Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Diagnostický nástroj pro komunikační protokol SD karty
Frnka, Peter ; Macho, Tomáš (oponent) ; Petyovský, Petr (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je návrh a následná realizácia diagnostického nástroja pre komunikačný protokol SD pamäťových kariet. Diagnostický nástroj bude umožňovať monitorovanie a aktívny zásah do komunikácie s SD pamäťovou kartou. Realizácia bude založená na platforme s mikrokontrolérom Kinetis K66. Súčasťou diagnostického nástroja je nadradená aplikácia určená pre operačný systém Windows. V závere práce budú zhodnotené dosiahnuté výsledky a obmedzenia diagnostického nástroja.
Deep neural network for supercomputer environments
Bronda, Samuel ; Kolařík, Martin (oponent) ; Burget, Radim (vedoucí práce)
The main benefit of the work is the optimization of the hardware configuration for the calculation of neural networks. The theoretical part describes neural networks, deep learning frameworks and hardware options. The next part of the thesis deals with implementation of performance tests, which include application of Inception V3 and ResNet models. Network models are applied to various graphics cards and computing hardware. The output of the thesis is the implemented model of the network Inception V3, which examines the graphics cards and their performance, time-consuming calculations and their efficiency. The ResNet model is applied to a section that examines other impacts on neural network computing such as used disk, operating memory, and so on. Each practical part contains a discussion where the knowledge of the given part is explained. In the case of consumption measurement, a mismatch between the declaration by the manufacturer and the measured values was identified.
Návrh a realizace zařízení pro zjednodušení a urychlení testování systému AWS/TPWS
Majchrák, František ; Fiedler, Petr (oponent) ; Kaczmarczyk, Václav (vedoucí práce)
Cieľom práce bol návrh a realizácia zariadenia pre zjednodušenie a urýchlenie testovania vlakového zabezpečovacieho systému AWS/TPWS. Prvá kapitola je venovaná popisu a rozdeleniu vlakových zabezpečovacích systémov. V ďalšej časti sa charakterizuje proces uvedenia systému AWS/TPWS do prevádzky a možná aplikácia zariadenia na tento proces. Záverečné kapitoly sa zaoberajú návrhom, špecifikáciou komponentov, realizáciou zariadenia a overením jeho funkčnosti.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Horný, Miloš ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
This diploma project is about the assessment of the information system of the Slovak football association using appropriate methods and evaluating outputs as proposal of solution for more effective information system in organisation. Diplopma thesis values current situation of information system and sets conditions for optimised solution focused on overall improvements in effectivity and functions of information system.
A design of a portion of a prototype of a new attendance system
Florians, Patrik ; Lipták, Ľuboš (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Topic of this thesis discusses a proposed implementation of a part of a newly developed attendance system’s prototype for a company Global IT Center s.r.o. Theoretical section of the thesis includes various methods based on which an analysis of a current state and a proposal of a solution, which are located in later sections of this document have been formulated. An attendance system typically consists of multiple key components, however this thesis’ content includes only an analysis and a proposed implementation of a software part of the system – an attendance application. An analysis of a current state part includes a detailed analysis of a solution currently implemented in the company. The last part of this thesis – proposed solution includes a description of proposed implementation, which was implemented and tested using multiple technologically diverse environments.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Muž, Jan ; Blažková, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalarska prace se zameruje na analyzu a nasledne navrhy na zlepseni informacniho systemu ve spolecnosti Gymnazium, Olomoucky kraj, statutarni mesto. Tyto navrhy maji prinest do firmy vetsi efektivitu prace a lepsi vyuzitelnost podnikoveho informacniho systemu. V teoreticke casti jsou popsana teoreticka vychodiska a pouzite analyticke nastroje, ktere byly vyuzity pri analyze spolecnosti ve druhe casti teto prace. Na zaklade zjistenych nedostatku ze druhe – analyticke casti je ve treti casti prace navrzeno reseni vedouci k odstraneni techto nedostatku a k naslednemu zvyseni efektivity prace s informacnim systemem spolecnosti.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Ondruch, Lukáš ; Blažková, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení informačního systému vybrané firmy. Po detailní analýze stávajícího informačního systému společnosti je vyhodnocen aktuální stav a teoretické hrozby pro společnost. Následně jsou popsány návrhy na změny v systému. Výsledek práce bude dodán vedení firmy k nahlédnutí a následné úvaze o změnách v IS.
Využití SAT solverů v úloze optimalizace kombinačních obvodů
Minařík, Vojtěch ; Mrázek, Vojtěch (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce zavádí využití řešení problému SAT a jeho modifikací v úloze evolučního návrhu kombinačních obvodů. Motivací využití těchto problémů je zrychlení ohodnocování chromozomů kandidátních řešení fitness funkcí během evoluce v případech, kdy selhává metoda klasické simulace. Využití problému SAT, respektive #SAT umožňuje oproti simulaci zrychlení zejména pro komplikované obvody s velkým počtem vstupů. Implementované řešení se zalkádá právě na problému #SAT. Celkem byly implemenyovány dvě různé varianty využití tohoto problému. Varianty se liší metodou kontorly rozdílných hodnot na výstupech obvodu. Protože implementované řešení využívá k reprezentaci obvodu logickou formuli a zkoumá její splnitelnost, časová složitost algoritmu závisí především na logické složitosti navrhovaného obvodu.
Hardware pro auralizaci impulsových odezev prostoru
Martin, Martin ; Sysel, Petr (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá akustikou místností pro zvukové post-produkční činnosti a jejich simulací, za účelem redukce potřeby akustických úprav místností a specializovaného poslechového zařízení na hardwarovou jednotku a sluchátka - konkrétně vytvořením hardwarového produktu pro auralizaci impulsních odezev místností.
Assessment of the Information System and the Proposal for Modification of Specific Company
Čička, Dominik ; Novák, Jiří (oponent) ; Klusák, Aleš (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the analysis of the environment of the company TEFIS s.r.o., active in the logistics industry. It discusses the assessment and suggestions for changes to the company's information system. Given issues contains the theoretical background to the given issues and analyzes that were carried out in the company environment. Based on the analysis, the work actually includes suggestions for solutions for streamlining the information system and an overall summary.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.