National Repository of Grey Literature 70 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Reintegration of people after alcohol treatment into daily life
Tůmová, Kateřina ; Kotrusová, Miriam (advisor) ; Kotherová, Zuzana (referee)
This diploma thesis deals with an issue of treatment of alcohol dependence and the process of social inclusion of people who have undergone this process. The thesis provides an overview of services and other forms of assistance that are targeted at this group. Attention is paid mainly to the current set-up of the services and assistance system to identify strong and weak aspects of the system. The work is based on a qualitative research. The research was conducted throught expert interviews and interviews with users of these services. Theoretical basis of the work is the ethiology of addiction, which offers various explanations of the origin and persistence of the problem of alcohol dependence. The work also uses the findings of the life course perspective, which allows to map the life trajectories of the interviewees, including the recognition of key events in their lives affecting the emergence and development of addicton. The last theoretical starting point of the work is the concept of social inclusion.
Integration health and social services
Slavíková, Martina ; Angelovská, Olga (advisor) ; Dobiášová, Karolína (referee)
In my thesis I deal with the integration of health and social services. I introduced the issue of two/double departmental service management and their financing, there. In addition, I described the various actors involved in the integration of services, mentioned strategic documents and legislation related to the provision of health and social care. In the case study, I mapped the health and social services provided in Louny, through street-level bureaucrats I gained information about the interconnection of services in Louny and about the factors that affect the implementation of integration of services in the town. For successful implementation of integration, it is necessary to specify the users of integrated health and social services, to create a home base for them, to provide a flexible range of services and at the same time to support the informally caring families. The lack of demand for integrated services is linked to other factors such as ignorance of citizens and low participation in caring for close relatives. Street.level bureaucrats in health and social services do not know the integration of services, they do not encounter it in practice, this factor has an impact on the motivation of street-level bureaucrats to make changes in the provision of care. An important factor is also the...
Information Society in Figures - 2018: the Czech Republic and the EU
Český statistický úřad
Basic overview of the state and development in the spreading and way of use of ICTs in the main areas of our society - The ICT Infrastructure, Households, Individuals, Enterprises, eGovernment, Education and digital skills and eHealth.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Results of Health Accounts of the CR - 2010 to 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech republic in international comparison (selected indicators) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Development of Information Society in the Czech Republic and Other EU Countries
Český statistický úřad
Prostřednictvím tabulkových a grafických výstupů přináší nejnovější informace o rozvoji informační a digitální společnosti v Česku a v dalších zemích EU. V této publikaci lze najít nejnovější data především o využití internetu jak ze strany občanů a podniků, tak ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Dále je věnován prostor datům o telekomunikační a internetové infrastruktuře.
Fulltext: Download fulltextPDF
First Hand Figures Prague - 2017
Český statistický úřad
Základní tendence sociálního, demografického a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2017.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Czech Republic in numbers - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistika & My (č. 7-8/2017): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Fulltext: Download fulltextPDF
Results of Health Accounts of the Czech Republic - 2010-2015 (Revision)
Český statistický úřad
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 70 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.