Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv ICT na změny v organizaci
Pucholt, Karel ; Střížová, Vlasta (vedoucí práce) ; Smutný, Zdeněk (oponent)
Tato práce se zabývá otázkou, jaké jsou skutečné dopady informačních a komunikačních technologií (ICT) na dnešní organizace, jaký je skutečný přínos informačních a komunikačních technologií pro organizace a jejich okolí. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. První část se zabývá podkladem k problematice organizací a informačních a komunikačních technologií a jejich vzájemnými vztahy. Na základě zjištěných informací, získaných podkladů a logiky, se práce snaží shrnout vliv ICT na organizace a společnost. V druhé části bude představen organizační útvar vybraného podniku, jehož podpora formou ICT není natolik typická. Na základě rozboru procesů probíhajících v této organizační jednotce budou odhaleny informační potřeby těchto procesů a způsoby, jakým jsou uspokojovány. Na základě těchto zjištění bude doporučeno řešení na zlepšení stávající situace.
Metodiky řízení informatických procesů - Implementace ISO 20 000
Rajnyš, Michal ; Voříšek, Jiří (vedoucí práce) ; Tolar, Jan (oponent)
Text se zabývá metodikami řízení informatických procesů v MSP a zdůrazňuje problémy, které mohou v tomto segmentu nastat. Práce obsahuje jak teoretická východiska, tak zkušenosti z plánování implementace ISO 2OOOO v malém podniku zabývajícím se Business Inteligence. V první části práce jsou metodiky zasazeny do obecného rámce řízení informatiky (IT governance) a je diskutován jejich účel a dopady standardizace řídících procesů, ke kterému jejich používání vede. Hlavní pozornost je věnována ITIL a ISO 20000 a jejich vzájemnému vztahu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.