Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 410 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
REVITALIZACE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO ÚZEMÍ V PRAZE, VYSOČANECH
Černeyová, Natália ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Témou diplomovej práce je návrh na revitalizáciu bývalého priemyselného územia v Prahe, Vysočanoch. Štvrť, ktorá sa v minulosti nachádzala na okraji Prahy v blízkosti železnice je v súčasnosti z veľkej časti bez využitia alebo s využitím, ktoré neslúži k prospechu mestskej časti a jej užívateľov. V návrhu išlo hlavne o vytvorenie aktívneho prostredia, ktoré by zodpovedalo modernému chodu mesta a slúžilo potrebám jeho obyvateľov. Urbanisticko-architektonická štúdia rešpektuje súčasné tendencie lokality a prebiehajúce developerské projekty, ktoré výrazne ovplyvnia vzhľad a fungovanie mestskej štvrte Vysočan. Tým chýba predovšetkým ako mestskosť, keďže ide do značnej mieri o priemyselnú štvrť, tak aj samotné centrum, ktoré by zodpovedalo významnej mestskej časti. Dôležitou súčasťou celého konceptu bola intervencia riešeného územia s novým mestským bulvárom Kolbenova. Cieľom práce bol návrh, ktorý by vychádzal z potrieb Prahy ako metropolitného mesta, preto návrh rešpektuje v súčasnosti prejednávaný Metropolitný plán, ktorý umožňuje v danej lokalite výškovú zástavbu. Štúdia usiluje o vytvorenie dostatočnej kapacity bývania a príležitostí, ktoré predstavujú potenciál pre celú mestskú časť a dokážu odpovedať na dopyt obyvateľstva po kvalitnom živote v meste podľa súčasných štandardov zodpovedajúcim hlavnému mestu Praha.
Konstrukce koncového efektoru průmyslového robotu pro skládání a lepení kartonových krabic
Závodský, Martin ; Szabari, Mikuláš (oponent) ; Kočiš, Petr (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou skladania a lepenia kartónových krabíc v priemysle. V prvej časti práce je spracovaný prehľad a rozdelenie skladacích a zalepovacích strojov dostupných na trhu. V druhej časti sa práca zameriava na konštrukčný návrh efektora, ktorý po nasadení na priemyselného robota bude schopný kontinuálne skladať a zalepovať dno kartónových krabíc rôznych rozmerov bez nutnosti ručného nastavovania. Optimálna konštrukcia vzišla z dvoch návrhových variantov, ktoré boli náležite zhodnotené multikriteriálnou analýzou. Výsledkom tejto práce je 3D model efektora, doplnený o technické výpočty a výkresovú dokumentáciu vybraných súčiastok a zostavy. Rozpracovaný je tiež možný návrh robotického pracoviska, ktorý bol stručne ekonomicky zhodnotený.
Využití 3D tiskáren v medicíně
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren popsání jejich obecných komponent a využití 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily trojrozměrné tiskárny a byly okamžitě použity v různých oborech a průmyslech. 3D tisk je inovační a perspektivní technologie, která nepředstavitelně mění lidské životy a zkrátí obrovské množství času a zdrojů, které se vynakládají na vytváření určitých produktů. V této semestrální práce jsou uvedené příležitosti využití těchto technologií v různých oblastech především v medicíně, stejně jako rozdíly mezi jednotlivými technologiemi a jejich výhody a nevýhody.
Robotická linka pro paletizaci vajíčkových proložek
Ficek, Václav ; Benešl, Tomáš (oponent) ; Jirgl, Miroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného řešení pro paletizační linku vajíčkových proložek. V první části je analyzován současný způsob výroby společně s možnými způsoby automatizování procesu paletizace. Ve druhé části je na základě těchto informací vytvořen koncept linky, který zahrnuje konstrukci úchopového mechanizmu, výběr vhodného manipulátoru a popis všech prvků. Ve třetí části je vytvořen kompletní elektrotechnický projekt. Čtvrtá část se zabývá popisem řídicího systému a uživatelského programu včetně vizualizace. Nakonec je popsáno uvedení linky do provozu.
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje ) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čísla z první ruky Praha - 2017
Český statistický úřad
Základní tendence sociálního, demografického a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Česká republika v číslech - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2018
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2015 - 2017, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2018
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2015 - 2017, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Plzeňského kraje - 2018
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2015 - 2017, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 410 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.