Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nedestruktivní průzkum nejstarší části státního zámku Telč
Drdácký, Miloš ; Eisler, Marek ; Lesák, Jaroslav ; Válek, Jan ; Skružná, Olga
Nedávné archeologické nálezy zjištěné kopanou sondou v jihovýchodní části 'Malého dvorku'\nstarého paláce státního zámku Telč vyvolaly zájem o prozkoumání skrytých stavebních konstrukcí\npod terénem i ve stávajícím zdivu. Byl proto realizován nedestruktivní průzkum jednak stavebních konstrukcí skrytých pod současnou úrovní 'Malého dvorku' starého hradu v Telči pomocí zemního radaru, jednak průzkum charakteru zdiva stěn starého paláce pomocí termovize.
Stavební průzkum a diagnostika konstrukce
Bernard, Lukáš ; Heřmánková, Věra (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je diagnostický průzkum železobetonového skeletu. Teoretická část práce se zabývá vlastnostmi železobetonu a jejich zjišťováním pomocí vybraných nedestruktivních, semidestruktivních a destruktivních metod. Navazující praktická část se soustředí na zjištění vyztužení sloupů a průvlaků elektromagnetickým indikátorem Profometer PM-630, georadarem Hilti PS 1000 a sekanými sondami. Dále se zabývá stanovením pevnosti betonu v tlaku ultrazvukovou impulsní metodou pomocí přístroje Pundit PL-200 s upřesněním na odebraných jádrových vývrtech.
Průzkum lícního pískovcového zdiva kamenného pláště historických konstrukcí za použití neinvazivní analytické techniky georadaru (GPR)
Havlín, J. ; Slavíková, M. ; Gláser, Petr ; Válek, Jan ; Pavelka, K. ; Panošová Hucková, M.
Tento památkový postup obsahuje popis základních kroků, které je třeba dodržet pro úspěšné použití georadaru a získání užitečných dat při vizualizaci skladby lícního pískovcového zdiva historických konstrukcí. Jsou zde uvedena vhodná nastavení přístroje GPR při sběru dat a jejich způsob zpracování pomocí softwaru. Památkový postup aplikuje nedestruktivní analytickou techniku GPR při průzkumu kamenných konstrukcí a může proto být užitečným upřesněním specifických podrobností při provádění stavebně historického průzkumu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika využití neinvazivních průzkumových metod - georadaru, impakt echa a povrchového měření šíření ultrazvuku k posouzení stavu a konstrukčních detailů pískovcového pláště stavebních konstrukcí
Havlín, J. ; Slavíková, M. ; Válek, Jan ; Pavelka, K.
Metodika popisuje princip vybraných neinvazivních metod (georadaru, impakt echa, ultrazvuku), jejich možnosti, omezení a výhody při jejich vzájemném kombinování při průzkumu kamenných plášťů stavebních konstrukcí. Metodika dále naznačuje postup samotného měření a vyhodnocování získaných dat.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.