National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
MOOC in corporate training
Rolf, Lukáš ; Topolová, Ivana (advisor) ; Kubálková, Markéta (referee)
The final thesis MOOC in corporate training analyzes the possibilities which companies have when they wish to implement MOOC in their corporate training. Author has analysed training strategies of four selected companies and suggested action steps for them to take to leverage current possibilities.
THE CONCEPTION OF ADULTS EDUCATION - COMPANY STAFF
VÁVROVÁ, Marie
In the theoretical part I attend first of all to the specifics of adult traning and education, the questions of traditions in business education in the Czech Republic, subsequently I describe contemporary trends in the employees´adjustment for education, and I compare the system of adult education in the Czech Republic and some European countries within EU. With more words I mention the final part of the business educational process - the evaluation of educational results. In the practical part I record the completion of the research focused on the portfolio survey of educational institutions and companies in the SOuth-bohemian region. In the research I analyze the areas and topics of offered education, the presentation and the way of the promotion of these companies. The goal of my bachelor work is to point the positives and the difficulties of personnel managers´and educational referents´work, to look in their work, to describe, how the demanding educational process in companies proceeds, the variety of the educational process, and to refer to the lifelong education necessity.
Corporate Culture of KPMG
Kebrdlová, Helena ; Müllerová, Františka (advisor) ; korandová, Jiřina (referee)
The aim of this work is to analyze the corporate culture of KPMG Czech Republic. The first part of the thesis is based on theory about culture and corporate culture. Next is a description of KPMG itself. This part is followed by a detailed characterization of the KPMG corporate culture with focus on Corporate Social Responsibility, external and internal communication, corporate language, career mobility, social and sports activities, and personal development of employees.
Corporate design - graphics manual
Mandíková, Eva ; Zamazalová, Marcela (advisor) ; Pešek, Ondřej (referee)
This diploma thesis concentrates on corporate design that is one of the important elements of corporate identity by which company can frame it's image. Good image is very important for any company, still some small companies are forgetting about it.
Analýza podnikové kultury společnosti Energie MaR s.r.o.
Nováková, Alena ; Surynek, Alois (advisor) ; Lahodná, Radka (referee)
Podniková kultura je dnes nedílnou součástí řízení organizace a výrazně promlouvá do jejích klíčových procesů. Jednou z příčin zvýšeného zájmu o toto téma je japonský ekonomický ?boom? z poválečného období. Na konci 70. a počátkem 80. let minulého století se američtí odborníci začali důkladně zajímat o filozofii japonských firem a jejich techniky řízení, neboť japonský úspěch představoval pro americký průmysl velkou výzvu. Vyvstaly otázky ohledně efektivnosti západních způsobů organizačního řízení a ekonomičtí teoretici i manažeři zaměřili svou pozornost na kulturní aspekty těchto podniků. Kultura podniku má v současnosti své pevné místo mezi jeho základními zdroji hodnot a lze říci, že její důležitost z tohoto pohledu neustále roste. Hodnota podniku pramení jak z finančního, tak i duševního kapitálu, v němž podstatnou úlohu zastává lidský faktor. Každé organizované seskupení lidí si vědomě i nevědomě vytváří svoji kulturu, tedy jistá pravidla a vzorce jednání, hodnoty i způsoby, které jsou a nejsou akceptovány. V každém podniku proto vzniká vždy ?nějaká? kultura a úkolem managementu je tuto kulturu nejen monitorovat, ale především usměrňovat a umisťovat ji do pevně daných intervalů, které jsou předem promyšleny a ?zkalkulovány?. Z teorie podnikové kultury, kterou bych ráda interpretovala v úvodních částech této diplomové práce plyne, že existují různé úrovně podnikové kultury, které se mezi sebou liší nejen svou možností být zpozorovány vnějším subjektem, ale především tím, že pro management podniku je více či méně obtížné na tyto úrovně působit a měnit je. Důležité proto tedy bude, aby se řízení podniků vždy zabývalo touto oblastí ?svého? kapitálu a nepodceňovalo jejich význam ani účinek.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.