National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Proposal of poledance communication campaign with the use of Guerilla Marketing
Holomková, Kristina ; Voráček, Josef (advisor) ; Pajerová, Hedvika (referee)
Title: Proposal of pole dance communication campaign with the use of Guerilla marketing Objectives: The main goal of this bachelor thesis is to design a communication strategy for sport's discipline of pole dance, which could in the future raise awareness about this sport and improve the overal precpetion. Methods: In the work method of qualitative interview was used according to instructions consulted with the President CPASF (Czech Field and aerial sports federation z.s.) and also the method of document analysis. Results: The bachelor thesis evaluated current condition of pole dance and consequently proposed marketing communication with use of Guerilla campaign. Keywords: pole dance, marketing communication, guerilla marketing, flashmob
Using GreenGraffiti as an Additional Tool of Marketing Communication of the Company
Nešporová, Kristýna ; Sedláček, Tomáš (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato diplomová práce z oblasti marketingu zkoumá možnost využití alternativního reklamního média zvaného GreenGraffiti jako dalšího komunikačního nástroje. Protože je pro Českou republiku a tím i české klienty tento typ reklamního média nový, je důležité vysvětlit, co přesně GreenGraffiti je, odkud pochází a jak se objevilo v České republice. Tato diplomová práce bude také zkoumat, zda je GreenGraffiti vhodným reklamním médiem pro český trh ,a které problémy je třeba vyřešit před tím, než bude zařazen do komunikačního mixu společnosti. Tato práce je napsána na základě znalostí získaných během stáže ve Studio Tomato s.r.o., které vlastnilo licenci na GreenGraffiti pro Českou republiku a také na základě informací získaných od Jima Bowese, zakladatele GreenGraffiti Holding BV.
Guerrilla marketing
BLAŽKOVÁ, Lenka
The aim of the thesis was to identify used types of Guerilla marketing in Czech market on the basis of theoretical material and its practical application in the Czech Republic and to suggest options for a particular company.
Social guerrilla marketing
Hejkalová, Tereza ; Postler, Milan (advisor) ; Mikeš, Jiří (referee)
The diploma thesis deals with the social guerrilla marketing and its aim is to analyze the social guerrilla campaigns and to evaluate the suitability of the guerilla marketing for the social issues. The theoretical part describes marketing communications, new trends in communication, including guerrilla marketing, and also social marketing and social guerrilla marketing. The practical part includes the market research of guerrilla campaigns. The chosen campaigns are introduced and afterwards analyzed. Lastly, the suitability of this form of communication for the social issues is evaluated and the recommendations for future are suggested.
Viral marketing on the Internet
Štverák, Martin ; Šalamon, Tomáš (advisor) ; Svatoš, Oleg (referee)
Thesis provides an overview of viral marketing. It describes the process by which you can be inspired to implement viral campaign. The thesis includes analysis of specific viral Web project. The aim of this thesis is to create a breakdown of the various components of viral marketing, to establish conditions that should be satisfied for the viral marketing to success, suggesting how to use viral marketing on social network Facebook and evaluate the various components of this service for the promotion possibilities, to analyze own viral projects and map out the key factors for their success. The main benefit of the thesis is to provide basic information about viral marketing, an overview of the use of Facebook services for viral marketing and viral analysis of running applications and their resulting knowledge.
Guerrilla marketing
Ptáček, Petr ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Šír, Martin (referee)
Práce popisuje hlavní principy a myšlenky guerrilla marketingu, jeho různé styly a odnože a rozdíly oproti marketingu tradičnímu. Důraz je kladen na rozdílnost přístupu a stylu myšlení. Součástí jsou i aplikace jednotlivých myšlenek nebo nástrojů guerrilla marketingu na reálné nebo hypotetické situace, doplněné rozborem případových studií.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.