Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 159 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2018
Červenka, Jan
V říjnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2018
Červenka, Jan
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.
Statistika & My (č. 6/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2018
Červenka, Jan
V dubnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.
Důvěra ústavním institucím v únoru 2018
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v únoru 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 56 % Čechů, vládě 38 %. Poslanecká sněmovna má důvěru 32 % veřejnosti a Senát 34 %. Nejvyšší důvěře se těší obecní zastupitelstva a starostové (shodně 64 %). S politickou situací byla spokojena šestina občanů, nespokojenost vyjadřovaly více než dvě pětiny veřejnosti.
Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2018
Červenka, Jan
Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v uplynulém roce.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2018
Červenka, Jan
V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v příštím roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností.
Povinnosti dětí v předškolním věku
MANĚNOVÁ, Lucie
Bakalářská práce se zabývá ujasněním a ukotvením pojmu povinnost ve vztahu k předškolnímu dítěti. Práce je dělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na definování pojmu povinnost a jeho postavení ve vzdělávacím procesu předškolního dítěte. V praktické části jsou představeny názory dětí na domácí povinnosti dětí, které byly získány kvalitativním výzkumem na toto téma s dětmi ve věku od pěti do sedmi let, dále názory rodičů dotazovaných dětí, které jsou získány výzkumem kvantitativním. Výsledky výzkumů byly porovnány s teoretickými poznatky. Cílem práce je zjistit, jestli mají děti předškolního věku již své "povinnosti" a jaký význam jejich existence či absence dětem přináší.
Zadlužení domácností v ČR aktuální údaje a trendy
ŠUSTR, Zdeněk
Tématem bakalářské práce je zadlužení domácností v České republice - aktuální údaje a trendy. Cílem práce je analýza zadluženosti a to především v letech 2011 - 2016, dále se práce zabývá ostatními vlivy, které ovlivňují zadluženost. V neposlední řadě dochází ke komparaci zadluženosti domácností s ostatními členskými zeměmi EU. Problematika zadluženosti je nejprve vymezena teoreticky a to z několika aspektů, konkrétně ekonomického, právního a sociálního. Další část textu je věnována jednak samotné analýze zadluženosti mezi lety 2011 - 2016, dále dochází k zjištění finanční situace domácností, jejich úspor či vývoji průměrné hrubé mzdy. Data byla použita ze statistických systémů ČSÚ, ČNB a EUROSTAT. Závěrečná část práce se soustředí na jeden z hlavních důvodů zadlužování, kterým je konzumerismus.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 159 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.