Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Skutečnost a mýty - fakta a literatura. Husitský hrdina, válečník a hejtman Jan Roháč z Dubé ve světle historie a historických příběhů
Fišera, Tadeáš ; Doležalová, Eva (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Jan Roháč z Dubé byl jedním z posledních husitských hejtmanů v zemích Koruny české, který se postavil na odpor proti císaři Zikmundovi. Jeho životní příběh se stal předmětem mnoha historických, literárních i uměleckých zpracování. Primárním cílem této práce však nebude další popis historických událostí přelomu 14. a 15. století, ale proměna obrazu husitského hejtmana Roháče z Dubé od konce jeho života (1437) až do počátku 21. století, tzv. druhý život. Do této kategorie patří nejen idealizace osobnosti Jana Roháče jako věrného Čecha a straníka radikálního křídla husitů, ale také obraz zkušeného válečníka účastnícího se řady velkých husitských bitev i Roháčova exemplární exekuce. Vedle historických narativních pramenů bude mezi informační zdroje práce patřit také historická beletrie, poezie, dobové písně, divadelní dramata i filmová zpracování, jako např. film natočený v roce 1947 režisérem Vladimírem Borským.
Městské historické slavnosti a jejich historické náměty z období vlády Přemyslovců a Lucemburků
Šťastný, Antonín ; Doležalová, Eva (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce "Městské historické slavnosti a jejich historické náměty z období vlády Přemyslovců a Lucemburků." Tato práce popisuje fenomén historických městských slavností ve střední Evropě, zejména v moderní době. Jejím cílem je poukázat na historické motivy slavností, např. události, které jsou oslavovány, a na jejich souvislost s dnešními slavnostmi. Práce popisuje vývoj a změny, kterými slavnosti procházely, i současné vlivy na jejich podobu a na trendy jejich dalších změn. Vedle výčtu významných slavností a jejich vzájemného srovnání je zde pojednáno o účinkujících, o oslavovaných dějích a o ohlasech publika.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.