Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 314 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
abART, National Library of the Czech Republic (NK), VIAF and Earthquake
Hůla, Jiří
Archiv výtvarného umění vyvíjí a provozuje vlastní informační systém – abART, databázi českého a slovenského umění, která je založena na atomizaci vkládaných dat a na jejich propojení. Rozlišuje 200 typů dokumentů, řada z nich (tisková zpráva, diplomová práce, soupis díla, letáky apod.) patří do šedé literatury. V abART lze definovat kromě dokumentů, výtvarných či kulturních akcí (koncert, dražba, křest knihy) i jakékoli jiné děje či události, např. sokolské slety nebo požáry. Pro zpracování tak odlehlých oblastí, jako je např. zemětřesení, by ale bylo třeba vytvořit širokou informační základnu a vkládané prvky (např. osoby) ztotožnit se záznamy v Národní knihovně (NK). Co ale se 46 746 osobami, které NK neuvádí?
Obrázek: Hula_diagram_of_sys_abART - Stáhnout plný textJPG
Plný text: Hula_fulltext - Stáhnout plný textPDF; Hula_prezentace_poznamky - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Hula_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Hula_video - Stáhnout plný textMP4
Invenio v3 Bootcamp
Jaroševská, Marie
Účelem cesty byla návštěva akce Invenio v3 bootcamp, kterou v březnu 2019 uspořádal CERN pro vývojáře digitálních repozitářů. Bootcamp byl koncipován jako teoretický a praktický úvod do frameworku Invenio v3 s pro-storem pro konzultace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Shareable Authority Reference Model
Wang, Jing
Lightning Talks (June 7), video záznam je k dispozici na: http://repozitar.techlib.cz/record/1274
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Ševčák, Ondřej ; Blažková, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje posouzení části informačního systému vybrané společnosti a návrhu jeho změn. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, systémů pro řízení podnikových procesů (BPM) a robotické procesní automatizace (RPA). V další části se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému a detailní analýzu vybraného firemního procesu. Hlavní část pak tvoří návrh změn. Cílem práce je navrhnutí takového řešení, které za pomoci nejmodernějších trendů automatizace a robotizace procesů optimalizuje část informačního systému firmy a tím sníží potřebný čas zpracování, chybovost i náklady a zvýší efektivitu firmy.
Proměny komunikace mezi školou a rodinou vlivem online technologií
BREICHA, Emanuel
Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním proměn komunikace mezi školou, žáky a potažmo rodinou, zapříčiněným vlivem online technologií, které jsou nedílnou součástí dnešní reality studia na všech stupních škol. Zaměřil jsem se především na pedagogy základních škol a realizoval vícečetnou případovou studii, jejímž základem byly polostrukturované hloubkové rozhovory vedené s vybranými pedagogy. V rámci případové studie jsem se zabýval problematikou toho, jaké online prostředky pro komunikaci mezi pedagogem, žákem a jeho rodinou jsou na různých základních školách využívány. Vyjma seznámení a popisu způsobů využití těchto ICT jsem se zaměřil i na klady a zápory, které s sebou tyto technologie z pohledu učitelů přinášejí, a jimi způsobené proměny komunikace. Zjistil jsem, jaké technologie učitelé používají, jaké změny jim to přineslo a jak vidí další vývoj tématu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu různých komunikačních prostředků, jak klasických, tak i online, mezi školou, žákem a jeho rodinou.
Ekonomické přínosy implementace nového informačního systému v podniku
JÁNOŠÍKOVÁ, Tereza
Hlavním cílem této diplomové práce je popis a zhodnocení jak vybraný podnik využívá informační technologie a informační systémy a výběr nového informačního systému. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy vztahující se k informačním systémům. Uvedeny jsou přínosy, kterých podnik pomocí implementace může docílit a faktory, které cenu informačního systému ovlivňují. V práci je charakterizován trh s podnikovými informačními systémy a ERP systémy v České republice. V praktické části je charakterizován vybraný podnik STS Olbramovice a.s., a to z hlediska jeho informačních technologií a informačních systému. Analyzovány jsou silné a slabé stránky stávajícího systému a důvody k implementaci nového informačního systému. Nakonec jsou identifikovány přínosy, které implementace nového informačního systému přinese.
Restaurátorský informační systém ResIS
Novotný, Jan, ; Jakl, Tomáš
Předložená metodika je návod, jak používat Restaurátorský informační systém ResIS pro zkvalitnění péče o knihovní fondy. ResIS je navržen pro komplexní zpracování dokumentace vzácných knihovních exemplářů. Základem systému je digitální archiv s několika desítkami tisíc identifikačních záznamů knihovních exemplářů, náhradních nosičů, bibliografických odkazů, restaurátorských zpráv a dokumentací z oblasti restaurování a ochrany historických fondů. Nejrozsáhlejší část tvoří restaurátorská dokumentace, do systému je zahrnuta rovněž dokumentace z konzervátorských průzkumů, výstav, výzkumných záměrů a vědeckých projektů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Webová aplikace pro tvorbu predikcí call centra
Mička, David ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit aplikaci pro tvorbu predikcí call centra, která by mohla nahradit stávající řešení predikcí v prostředí firmy Kiwi.com s.r.o. Výsledná aplikace by měla být intuitivnější a snazší na používání než systém Verint, či tabulkové řešení predikcí a zároveň by měla poskytovat dostatečné množství použití pro tvorbu taktických predikcí, díky kterým lze reagovat na nastávající situace a nastavovat reálná očekávání pro management zákaznického centra.
Educational System for Recommending Study Activities
Zapletal, Jakub ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
The purpose of this work is to design and implement a module for an already existing recommender system at the Open University, Milton Keynes. The existing system uses information about user activity in the Virtual Learning Environment (VLE) gathered from previous years and uses it to recommend relevant study activities for students.This module uses semantical similarity of study materials to recommend those which help user to~complete an~assignment or to find materials similar to ones provided.Similarities between documents are computed using Term Frequency - Inverse Document Frequency and word embedding methods.RESTful API was devised to communicate with the OU~Analyse interface.
The ARCLib Project: an Open-Source Solution for Long-Term Preservation
Růžička, Michal
The talk informs about the Czech ARCLib project. One of the main goals of the project is the development of an open-source solution for a bit-level and logical preservation of digital documents, respecting the national and international standards as well as the needs of all types of libraries in the Czech Republic. The mission of the ARCLib project lies, among others, in creating a solution that will allow institutions to implement all of the OAIS functional modules and entities, considering institutions’ information model. The architecture is planned as open and modular and the final product will be able to ingest, validate and store data from a majority of software products used for creating, disseminating and archiving libraries’ digital and digitised data in the Czech Republic.
Prezentace: idr-1250_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: ELAG2018-Ruzicka - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 314 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.