Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 338 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Entrepreneurship in the information age: an empirical analysis of the European regions
Pleticha, Petr
Decelerating productivity in recent years raised questions about technology diffusion in the economy. This study focuses on one particular diffusion channel, entrepreneurship, and inspects the mechanics through which it interacts with digitalization. The composite indicator of digitalization is split into separate components which enables analyzing digitalization’s interplay with entrepreneurship as a dynamic process. Based on the econometric analysis of Eurostat regional data covering the period 2008-2015, I find significant links between digitalization and entrepreneurship. Specifically, digitalization is associated with an increase in the rate at which firms are created and with a decrease in their survival rate after 3 years. The paper demonstrates that the interaction is dynamic in its nature as the effects of initial stages of digitalization reverse or vanish in its later phases. A sectoral analysis shows the persistence of the results across industries.\nMoreover, there is evidence that professional, scientific and technical activities are especially sensitive towards digitalization, experiencing strong, yet short-term shock in the firms’ birth, death, and survival rates. Accounting for geographic variation reveals heterogeneity between regions but not large enough to affect the overall results.
Entrepreneurship in the information age: an empirical analysis of the European regions
Pleticha, Petr
Decelerating productivity in recent years raised questions about technology diffusion in the economy. This study focuses on one particular diffusion channel, entrepreneurship, and inspects the mechanics through which it interacts with digitalization. The composite indicator of digitalization is split into separate components which enables analyzing digitalization’s interplay with entrepreneurship as a dynamic process. Based on the econometric analysis of Eurostat regional data covering the period 2008-2015, I find significant links between digitalization and entrepreneurship. Specifically, digitalization is associated with an increase in the rate at which firms are created and with a decrease in their survival rate after 3 years. The paper demonstrates that the interaction is dynamic in its nature as the effects of initial stages of digitalization reverse or vanish in its later phases. A sectoral analysis shows the persistence of the results across industries.\nMoreover, there is evidence that professional, scientific and technical activities are especially sensitive towards digitalization, experiencing strong, yet short-term shock in the firms’ birth, death, and survival rates. Accounting for geographic variation reveals heterogeneity between regions but not large enough to affect the overall results.
Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu
Wisner, Jan ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část praktickou.
Podnikatelský plán
Vinokurova, Viktoriia ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení inovační IT společnosti, která bude působit nejen v České Republice, ale i v jiných členských státech EU. Vymezuje základní podnikatelské pojmy, různé zákonné požadavky, různé druhy podnikání a jiné potřebné požadavky, které slouží k realizaci podniku. Obsahuje podrobné analýzy současného stavu, výpočty nákladů a návrhy na řešení, které pomohou realizovat a ovlivnit možný vývoj podniku.
Technological Innovation Ecosystems and the Start-up Owner’s Manual
Albrecht, Robert ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Ellederová, Eva (vedoucí práce)
The aim of this Bachelor’s thesis is to analyse ecosystems that are not only home to successful business companies but they also support the creation and growth of new founded startups. Furthermore, the thesis includes a manual that contains valuable information that might help inexperienced entrepreneurs grasp some fundamental ideas behind the business launch. In the final part, various places that support or help startups in the region of Brno are mentioned. The content of the manual is based on the author’s practical experience from both the startup environment and the events for beginner entrepreneurs.
Analýza motivace a postojů k založení vlastního podnikání na základě push-pull teorie
Čibenková, Kateřina ; Rak, Tomáš (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je problematika motivace zkušených zaměstnanců k založení vlastního podnikání. Cílem práce je zjistit, jaké důvody vedou pracovníky k opuštění jejich pracovního poměru a rozhodnutí začít sami podnikat, a to v rámci push-pull teorie. Výzkum je proveden na základě dotazníku, který je rozdělen na tři části. Výsledky diplomové práce budou návrhy, které firmám poslouží k alespoň částečnému zamezení odchodu zaměstnanců v závislosti na působení push-pull faktorů.
Podnikatelský plán na založení kavárny v obchodním centru STOP SHOP Třebíč
Hakl, Lukáš ; Šafránek, Martin (oponent) ; Veselý, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vypracování reálného podnikatelského plánu na založení kavárny v obchodním centru STOP SHOP Třebíč. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou vymezeny problémy a cíle práce. V druhé je obsažena obecná charakteristika podnikatelského plánu a teoretické východiska z oblasti podnikání. V další části je provedena analýza trhu na základě marketingového výzkumu a analýzy konkurence. Výsledkem je návrhová část, kde je vytvořen komplexní a uskutečnitelný reálný podnikatelský plán.
Informační společnost v číslech - 2017: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Přehledová publikace informuje o stavu a společenském vývoji prostřednictvím aktuálních statistik týkajících se šíření a využívání ICT v různých oblastech společnosti a ekonomiky. Publikace shrnuje informace o telekomunikační a internetové infrastruktuře, využívání informačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci a v podnikatelském sektoru, ve veřejné správě a zdravotnictví. Tabulková část publikace obsahuje shrnující a průřezové údaje za roky 2014 - 2016. V grafické části jsou srovnávány vybrané roky včetně mezinárodních dat mezinárodních a nadnárodních organizací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 338 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.