National Repository of Grey Literature 156 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Focus on Women and Men - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech republic in international comparison (selected indicators) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Population of Municipalities - 1 January 2018
Český statistický úřad
Počty obyvatel v obcích po promítnutí územních změn k 1.1.2018 na základě demografické bilance narozených, zemřelých a migrace.
Fulltext: Download fulltextPDF
Obce Plzeňského kraje v roce 2016
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni
Publikace obsahuje dostupná statistická data za obce Plzeňského kraje. Údaje jsou zpracovány za tyto úseky: výměra půdy, demografie, trh práce, organizační statistika a bytová výstavba zpravidla v časové řadě 2008 až 2016. Kromě zdrojů Českého statistického úřadu jsou využita data Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého zeměměřického a katastrálního úřadu. Publikace je doplněna abecedním seznamem a číselníkem obcí, částí obcí a územně technických jednotek.
Fulltext: Download fulltextPDF
First Hand Figures Prague - 2017
Český statistický úřad
Základní tendence sociálního, demografického a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2017.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Demographic Yearbook of the Czech Republic - 2016
Český statistický úřad
Source publication with detailed information on vital statistics and migration of the population incl. causes of death according to ICD-10. Published without interruption since 1919.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Women and Men in Data - 2017
Český statistický úřad
Overview of gender differences for individual areas based on data outputs from the Yearbook Focus on women and men.
Fulltext: Download fulltextPDF
Focus on Women and Men - 2017
Český statistický úřad
Statistical data covering many aspects of life of women and men. Results of surveys devoted to gender equality carried out by selected agencies are also included.
Fulltext: Download fulltextPDF
Population developement in the Czech Republic - 2016
Český statistický úřad
Regular analytical report on the main components of population development in the Czech Republic in 2016 compared to the previous period.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 156 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.