Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 479 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Statistika & My (č. 9/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistika & My (č. 6/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady
Horníková, Anna ; Pondělíček, Jiří (vedoucí práce) ; Sehnálková, Jana (oponent)
Bakalářská práce s názvem Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady si klade za cíl sledování ekonomických politik prováděných americkým prezidentem Ronaldem Reaganem v letech 1981 až 1988. Prezident Reagan za dvě období svého prezidentství dokázal zcela otočit dobový trend keynesiánství v přístupu vlád k americké ekonomice a nahradil jej navrácením důvěry v individuální zodpovědnost a svobodný trh. Cílem práce je sledování hypotézy, že tzv. Reaganomika přinesla dílčí úspěchy ve vybraných úsecích americké ekonomiky, jako je například snížení inflace a růst HDP, zatímco například v rozpočtové politice nepřinesla pozitivní výsledky. První kapitola práce sestává z teoretického podkladu nutného pro lepší pochopení tématu a zabývá se ideologickými východisky Reaganovy ekonomické politiky se zvláštním důrazem na teorii strany nabídky. V další kapitole je pak vylíčen charakter a průběh jednotlivých reforem tak, aby v kapitole poslední byla umožněna analýza důsledků těchto reforem.
Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro 2. stupeň ZŠ- peníze, hospodaření domácnosti
KŘÍŽOVÁ, Markéta
Cílem této bakalářské práce je seznámit žáky základní školy se základními principy finanční gramotnosti, neboť její znalost je nezbytná pro správné rozhodování ve světě financí. Bakalářská práce je koncipována jako sbírka řešených úloh, která má sloužit žákům druhého stupně základní školy. Tato závěrečná práce se zabývá problematikou a řešenými příklady z praxe. Témata, na která je práce zaměřená, jsou reklamace, reklama, rodinný rozpočet, inflace, měnový kurz, cena výrobku/služby (DPH) a hotovostní a bezhotovostní forma peněz.
Komparace vybraných spořících produktů
PROKEŠ, Štěpán
Tématika bakalářské práce je zaměřena na problematiku střádání peněžních prostředků. Práce zkoumá spořící nástroje na základě rizika ztráty prostředků, dostupnosti a relativního zhodnocení vložených prostředků. Důležitou roli zastupuje inflace, která v čase navyšuje cenové hladiny zboží a služeb. Oblasti zkoumání jsou použity v závěrečné komparaci nástrojů v ukázkovém a dílčích praktických příkladech. Primárním cílem práce je porovnání spořících nástrojů vzhledem k délce střádání a rizik s ním spojených.
Statistika & My (č. 6/2017): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Economic Research Bulletin (2017, No.2). Volume 15, Number 2, November 2017, Effects of Monetary Policy
Česká národní banka
Monetary policy is a one of the core functions of modern central banks. The recent economic crisis –the “Great Recession”, as it is sometimes dubbed–created new challenges as regards properly understanding the functioning of monetary policy and its effects and interactions with other policies. This issue of the Economic Research Bulletin presents a sample of CNB staff research that contributes to the understanding of this important and exciting research agenda.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv ekonomických faktorů na marketingovou činnost vybrané firmy
ČAPKOVÁ, Aneta
Práce zkoumá, jak vnější faktory, především makroekonomické faktory ovlivňují marketingové aktivity ve vybraném podniku. Pro analýzu vlivů makroprostředí je používána PEST analýza, která obsahuje faktory politické, ekonomické, sociální, technické a technologické. Ekonomickými faktory, kterými jsou: inflace, hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, příjmy a výdaje domácností a daně, jsou hodnoceny z dlouhodobého hlediska. Hlavním cílem práce je zjistit, jak tyto faktory ovlivňují marketingovou činnost ve společnosti v posledních deseti letech. Teoretická část popisuje podstatu jednotlivých faktorů, které jsou analyzovány v praktické části této práce. Na základě vyhodnocení výsledků jednotlivých analýz jsou navrhována řešení využití získaných informací, která by mohla vést k posílení pozice firmy na trhu a jejímu potenciálnímu růstu.
Možnosti centrálních bank ovlivňovat finanční trhy s přihlédnutím k současným devizovým intervencím ČNB
SLAVÍKOVÁ, Kamila
Diplomová práce je zaměřena na popis a následné vyhodnocení měnověpolitických nástrojů centrálních bank, které jsou využívány k zásahům na finančních trzích. Dalším velmi důležitým úkolem práce je analýza devizových intervencí ČNB a jejich vliv na ekonomiku České republiky. Praktická část práce byla vypracovaná na základě sběru dat, statistické analýzy, vlastního pozorován a hodnocení. Pro účely diplomové práce byla použita veřejně dostupná data ČNB a ČSÚ.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 479 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.