National Repository of Grey Literature 309 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Phenomenon of clothes reselling and communication tools used there
Kačírek, Matěj ; Hejlová, Denisa (advisor) ; Koudelková, Petra (referee)
Tato bakalářská práce se snaží zmapovat fenomén přeprodeje tenisek a značkového oblečení a s ním spojeného podnikání. Práce je rozdělena na tři části. První část zkoumá kořeny tohoto fenoménu, historii značek, jejichž produkty se přeprodávaly jako první a dnes stále tvoří majoritní část přeprodejního trhu. Rozebírá, jak se do této pozice dostaly a jaké zásadní momenty vedly k vytvoření dnešní podoby trhu. Ve druhé části jsou popsány nejvyužívanější kanály nákupu a prodeje přeprodejního zboží. V poslední, praktické části, je vytyčeno jedenáct hypotéz týkajících se různých aspektů podnikání v oblasti přeprodeje. Ty jsou následně potvrzeny nebo vyvráceny pomocí analýzy odpovědí předních českých přeprodejců a sběratelů tenisek a oblečení, se kterými byly provedeny kvalitativní rozhovory.
How to establish a company (legal and economic aspects)
Boukal, Zdeněk ; Charvátová, Dagmar (advisor) ; Bažantová, Ilona (referee)
How to found an enterprise (legal and economic aspects) Abstract The object of this thesis is the founding of an enterprise from legal and economic viewpoint. Entrepreneurship in the Czech Republic evolved a lot since the Velvet revolution, legislatively and in the way entrepreneurs behave on the market. The Czech Republic joining the European Union had a huge impact on entrepreneurship, thanks to the harmonisation of the internal market and even through new types of companies available. The goal of this thesis is to help new entrepreneurs found an enterprise, to choose the correct legal framework and create a business plan. The focus is on saving financial and time costs. In the first part the legislature concerning enterprise in the Czech Republic is presented focusing on effective laws, despite mentioning the legislature before the civil law recodification from 2014. Enterprise, entrepreneur and companies are described in detail in the second part as the basic terms connected to founding an enterprise. The third part is concerned with the economic aspects of founding an enterprise, out of which the business plan is the most important. As a part of the business plan, basic internal and external analysis of an enterprise and basic financing options are presented. The fourth part comprises of the comparison...
Contracts used in a Small and Medium-sized Enterprise
ŽÁKOVÁ, Pavlína
The thesis is directed to the analysis of contracts used in a small and medium-sized enterprise, also characterizes this small and medium-sized enterprise, and describes various types of contracts, which enterprises use in concluding contractual obligations. It focuses for example on a contract of purchase, a contract of the work, a leasehold contract, a leasing contract or on a competitive tendering for a public procurement and defines rights and obligations for these individual contracts. It confirms or refutes determined hypotheses and describes meaning and structure of the most used contracts in enterprises. As well as it seeks, which of contracts is the most used in a small and medium-sized enterprise and to describes it. As an instrument for getting information, the work uses a questionnaire and an interview. The work proves that the contracts are an integral part of business world.
Employee Development in a Chosen Enterprise
BURSÍKOVÁ, Iveta
This thesis deals with an employee development in the chosen enterprise ČSOB, a. s. Its goal is the analysis of employees education system and proposal of possible changes to improve and streamline this system. There is described education and the development of employees and systematic cycle of education following by the ČSOB, a. s. where a research is implemented. The thesis presents a description of education system and the development of employees from data obtained from personnel department and also contains a questionnaire investigation which is gained from enterprise employees. The results are presented in a form of graphical and tabular outputs. Researching and comparing all acquired information is processed in the suggestion on improving employees education system.
LOGI - Logistic method for SMEs in culture (museums and libraries)
Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Fulltext: Download fulltextPDF
Risk Management in a Selected Business Entity
Zaoral, Lukáš ; Novák, Lukáš (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
The Master´s thesis, which i worked on the topic "Risk management in a selected business entity" analyzes situation of the company in the internal and external surroundings and evaluates the identified risks, proposes measures and recommendations for the selected business entity. The theoretical part describes basic concepts and methods of risk management, strategic analyzes identifying the company on the market as well as information system and business processes. The practical part follows the theoretical knowledge and identifies the weakest part of the business where risk management is needed which are subsequently applied. The output of the thesis is the draft of measures and recommendations for the selected business entity.
Design Study of Lean Production Process withLlinks to Purchase
Vřešťál, Michal ; Tesař, Rostislav (referee) ; Jurová, Marie (advisor)
Bachelor´s thesis solves problems of design study of lean production proces withlinks to purchase in ROYAL PRESS Ltd., which is engaged in the development and manufacture of promotional items. After analyzing the current state of processes, I will focus on shortcomings and suggest their solution. Furthermore, I will focus on benefits andputting them into practice. The result of this work should make manufacturing process more efficent and working with supplies.
Business Plan – Production of a New Product
Ogrodník, Marek ; Musil, Tomáš (referee) ; Heralecký, Tomáš (advisor)
This bachelor thesis deals with creation of a business plan for a production of a new product in a relatively young enterprise. This product is a security fitting. The thesis is divided into the theoretical part and the practical part, which is based on the knowledge of the theoretical part.
Business Plan – Travel Agency
Trnik, Dávid ; Chalmovský, Peter (referee) ; Heralecký, Tomáš (advisor)
This bachelor thesis is focused on drawing up a business plan for a travel agency in Slovak Republic. Thesis consists of theoretical part, based on acquired theoretical knowledge, analysis (SWOT analysis, Porter's model), review of current trends in the field of tourism and business, and practical preparation of the draft business plan.
Business Plan
Mešková, Michaela ; Povolný, Jiří (referee) ; Bočková, Nina (advisor)
This bachelor thesis focuses on the creation of a business plan to start a company. The plan is created for a manufacturing company, which then sells its products to consumers. Based on this plan, it will be possible to establish a company, which will be able to eliminate risks and shortcomings, which might occur during the founding phase, and also during the first years of operation

National Repository of Grey Literature : 309 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.