National Repository of Grey Literature 411 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The Use of 3D Printers in Medicine
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren, popsáním jejich obecných komponentů a využitím 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily 3D tiskárny a byly okamžitě použity v různých oborech a průmyslech. 3D tisk je inovační a perspektivní technologie, která nepředstavitelně mění lidské životy a zkrátí obrovské množství času a zdroje, které se vynakládají na vytváření určitých produktů. V této bakalářské práce uvedené příležitosti využití těchto technologií v různých oblastech především v medicíně, stejně jako rozdíly mezi jednotlivými technologiemi a jejimi výhody a nevýhody.
REVITALIZATION OF THE FORMER INDUSTRIAL AREA IN PRAGUE, VYSOČANY
Černeyová, Natália ; Zemánek, Václav (referee) ; Zemánková, Helena (advisor)
The topic of the diploma’s thesis is a proposal of revitalization of the former industrial area in Prague, Vysočany. The neighborhood that was in the past in the suburbs of Prague near the railway is now barely used or not used for the benefit of the city district and its users. The proposal is based on creating an active environment that would correspond to the modern running of the city and serve the needs of its inhabitants. The urban-architectural study respects the current trends of the locality and ongoing development projects, which will significantly influence the appearance and functioning of Vysočany district. In particular, the given locality is characterized by the lack of urban life, as it is mainly the industrial district, as well as the center itself, which would correspond to a major urban district. An important part of the whole concept was the intervention of the area with the new city boulevard Kolbenova. The aim of the thesis is a proposal that would be based on the needs of Prague as a metropolitan city, therefore the proposal respects the currently discussed Metropolitan Plan, which allows high-rise development in the given locality. The study seeks to create sufficient housing capacity and opportunities that represent the potential for the entire city district and can respond to the demand of the population for quality living in the city according to current standards relating to the capital city of Prague.
Design of end effector of industrial robot for folding carton boxes
Závodský, Martin ; Szabari, Mikuláš (referee) ; Kočiš, Petr (advisor)
This bachelor`s thesis deals with the issue of folding and sealing cardboard boxes in industry. The first part of the thesis is a processed overview and division of folding and sealing machines available on the market. In the second part, the thesis focuses on the design of the end-effector, which, after being attached on the industrial robot, will be able to continuously fold and seal the bottom of cardboard boxes of various sizes without the need for manual adjustment. The optimal design came up from two design variants that were properly evaluated by multi-criteria analysis. The result of this work is a 3D model of the end-effector, complemented by technical calculations and drawing documentation of selected parts and assembly. A possible design of a robotic workstation with brief economic evaluation is also elaborated.
The Use of 3D Printers in Medicine
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
The text deals with a rapid development of three-dimensional printers, description of their general components, and the utilization of 3D printers in medicine. In our contemporary world, three-dimensional printers have appeared more recently and immediately were applied in various fields and industries. 3D printing is innovative and forward-looking technology that will unimaginably change people’s lives and will reduce an enormous amount of time and resources, that is spent on creating certain products. The opportunity of using such technology in different areas particularly in medicine are described in this bachelor thesis, as well as the differences between individual technologies and their advantages and disadvantages.
Robotic Line for Palletizing Egg Trays
Ficek, Václav ; Benešl, Tomáš (referee) ; Jirgl, Miroslav (advisor)
This master thesis deals with the design of an automated solution for egg palletizing line. The first part analyzes the current production method together with possible ways of automating the palletization process. In the second part, based on this information, the concept of the line is created. The concept includes design of the gripping mechanism, selection of a suitable manipulator and description of all elements. The third part describes complete electrical project. The fourth part describes the control system and the user program including visualization. Finally, commissioning is described.
Czech republic in international comparison (selected indicators) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Fulltext: Download fulltextPDF
First Hand Figures Prague - 2017
Český statistický úřad
Základní tendence sociálního, demografického a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2017.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Czech Republic in numbers - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistical Yearbook of the Olomoucký Region - 2018
Český statistický úřad
Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2015 - 2017, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistical Yearbook of the Ústecký Region - 2018
Český statistický úřad
Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2015 - 2017, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 411 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.