Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Teorie a praxe české etymologické lexikografie
Vykypěl, Bohumil ; Boček, Vít
Sborník ke kulatému stolu Teorie a praxe české etymologické lexikografie (K nedožitým devadesátinám Evy Havlové a 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského). Příspěvky jsou věnovány různým aspektům české etymologické lexikografie, zasazeným zejména do obecného a komparativního kontextu.
K lexikálněsémantickému poli 'vonět, zapáchat' v češtině
Janyšková, Ilona
Příspěvek se zabývá tím, jakými slovesy se v češtině – na pozadí jiných slovanských jazyků – vyjadřuje ‘vonět, zapáchat’ a jaká je jejich sémantická motivace.
On the etymology of the Czech words kobliha and špína
Valčáková, Pavla
The text deals with the etymology of Czech kobliha, which is explained as a borrowing from Russian kobriza 'round bread, loaf of bread', influenced by Czech oblý 'round'. - Old Czech, Czech špína 'dirt' originated from German spinnen 'to spin', Spinnabfall, Spinnabgang 'dirt, waste from spinning'.
Marginalia etymologica Bohemica
Vykypěl, Bohumil
In the present paper, the author discusses the word lech found in the treatise De orthographia Bohemica, explains the loss of H- in Old Czech Hřěk and Hřehoř, points out that the suffi x -tel- is an Old Church Slavonic particularity and writes what Holub and Kopečný contributed to the question of the subject of etymology.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.