Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 322 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jídlo jako téma v umění a vzdělávání
Chrpová, Julie ; Raudenský, Martin (vedoucí práce) ; Pfeiffer, Jan (oponent)
NÁZEV: Jídlo jako téma v umění a vzdělávání AUTOR: BcA. Julie Chrpová KATEDRA: Katedra výtvarné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá "jídlem" jako tématem v umění a vzdělávání. Potraviny a připravené pokrmy jsou nejrůznějším způsobem zobrazovány v celé historii lidstva. Způsob zobrazování v sobě zahrnuje jak prvky umělecké, tak i prvky dokumentární. V práci je mapován vývoj výtvarného zobrazování potravin a jídel se zaměřením na fotografii. Poznatky z literární části diplomové práce byly následně využity při tvorbě autorské knihy a při realizaci didaktického projektu. Autorská kniha je vytvořená metodou prolnutí tradice výtvarné kultury s prostředky soudobé vizuální komunikace. Tvoří ji soubor fotografií a je nejen vizuálním záznamem jídelníčku, ale znázorňuje i proces přípravy vybraných jídel od surovin, přes vlastní přípravu až po mapování druhů a množství odpadů vzniklých přípravou jídla. V didaktické části je využito téma diplomové práce k pochopení důležitosti výživy v životě člověka ověřením didaktického projektu prostřednictvím výchovně vzdělávacího procesu. Didaktická část je zaměřena na propojení výtvarné výchovy a výchovy ke zdraví s přesahem do výchovy environmentální a je realizována s žáky osmiletého gymnázia prostřednictvím výtvarného...
Vybrané role fotografie v matematice ve 2. ročníku 1. stupně ZŠ
Urbánková, Šárka ; Kaslová, Michaela (vedoucí práce) ; Kvaszová, Milena (oponent)
Tato práce je věnovaná možnostem využití fotografie ve výuce matematiky. V teoretické části jsem shromáždila dostatek podkladů k podmínkám užívání fotografie. V dalším kroku jsem sledovala cíle: provedení analýzy vybraných učebnic matematiky z hlediska užívání fotografie v jejích šesti rolích; zdokumentování vlivu fotografie ve slovních úlohách na jejich řešení, vytvoření úlohy s fotografiemi, které by doplnily mezery jejich užívání v didaktických materiálech. Analýza učebnic ukázala, že nejčastěji užívají fotografie v motivační roli, které nenesou relevantní informace k řešení úlohy. Účinnost užití fotografie je ověřená na několika slovních úlohách, které prokázaly vyšší početnost správných odpovědí a poukázaly na potřebu hledat správný formát, motiv a kvalitu fotografie. Tyto úlohy potvrdily také uchopení desítkové soustavy žáky prostřednictvím modelu peněz. Další část práce je věnovaná tvorbě úloh s fotografií v různých rolích, které se v učebních materiálech vyskytují méně často než role motivační. Úlohy zahrnují řadu různých činností od manipulativních po kreativní. Činnosti s fotografiemi se mohou používat při různých organizacích výuky a jejich užití ve výuce může být velmi rychlé a snadné. Důležitým prvkem je důraz na vlastní tvorbu žáků, prostor pro jejich reprezentaci jevů a společná...
Výstavy Odile Decq Ivana Pinkavy a Eliáše Dolejšího i Emanuela Křenka v neděli končí
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Už jen do neděle 10. června si můžete prohlédnout fotografie a plastiky Ivana Pinkavy a Eliáše Dolejšího, architektonické realizace Studia Odile Decq a dar Emanuela Křenka v ostravském Domě umění. Expozice nahradí prezentace nového vizuálního stylu GVUO, který pro galerii připravil Robert V. Novák a Zuzana Burgrová, projekt Kdo je vítězem?, který doprovází sportovní událost roku s názvem IAAF Kontinentální pohár v atletice Ostrava 2018, a ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity Diplomky 2018. Zahájeny budou postupně v týdnu od 18. června v ostravském Domě umění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Téma času v aktuálních fotografiích Ivana Pinkavy a objektech Eliáše Dolejšího
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Mládí, dospívání, stáří, smrt, mýtus i rituál. Společnou veličinou těchto pojmů je právě čas. Lineární, subjektivní i metafyzický, který prostupuje a tematizuje tvorbu fotografa Ivana Pinkavy i sochaře Eliáše Dolejšího. Výstava Napřed uhořet / Burning Through, která představuje tvorbu obou umělců převážně z posledních tří let, není řazena chronologicky, ale významově. Zahájena bude v úterý 10. dubna v 17 hodin a v ostravském Domě umění si ji můžete prohlédnout do 10. června.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vlastislav Hofman a česká kubistická avantgarda v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Zlatá medaile za scénografii na Mezinárodní výstavě moderního dekorativního a průmyslového umění v roce 1925 v Paříži. Je možné jednodušeji shrnout schopnosti všestranně talentovaného umělce Vlastislava Hofmana? Hofman byl především architekt, ale jeho vztah k avantgardním proudům se prolínal i v jeho malířské, grafické, scénografické a designérské tvorbě. Výstava v Galerii výtvarného umění v Ostravě, která vznikla ve spolupráci s Ústavem dějin umění, ho představí v celé šíři a neopomene ani jediné kuboexpresionistické krematorium v Československu, které Hofman navrhnul a realizoval spolu s Františkem Menclem v Moravské Ostravě v letech 1923 až 1925.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výstava Vlastislava Hofmana v Ostravě v neděli končí
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Už jen do neděle 7. ledna si mohou návštěvníci Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) prohlédnout tvorbu architekta a mezinárodně oceňovaného scénografa Vlastislava Hofmana (1884–1964) v ostravském Domě umění. Vystaveny jsou autorovy architektonické návrhy, malby, grafiky, tiskové matrice, porcelán, nábytek, model krematoria v Moravské Ostravě, filmová projekce i dokumentační materiály z archivů. Výstavu si dosud prohlédlo přes jedenáct tisíc návštěvníků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výstava Vlastislava Hofmana v Galerii výtvarného umění v Ostravě skončila. Část zapůjčených exponátů se vrací do Kanady
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Výstava Vlastislava Hofmana (1884–1964) / Pocta invenci, která známého scénografa a architekta prezentovala jako všestranně uznávanou osobnost s invencí, v Ostravě skončila. Vidělo ji přes dvanáct tisíc návštěvníků. Část vystavených exponátů se už v tomto týdnu vrací do Rakouska a Kanady. Zbylá část zapůjčených uměleckých děl bude vrácena v následujících týdnech.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Osobnost Emanuela Křenka připomenou ostravští herci a umělci
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Emanuel Křenek, opavský herec, sběratel umění, fotograf, ilustrátor a pedagog. Osobnost spjatá s ostravským regionem a především jeho kulturou. Poctu charismatickému herci, který celý svůj život zasvětil umění, přijdou složit jeho přátelé i kolegové herci Jan Fišar a Veronika Forejtová, violoncellista Jiří Hanousek i výtvarník Svatoslav Böhm. Vzpomínkový večer u příležitosti výstavy Křenkova daru Galerii výtvarného umění v Ostravě se uskuteční ve čtvrtek 31. května v 17 hodin v ostravském Domě umění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 322 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.