Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Development of high resolution RGB camera
Madeja, Jiří ; Kováč, Michal (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
This thesis deals with a selection of a suitable image sensor for an application in a high resolution plant scanning camera and a design of a suitable electronic circuit for connecting the selected sensor (SONY IMX253) with the Avnet MicroZed development board. The thesis discusses various image sensor parameters relevant to the selection of the suitable image sensor. The example of a process of the suitable image sensor selection is demonstrated and the selected sensor parameters are analyzed in detail. The circuit design and printed circuit board design problematics of high-speed circuits and sensitive and specific components such as the image sensor are indicated. A configuration and programming of the Xilinx Zynq SoC is outlined and eventually, a simple theoretical verification of designed module is executed.
Roughness measurement with laser profilometry
Mach, Radoslav ; Frk, Martin (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with technology of laser profilometry for material roughness measurements purposes. The theoretical part deals with all aspects of the issue in an effective way and highlights the essential characteristics of used components and material roughness. The focus of this work is in first step to describe the external factors affecting the visual image processing such as increasing of environment temperature and its effect for a camera sensors. And particularly the relationship between CMOS and CCD technologies. The second step is for measuring roughness parameters of materials, such as metal, wood, rubber and plastic with three different lasers. Results demonstrate correlation between the wavelengths of the used laser lights with particular materials.
Tone-mapping HDR obrazů
Vančura, Jan ; Mlích, Jozef (oponent) ; Seeman, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá úvodem do problematiky obrazů s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a možnostmi komprese HDR obrazu pro zobrazení na zařízeních s nízkým dynamickým rozsahem (LDR). V úvodu seznamuje čtenáře s historickým vývojem zaznamenávání reality. Zaměřuje se na chápání světla z pohledu fyziky, lidského vidění a digitálních fotoaparátů. Popisuje způsob tvorby a uchovávání HDR obrazu. Věnuje se metodám komprese HDR neboli mapování tonality (tone-mapping). Vysvětluje různé metody tone-mappingu a zaměřuje se na gradientní doménovou kompresi HDR obrazu.
Zpracování signálu obrazových senzorů
Růžička, Jakub ; Macháň, Ladislav (oponent) ; Žák, Jaromír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou snímání obrazu pomocí obrazového CMOS senzoru a řízením grafických LCD displejů pomocí specializovaných integrovaných obvodů. V rámci práce byla zpracována teoretická rešerše k danému tématu a na základě získaných znalostí bylo navrženo zařízení pro jednoduché zpracování a zobrazení snímků. Výstupem práce je kompletní realizované zařízení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.