Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 341 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Úplatkářské trestné činy a jejich vliv na ekonomiku obchodního závodu
MĚŠŤANOVÁ, Michaela
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou úplatkářských trestných činů. Základním pilířem pro tuto práci jsou skutkové podstaty úplatkářských trestných činů dle zákona č. 40/2009 Sb, tedy trestního zákoníku. Na korupci je v práci pohlíženo z hlediska právního a ekonomického, kdy největší důraz je v směřován na vztah korupce a soukromého sektoru. Podstatou práce je vyhledat právnické osoby, které v uplynulých letech spáchaly trestný čin spadající mezi skutkové podstaty úplatkářských trestných činů. Dále zjistit dopady této činnosti na daný subjekt. Tresty uvalené za korupční činnost jsou dány zákonem, jsou spravedlivé a rovné, avšak vliv na jednotlivé subjekty mohou být zcela odlišné. Data jsou čerpána z rejstříku trestů právnických osob. Dle druhu a výše trestu je následně zjišťováno, jakým způsobem trest ovlivnil ekonomickou činnost právnické osoby, a to nahlédnutím do účetních výkazů a sbírky listin ve veřejném rejstříku.
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Entrepreneurship in the information age: an empirical analysis of the European regions
Pleticha, Petr
Decelerating productivity in recent years raised questions about technology diffusion in the economy. This study focuses on one particular diffusion channel, entrepreneurship, and inspects the mechanics through which it interacts with digitalization. The composite indicator of digitalization is split into separate components which enables analyzing digitalization’s interplay with entrepreneurship as a dynamic process. Based on the econometric analysis of Eurostat regional data covering the period 2008-2015, I find significant links between digitalization and entrepreneurship. Specifically, digitalization is associated with an increase in the rate at which firms are created and with a decrease in their survival rate after 3 years. The paper demonstrates that the interaction is dynamic in its nature as the effects of initial stages of digitalization reverse or vanish in its later phases. A sectoral analysis shows the persistence of the results across industries.\nMoreover, there is evidence that professional, scientific and technical activities are especially sensitive towards digitalization, experiencing strong, yet short-term shock in the firms’ birth, death, and survival rates. Accounting for geographic variation reveals heterogeneity between regions but not large enough to affect the overall results.
Entrepreneurship in the information age: an empirical analysis of the European regions
Pleticha, Petr
Decelerating productivity in recent years raised questions about technology diffusion in the economy. This study focuses on one particular diffusion channel, entrepreneurship, and inspects the mechanics through which it interacts with digitalization. The composite indicator of digitalization is split into separate components which enables analyzing digitalization’s interplay with entrepreneurship as a dynamic process. Based on the econometric analysis of Eurostat regional data covering the period 2008-2015, I find significant links between digitalization and entrepreneurship. Specifically, digitalization is associated with an increase in the rate at which firms are created and with a decrease in their survival rate after 3 years. The paper demonstrates that the interaction is dynamic in its nature as the effects of initial stages of digitalization reverse or vanish in its later phases. A sectoral analysis shows the persistence of the results across industries.\nMoreover, there is evidence that professional, scientific and technical activities are especially sensitive towards digitalization, experiencing strong, yet short-term shock in the firms’ birth, death, and survival rates. Accounting for geographic variation reveals heterogeneity between regions but not large enough to affect the overall results.
Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu
Wisner, Jan ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část praktickou.
Podnikatelský plán
Vinokurova, Viktoriia ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení inovační IT společnosti, která bude působit nejen v České Republice, ale i v jiných členských státech EU. Vymezuje základní podnikatelské pojmy, různé zákonné požadavky, různé druhy podnikání a jiné potřebné požadavky, které slouží k realizaci podniku. Obsahuje podrobné analýzy současného stavu, výpočty nákladů a návrhy na řešení, které pomohou realizovat a ovlivnit možný vývoj podniku.
Technological Innovation Ecosystems and the Start-up Owner’s Manual
Albrecht, Robert ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Ellederová, Eva (vedoucí práce)
The aim of this Bachelor’s thesis is to analyse ecosystems that are not only home to successful business companies but they also support the creation and growth of new founded startups. Furthermore, the thesis includes a manual that contains valuable information that might help inexperienced entrepreneurs grasp some fundamental ideas behind the business launch. In the final part, various places that support or help startups in the region of Brno are mentioned. The content of the manual is based on the author’s practical experience from both the startup environment and the events for beginner entrepreneurs.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 341 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.