ministry of the Environment. The objective of the Inspectorate is particularly to exercise state supervision connected with enforcement of corrective actions and sanctions. The Czech Environmental Inspection was established in 1991 with its original competence in a field of forest protection, as of today it has competences with respect to all environmental components. The merit of this thesis is an analysis of statutory regulations regarding the protection of the environment according to which the Inspectorate exercises its competences and authority. The result of this analysis is definition of the competences of the Inspectorate in individual fields of environment protection. In the thesis I also focus on problematic provisions of particular legal regulations and in final chapter I address also a possibility of reorganisation of the Inspectorate in the future.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.