Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Význam skladby a aktivity mikrobiomu na homeostázu organismu (udržení zdraví)
Turek, B. ; Šíma, Petr ; Ševčík, J. ; Kajaba, I.
Our study deals with the intestinal microbiome and its direct and indirect impact on overall health.
Imunostimulační prostředky
KOUDELKA, Radim
Má bakalářská práce se zaměřuje na imunitní systém a faktory, které ovlivňují jeho funkci. Tyto faktory a prostředky jsou rozděleny na pozitivně ovlivňující, a negativně ovlivňující naši imunitu. V práci jsem uvedl výčet nejúčinnějších přírodních a farmaceutických prostředků. Každá kapitola se zabývá jakým způsobem daný prostředek nebo činnost ovlivní naši imunitu nebo případně, jaký dopad s sebou nese jeho nedostatek. Byla použita literatura týkající se problematiky imunity a možnosti jejího posílení
Ověření praktických možností posílení imunitního systému u žen
VRCHOTOVÁ, Nikola
Tato bakalářská práce se zabývá imunitním systémem, komplexně popisuje jeho fungování a faktory, které ho ovlivňují. Teoretická část se zabývá funkcí imunitního systému, představuje jeho buňky a orgány, které jsou přehledně rozděleny. Dále se teoretická část věnuje faktorům, které mají vliv na funkci imunitního systému. Jde o faktory posilující imunitní systém a o faktory oslabující imunitní systém. U každého faktoru je vysvětlen jeho vliv na imunitní systém a také projev jeho nedostatku nebo nadbytku na lidské zdraví. Praktická část bakalářské práce se zabývá imunitním tréninkem podle doktora Hermanna Geesinga (2008). Imunitní trénink je aplikován na osm žen středního věku po dobu osmi měsíců. Týdenní plnění aktivit imunitního tréninku je zaznamenáno do tabulek ve dvou obdobích, a to od května do srpna a od září do prosince. Výsledky jsou hodnoceny dvěma grafy. Jeden graf ukazuje procentuální plnění daných aktivit, druhý graf zobrazuje subjektivní celkový stav žen vystavených imunitnímu tréninku. Výsledky jsou hodnoceny po každém období u každé ženy a na konci je zhodnocen přínos imunitního tréninku pro každou ženu.
Zdravotní efekt imunitního tréninku u žen
CHLAŇOVÁ, Radka
Bakalářská práce se věnuje tématu imunitního systému, jeho komplexitě a zejména faktorům, které mají na jeho funkci dopad. V teoretické části se zabývá vymezením a fungováním imunitního systému. Nejprve jej představuje z biologického hlediska, kdy přibližuje, jak pracuje, jeho buňky a primární orgány, a také jak je rozdělen. Dále se zabývá důležitými faktory, které mají na jeho funkci zásadní význam. Tyto faktory jsou rozděleny na pozitivně ovlivňující, a negativně ovlivňující a v každé kapitole jsou popsány specifické dopady, jakým způsobem ovlivňuje jejich přemíra, nebo případně nedostatek, zdraví člověka. V praktické části se práce zaměřuje na plnění těchto aktivit v praxi, konkrétně pomocí imunitního tréninku, který byl sestaven doktorem Hermannem Geesingem. Plnění tohoto tréninku se věnuje po dobu pěti měsíců šest žen ve středním věku a výsledky jejich plnění jsou zaznamenány vzhledem k jejich subjektivnímu hodnocení pocitů po dobu, kdy se drží navrženého tréninkového plánu. Tyto výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech po každý měsíc u každé osoby a nadále hodnoceny a rozvedeny v diskuzi a závěru na základě hodnocení jejich psychického a fyzického stavu na začátku a na konci, spolu s vymezením aktivit, které bylo snadné, případně problematické plnit.
Studium fyziologických vlastností mutantů IDGF u \kur{Drosophila melanogaster}
KOCIÁNOVÁ, Jitka
Products of Drosophila Idgf genes comprise a small protein family, related to chitinases. The main function of these proteins is to support cell proliferation and activate immune responses. IDGF proteins are present in large quantity in the hemolymph, especially during infections. In this study, I compared the speed of hemolymph cloting, the number and morphological properties of hemocytes after infection by entopathogenic nematodes and parasitic wasps. The results confirm the role of Idgf genes in Drosophila immune system.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.