National Repository of Grey Literature 52 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The Proposal of Family Business Development Providing Bus Transport Services
Koščo, Tomáš ; Koščo, Mikuláš (referee) ; Bumberová, Veronika (advisor)
The diploma thesis is focused on the proposal of strategic development of the transport company DZS. M.K- Trans, s.r.o. operating in Slovakia. The theoretical part defines the basis necessary for understanding the issues of planning the development and growth of the company, including a description of selected analytical methods. The aim of the analytical part, is to identify the key factors affecting the current situation of the company and will serve as a basis for deciding on strategic directions. In the third part is chosen the most suitable development strategy, which will lead to strengthening of the selected company on the market.
Development Strategy of Family Business
Buchanec, Adam ; Záborská, Zuzana (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
The master thesis is focused on strategy of development of family business company Ing. Ján Buchanec Technik, which is trading company. In the first part of the master thesis there are theoretical notes. In the second part there are introduced characteristic of company, individual parts of strategic analysis and evaluation of the results of these analysis. The last part concern recommendation, which should have a positive impact on the further development of the family company.
Development Strategy of Family Business
Springer, Pavel ; Stanec, Stanislav (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
This master thesis deals with a proposal of development strategy of family business Vinařství SPRINGER a.s. The first part of the thesis defines theoretical concepts of the topic. The second part is devoted to an analysis of the current state of the chosen family business and in the last part of this thesis, based on the analysis, is created a proposal of development strategy of this family business.
Development Strategy of Family Business
Bednář, Jan ; MBA, Petr Jarchovský, (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
This diploma thesis deals with the topic of strategic development of the family business. In the theoretical background chapter, it describes family business, strategic management and change management. In the practical background chapter, it builds and implements a new strategic business plan according to the theoretical background and the analysis of the external and the internal business environment.
Development of a Small Family Business
Mádr, David ; Chalupský, Vladimír (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
Topic of this Bachelor`s thesis Development a small family business is focused on development company Mama marketing, s. r. o. mainly on online shopping part. In my work I will research every aspects conected with creating an online E-shop. I will deal with development of company and financing their own place to storage wines including connected issues.
Factors affecting the performance of small and medium-sized family business in the wine sector
Murínová, Anastasia ; Gregar, Aleš (referee) ; Korytárová, Jana (referee) ; Váchal, Jan (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
Byly provedeny dva empirické výzkumy: kvalitativní a kvantitativní. Výsledkem kvalitativního výzkumu jako pilotní studie bylo porozumění současné situaci a vytvoření koncepčního rámce rodinného podnikání v odvětví vína v České republice s ohledem na výsledky výzkumu literatury. V důsledku kvantitativního výzkumu byly navíc zkoumány vztahy mezi hlavními konkurenčními taktiky a výkonnosti rodinného podniku, a to s ohledem na generační fázi rodinných firem. Otevřené kódování bylo použito v prvním výzkumu. Použití testu Mann-Whitney U umožnilo určit významný rozdíl mezi využitím konkurenční taktiky vybranými rodinnými firmami s ohledem na generační fázi. Aplikací korelační a regresní analýzy výzkum pomohli zjistit vztahy mezi konkurenčními taktiky a výkonnosti rodinného podnikání obecně a taky vzhledem ke generační fáze vybraných vinařských rodinných firem v České republice.
The Proposal for Development of Family Wine Shop in Prostějov
Obořilová, Tereza ; Procházková, Lenka (referee) ; Bumberová, Veronika (advisor)
The diploma thesis deals with evaluation of the current state of the Vinotéka Rek family business and results in a strategy of its further development. The first theoretical part is based on the theoretical backgrounds focusing on the development and growth of entrepreneurship in particular small and family businesses, the context of strategic management within the development of companies and also on selected analytical and research methods that examine the internal, external and market environment of the company. The second, analytical part of the thesis contains the practical application of the methods to the selected company, the identification of key factors and impacts on the company and the evaluation of the overall results for the subsequent selection of the appropriate development variant. Third, the part of proposals builds on the results of the analyzes and processes the selected variant of the development strategy, including the implementation steps and the benefits of the proposals.
The Proposal of Small Family Business Development Operating in the Minibus Transport Services
Musilová, Simona ; Zich, Robert (referee) ; Bumberová, Veronika (advisor)
The diploma thesis is focused on drawing up a strategic development plan of the small family business operating in minibus transport services. The theoretical part deals with definitions and assumptions about a possible development and growth of companies, specific features of a family business including descriptions of selected analytical and research methods used in these issues. The second, analytical part of the thesis contains practical application of selected methods of a business environmental analysis with the aim to identify key factors influencing the company. Subsequently, the choice of an appropriate alternative to the strategic development of the company is based on the results of the analyses and research. In the third part, the selected option is elaborating into a strategic plan that will lead to consolidate company’s position on the marketplace and to increase its sales. The proposals also include a risk analysis and an evaluation of benefits of the proposed changes.
Development Strategy of Family Business
Vichr, Matěj ; Bumberová, Veronika (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
This diploma thesis involves a strategic development plan proposal within a particular family business. It describes a theoretical framework in the areas of family business, strategic management and change management. Using critical analysis in accordance with the theoretical findings, a proposal of strategic development within a chosen family business is created together with a high-level implementation plan.
Element of family as and important part of family business advertising campaigns
Puklová, Anna ; Rosenfeldová, Jana (advisor) ; Zezulková, Markéta (referee)
The topic of this thesis is the use of the element of family in advertising campaigns of family businesses in the Czech Republic. The issue of family businesses in the Czech Republic is becoming more and more current due to the first upcoming generational change in family businesses established after the restoration of the market economy in the 1990s. In the theoretical section, this thesis introduces definition of the family business and the element of family. It is also dealing with all types of media advertisements and the direct marketing. The second practical part is divided into two parts of the research - qualitative and quantitative. The qualitative part was realized by three semi-structured interviews with representatives from three pre-selected family businesses EMCO, LIKO-S and GUMEX. Apart from interviews, all available advertisements were also analysed. The aim of this part was to answer the question if the element of family is a part of the marketing communication of family businesses. The quantitative part was realized by the survey with the aim to find out if the element of family of businesses is important also for customers. Results of the qualitative part of the research show that the element of family is a part of the marketing communication of family businesses and it is...

National Repository of Grey Literature : 52 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.