Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 395 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
K historii podnikání na Jindřichohradecku v průběhu 70. a 80. let 20. století (na příkladu n. p. Jitka)
KOS, Marek
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na vývoji jindřichohradeckého národního podniku Jitka v období takzvané normalizace, tedy v 70. a 80. letech 20. století. První kompilativně pojatá část práce přibližuje na základě dostupné literatury hospodářský a sociální vývoj Československa v daném období a zaměřuje se také na podnikání v textilním průmyslu. Druhá pak již pojednává o samotném národním podniku Jitka. Mezi základní pramenné zdroje patří výroční a provozní roční zprávy a rozbory, plány a materiály pojednávající o kultuře a sociálním životě zaměstnanců. Vývoj Jitky je následně porovnán a analyzován se situací v dalších jihočeských textilních podnicích třeboňském Otavanu a novobystřické pobočce Partexu, v čemž spočívá jeden z hlavních přínosů celé práce. Nedílnou součástí práce jsou pak i dotazníky předkládané bývalým zaměstnancům Jitky, které byly komparovány s dostupnými archivními materiály.
Pronajímatelný objekt MSP Brno
Valentová, Renata ; Mikeš, Stanislav (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma pronajímatelný objekt MSP Brno. Cílem bylo navrhnout průmyslový objekt pro malé a střední podnikatele, koncentrující různé služby na jednom místě. V zásadě se bude jednat o komerční aktivity spojené s řemeslnou výrobou, službami, uměleckými řemesly a podobně. Na pozemku je navrženo pět pronajímatelných objektů dvou velikostních kategorií doplněných o společnou administrativní budovu nacházející se v severní části pozemku u příjezdové komunikace. Všechny objekty jsou orientovány rovnoběžně s osou ulice Hněvkovského a navazují tak na stávající okolní zástavbu. Půdorysně jsou pronajímatelné objekty založeny na principu opakování modulů, z nichž jeden obdélníkový modul tvoří plochu pronajímatelného prostoru. Prostory jsou slučovány do bloků po čtyřech a doplněny jedním společným modulem, kde jsou umístěna hygienická zázemí a šatny pro každý z pronajímatelných prostorů. Kombinováním a opakováním vznikají mezi jednotlivými bloky malá atria, z nichž budou provozy zásobovány.
Historie technickoprůmyslového rozvoje Českých Budějovic od počátku 20. století po současnost
ŘEHÁČEK, Matej
Bakalářská práce se věnuje historii průmyslového a technického vývoje v Českých Budějovicích od počátku 20. století až po současnost. Část práce obecně charakterizuje vývoj od průmyslové revoluce a reflektuje důležité vynálezy, osobnosti a jejich vliv. Další text se věnuje jednotlivým průmyslovým a technickým oborům i podnikům, které působily nebo dodnes působí v Českých Budějovicích. Poslední kapitola se zabývá přehledem tematické literatury.
Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Královéhradeckého kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Kraje Vysočina - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Libereckého kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 395 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.