Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro 2. stupeň ZŠ- peníze, hospodaření domácnosti
KŘÍŽOVÁ, Markéta
Cílem této bakalářské práce je seznámit žáky základní školy se základními principy finanční gramotnosti, neboť její znalost je nezbytná pro správné rozhodování ve světě financí. Bakalářská práce je koncipována jako sbírka řešených úloh, která má sloužit žákům druhého stupně základní školy. Tato závěrečná práce se zabývá problematikou a řešenými příklady z praxe. Témata, na která je práce zaměřená, jsou reklamace, reklama, rodinný rozpočet, inflace, měnový kurz, cena výrobku/služby (DPH) a hotovostní a bezhotovostní forma peněz.
Deriváty a rodinné finance
Varecha, Martin ; Smrčka, Luboš (vedoucí práce) ; Zámečník, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na trh s deriváty. Snaží se vybrat ty, které jsou vhodné pro využití pro potřeby rodinných financí a plánování. Mapuje světový trh s nimi a následně popisuje základní charakteristiky hlavních typů těchto kontraktů. Po obecné charakteristice derivátů v úvodu práce, jsou krátce popsány dva typy (forwady a swapy), které nejsou přímo využívány v rodinných financích. Při jejich popisu je však poukázáno na základní principy fungování derivátů a trhu s nimi. V další části se pozornost soustředí na ty deriváty, které jsou vhodné pro využití v rodinných rozpočtech. Jsou jimi futures, opce, warranty, investiční certifikáty, burzovně obchodované certifikáty, rozdílové kontrakty. Dále jsou zmíněny základní principy fungování těchto instrumentů, jejich využití a aktuální nabídka.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.