Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výzkumná zpráva. Experimentální studie vlivu ošetření vápenné omítky na její mechanické vlastnosti
Slížková, Zuzana
Byly zjištěny chemicko-fyzikální vlastnosti historické vápenné omítky vyžadující zpevnění a provedeny zkoušky zpevnění ethylsilikátem a nanovápennou disperzí. Nejvyššího zpevnění bylo dosaženo dvojnásobným ošetřením omítky prostředkem na bázi ethylsilikátu s koncentrací SiO2 300 g/l. Z důvodu požadovaných hydrofilních vlastností omítky bylo doporučeno finální ošetření omítky nanovápenným prostředkem, např. CaLosil IP 15 nebo CaLoSiL E 25.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy malt z hradu Bečov
Slížková, Zuzana ; Koudelková, Veronika ; Kozlovcev, Petr ; Šterner, Adam
Pomocí chemické a mikroskopické analýzy bylo určeno, že analyzovaný vzorek malty z 13. stol. je vápenná malta s převážně křemenným a silikátovým pískem a vnitřní omítka z 13. stol. byla provedena z malty vápenohliněné s převážně silikátovým plnivem. Omítka obsahuje příměs dřevěných či rostlinných částic, byly identifikovány piliny. Malta obsahuje kousky strusky.
Materiálové průzkumy pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Hasníková, Hana ; Hauková, Petra ; Koudelková, Veronika ; Kozlovcev, Petr ; Ševčík, Radek ; Wolf, Benjamin
Zpráva obsahuje výsledky materiálových analýz vzorků omítek a kamene, odebraných z fasád a vnitřních omítek objektu Nové proboštství (Pražský hrad, nám. sv. Jiří č.p. 34). Předmětem studia bylo chemické složení a mikrostruktura omítek, petrografie pískovce, pórovitost materiálů rtuťovou porozimetrií, povrchová nasákavost omítek, obsah a distribuce vlhkosti ve zdivu, obsah a chemické složení vodorozpustných solí v omítkách. Výsledky analýz jsou podkladem pro budoucí návrh stavební obnovy objektu a postupy restaurování uměleckých prvků.
Fyzikálně mechanické vlastnosti omítek objektu Loretánská č.p. 182
Válek, Jan ; Frankl, Jiří ; Matas, Tomáš
Výzkumná zpráva pojednávající o fyzikálně mechanických vlastnostech omítek objektu Loretánská č.p. 182.
Testing of CaLoSiL treatment effects on historic rendering at Rosa Coeli Monastery in Dolní Kounice
Bryscejn, Jan ; Drdácký, Miloš ; Valach, Jaroslav ; Zíma, Pavel
The report describes testing of impregnation effects of various consolidants on historic plasters. Peeling test, resistance micro-drilling and micro-tube gage for water uptake were applied. The agents and their application modes were assessed and ranked according to the measured effects.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.