National Repository of Grey Literature 175 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Základy aplikované ergonomie
Marek, Jakub ; Skřehot, Petr
Tato publikace, která je určena pracovníkům pověřených k plnění úkolů v oblasti prevence rizik, shrnuje nejnovější poznatky z oblasti ergonomie pracovního místa získané jak výzkumem v této oblasti, tak i převzetím řady zkušeností ze zahraničí. Práce srozumitelným způsobem rozebírá jednotlivé prvky pracovního systému, hodnotí je, uvádí do kontextu s požadavky současných právních předpisů a předkládá praktická doporučení pro zlepšení nedostatků často se objevujících na našich pracovištích. Účelem této publikace je tedy umožnit zavádění ergonomických zásad týkajících se pracovního místa do praxe, upozornit na jeho podstatné prvky, jako jsou například pracovní stůl, sedadlo či pomůcky, a z hlediska pracovního prostředí blíže upozornit na faktory, které zásadním způsobem ovlivňují pracovní podmínky (např. mikroklimatické podmínky, osvětlení, ale i psychická zátěž a další).
Fulltext: Download fulltextPDF
Optimization of assembly line parameters
HODIÁNEK, Pavel
The introductory part of this thesis is theoretical. Here I deal with the standards that the automotive must follow. I describe also basic concepts, division of production, assembly lines and layout of single work positions. In the next part I deal with modifications of the workplace, its release for production and the SMED method. In the practical part I analyze the current process of re-assembly of the assembly line and then I create suggestions for its optimization.
The negative impact of long-term health sessions
ALIJOVÁ, Sabina
The aim of the thesis are definitions of risks and complications due of long-term sitting on a physical and mental health. The theoretical part defines the point of movement in human life and focus on changes close to the lifestyle. The practical part focus on a time spent by sitting, on research of the workplace quality, means possibilities to change body positions, and on compensation of sitting in a free time.
Ergonomics of Home Environment for Patients after Spinal Cord Injury. Subtitle: Importance of Ergonomics and its Impact on Self-sufficiency of Patients
Veselková, Eliška ; Hradilová, Iva (advisor) ; Krulová, Anna (referee)
The thesis deals with ergonomics of home environment for patients after spinal cord injury. The main aim of the thesis is to highlight the importance of ergonomics and its impact on self-sufficiency of patients. It focuses especially on quadriplegic patients. The first theoretical part of the thesis summarizes general findings about spinal cord injury which are followed by characteristics of quadriplegic patients. The expert knowledge of ergonomics and occupational therapy shows their close interconnection linked with the issues of home environment of patients. The theoretical part is concluded by a list of requirements for wheelchair accessibility in home environment in accordance with Decree No. 398/2009 Coll. on general technical requirements to secure barrier-free usage of buildings. The second practical part of the thesis investigates the problem situations of three quadriplegic patients in detail. The main focus of the thesis is to examine the patients and their home environment. The tool Quadruplegia index of function was modified for this purpose to assess self-sufficiency and the methodology SEMAFOR home: Smart Evaluation Methodology of Accessibility FOR home was used to identify the problem areas of home environment of the patients. The results of the test methods were completed by the...
Identification and Assessment of Ergonomic Risks in a Workplace from the Employer's Point of View
Vyroubalová, Klára ; Beneš, Martin (referee) ; Schüllerová, Barbora (advisor)
The diploma thesis focuses on the risk assessment in area of Occupational Health and Safety (OSH), concrete ergonomic risks in a workplace. Analysis of the current state evaluation OSH area, ergonomics and methods for the identification and risk management. The main task of this thesis is to analyze current state, evaluate ergonomic risks and find measures to eliminate risks proposed by financial evaluate on a model company.
Design of Handlebars with Integrated Stem and Light
Skřivánek, Tomáš ; Řezníček, Svatopluk (referee) ; Sládek, Josef (advisor)
This bachelor thesis is focused on the design of road-type hanlebars with integrated light. In my thesis I deal with the designer and technical analysis, which I follow up with my own solution. The main goal was to create unique shape solution with integrated elements, together with functional and ergonomic aspects.
The purpose of design for hand tools
Remeš, David ; Fiala, Zdeněk (referee) ; Kalivoda, Milan (advisor)
This thesis deals with the effect of the design on hand tools. In the first theoretical part of this thesis, individual manual operations carried out during manufacturing are being further analyzed. The next part then focuses on the individual aspects of the product design and its influence on the hand tools. Followed by the processing of achieved parameters in handwork. The experimental part of this thesis deals with adjustments of the tap wrench´s handles made for manual cutting of internal threads. The utilization of the material when selecting a semi-finished product from blanks as well as the evaluation of the manufacturing in this way itself are also closely described in this part.
Design of wireless microphone
Vičíková, Kristýna ; Haltof, Vladimír (referee) ; Ondra, Martin (advisor)
The topic of this bachelor‘s thesis is design of wireless handheld microphone that transmits speech during presentations. Current design in this area is very uniform. The main goal of this thesis is to create unconventional design using nontraditional material from Matério for surface of the microphone. Important aspect at this type of product is ergonomy. Design aims to create option to change position of hand.
Design of Electric Scissors for Fabric
Nyklová, Klára ; Buganská, Tamara (referee) ; Fridrichová, Eva (advisor)
Topic of this bachelor´s thesis is a design of electric scissors for fabric. The work deals with analysis of contemporary state of knowledge, basic technical parameters and own design solution of eletric sccisors for fabric. The aim of this thesis is visually attractive design, which will fulfill all technical, ergonomic and aesthetic requirements.
Design of a multifunctional leg rest box
Schmidtová, Markéta ; Košťál, David (referee) ; Svoboda, Petr (advisor)
The bachelor thesis deals with the design of a multifunction car box, which increases the comfort of children in car seats. The first part will describe requirements for ergonomically correct seating and development of the child. The height positions will be defined from these data and then the design solution will be executed. In the end stressed states and optimized solutions will be proposed.

National Repository of Grey Literature : 175 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.