National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Research on inflence of SO2 and NOx on spruce growth
Hruška, Jakub ; Oulehle, Filip ; Kolář, Tomáš
Radial growth of Norway spruce (Picea abies) in Krušné and Jizerské Mts.responded qiuckly on the decline of SO2 and NOx emissions and S deposition. At the end of 1990´s it was equal to growh measured before the period of high emissions. The best correlation was founded with ambient SO2 concentrations, then with S atmosperic deposion and less important correlation was found with soil chemistry as it is correlated with deposition levels. At present there is no evidence of influence of SO2 and NOX on decline of radial growht. Observed decline in last decade is most probably attributed to climatic conditions.
Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření pro revitalizaci lesa
Výzkumný ústav lesního hospodářství, v.v.i., Strnady ; Vortelová, Lucie ; Vejpustková, Monika ; Vícha, Zdeněk ; Pešková, Vítězslava ; Oceánská, Zuzana ; Novotný, Radek ; Novák, Jiří ; Lachmanová, Zora ; Kacálek, Dušan ; Hellebrandová, Kateřina ; Dušek, David ; Balcar, Vratislav ; Slodičák, Marian ; Soukup, František ; Šrámek, Vít
Část lesní správy LČR s.p. Jablunkov je postižena žloutnutím smrkových porostů, které vede k postupnému usychání a odumírání jednotlivých stromů. Závěrečná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu v letech 2006 až 2008. Řešení se soustředilo na několik oblastí, které odpovídají kapitolám zprávy. Posouzení zdravotního stavu lesních porostů mělo za cíl posoudit rozsah poškození, jeho prostorové rozložení a jeho dynamiku. Posouzení výživy porostů se opíralo o chemické analýzy půd a asimilačních orgánů ve vybraných porostech různého stupně poškození. Znečištění ovzduší bylo hodnoceno měřením pasivními samplery GRADKO, byla měřena úroveň depozic na volné ploše a v lesním porostu buku a smrku. Do projektu bylo zahrnuto i hodnocení dlouhodobého vývoje meteorologických parametrů - teplot a srážek. na plochách byla sledována aktivita biotických škodlivých činitelů: hmyzu i dřevokazných hub a byla hodnocena úroveň mykorhiz. Závěrečná kapitola obsahuje návrh pěstebních opatření.
Dynamics of ground vegetation in climax spruce forests in the Krkonose Mts in different stages of decline during a period after a considerable reduction in SO2 pollution
Vávrová, Eva ; Cudlín, Pavel
Our study focuses on ground vegetation dynamics in declining mountain Norway spruce forests during the period 1995-2006 following a considerable decrease in SO2 pollution. We showed that ground vegetation development shifted from the prevailing mosses and vegetation-free sites covered with spruce litter to a dominance of Avenella flexuosa during the earlier period of massive decline in the observed ecosystems (i.e. until 1995). The gradual spruce stand decline, accompanied by an expansion of ground vegetation into the spruce litter microsites, generally proceeded also in the period 1995-2002. In the period 2002-2006, ground vegetation responded to the interruption of trees dying, stopped its expansion into spruce litter microsites, and a retreat of the dominant grasses, especially C. villosa, accompanied by a remarkable increase in the cover of mosses was recorded.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.