Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 131 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Markovič, Michal ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou a návrhom zmien informačného systému personálnej agentúry SourceFirst International s.r.o., ktoré majú za úlohu zlepšiť efektivitu v rámci procesov podniku. Prvá časť sa venuje teoretickým poznatkom k danej problematike a popisu analýz, ktoré budú v druhej časti použité pre informačný systém HCL Lotus Notes. Na základe výsledkov týchto analýz budú odhalené aktuálne nedostatky, vďaka ktorým budú v tretej časti vypracované návrhy zmien, potrebné na ich odstránenie alebo minimalizáciu ich dopadu na spoločnosť.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Čelko, Boris ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zameriava na spoločnosť INAT s.r.o., pôsobiacu v strojárskom priemysle. Náplňou práce je posúdiť aktuálne využívaný informačný systém a navrhnúť vhodné zmeny pre jeho zlepšenie. Práca je rozdelená na tri hlavné časti. Prvou časťou je prehľad teórie k danej problematike, druhá časť sa venuje podrobným analýzam spoločnosti a informačného systému a poslednú časť tvoria vlastné návrhy na zlepšenie informačného systému spolu s ekonomickým zhodnotením.
Rekonstrukce krevního řečiště prstu ve 3D z videosekvence
Záleský, Jiří ; Kanich, Ondřej (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh a konstrukce zařízení pro snímání videosekvencí kardiovaskulárního systému v prstu lidské ruky a následný návrh a implementace způsobu extrakce dat pro jeho rekonstrukci do 3D modelu.
Prototype Of Adaptive Rear Lamp
Holinka, David
The thesis focuses on the design of hardware and software prototype of adaptive automotive rear-lighting. Hardware includes a control module and LED module with 150 high brightneess light emitting diodes. These diodes will be as an adaptive backlight for color LCD display. The device Raspberry Pi 3 was selected as the control element. This device insludes the support of all communications buses which are used in this thesis.
Use of GPS in the Car Industry Oriented on Self-driving Vehicles
Gróf, Marko ; Sedláček, Pavel (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on the use of GPS in the automotive industry with a focus on unmanned vehicles. The aim was mainly to approach the GPS system but also other temporary systems, and to describe and characterize autonomous vehicles and all the hardware and software they use. The first half of the work characterizes the GPS in great detail so that the reader gets to know how the navigation system works. In the second part of this work, the reader will learn about autonomous vehicles, to which levels we divide them and which systems are used. Reader will also learn the advantages and disadvantages of these vehicles, the main differences between today's cars and autonomous cars. At the end of this work is intelligent transport and its benefits, but also a insight into the future of transport and vehicles.
Android vs iOS: A Comparative Study
Pršeš, Faruk ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Ellederová, Eva (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis compares two most popular operating systems in a modern smartphone age. iOS and Android are well known for their rivalry. Therefore, the aim of this thesis is to provide a detailed analysis of these two operating systems and to discuss their advantages and disadvantages. The first part of this work frames the concept of mobile/smartphone operating systems and traces the historical development of the smartphone operating systems. Afterwards, it moves on to the history of Apple and Google systems and compares their origin, features, user-interface, hardware requirements, application development and, in general, their way to become the most stable and popular smartphone systems in the world. The second part of this work is focused on analysing survey results. The goal of the survey was to compare preferences of Android and iOS users.
Innovations in automation, system "ANPR"
Alsop, Oliver ; Baumgartnerová, Alena (oponent) ; Krhutová, Milena (vedoucí práce)
This semester thesis is concerned with the problematic of automatic number plate recognition systems, their purpose, hardware and software features and the process of setting up a properly functioning automatic number plate recognition system. The topic is relatively new in the field of automation and therefore many challenges have to be dealt with. This thesis focuses on the aspects of a camera suitable for implementation into an ANPR system, the procedures and methods of number plate segmentation and extraction and the recognition of the characters present in a number plate. This thesis brings an insight view for those interested in innovations in automation and the challenges which are accompanied by the number plate recognition system functionality.
Monitoring of production facilities
Borsuk, Adam ; Kiac, Martin (oponent) ; Číka, Petr (vedoucí práce)
The aim of the diploma thesis is to study the possibilities of creating a monitoring system for older production facilities already in operation. Select the necessary components for the nature of the equipment to create a system that is able to capture and provide information about activities on the equipment. The second goal is to design a suitable communication model for clear information about the operation, sending and storing data. The third goal is to analyze the dual-core ESP32 microprocessor against its predecessors in the role of system control unit.
Inteligentní programovatelné razítko na bázi inkoustového tisku
Crha, Adam ; Růžička, Richard (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a fyzickou realizací inteligentního, elektronicky programovatelného razítka na bázi inkoustového tisku. Razítko ve smyslu malé přenosné tiskárny umožní tisknout libovolný jednoduchý text a je schopno nahradit běžná kancelářská razítka za cílem redukovat náklady na pořízení běžných razítek a jejich počet. V práci je zkoumána technologie inkoustového tisku a principy řízení tiskových hlav. Na základě zjištěných poznatků je navržený koncept. Důležitou součástí práce je fyzická realizace prototypu, který je vytvořen na základě konceptu.
Knihovna procesorů pro návrh vestavěných systémů
Zvonček, Radovan ; Husár, Adam (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vytvořením knihovny modelů procesorů používaných ve vestavěných systémech. Architektury procesorů jsou popsány pomocí jazyka ISAC, který je jedním z výstupů projektu Lissom běžícím na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. První část práce je věnována seznámení se současnými architekturami procesorů vestavěných systémů. Zbytek práce je pak věnován představení zvolených architektur a popisu jejich implementace. Závěr práce tvoří shrnutí získaných poznatků týkající se hlavně vhodnosti jazyka pro popis zvolených architektur a efektivnosti jejich simulace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 131 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.