National Repository of Grey Literature 447 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Suggestions on Improvement of the Corporate Culture iof the Company HILTI CZECH REPUBLIC corporation
Cirková, Jana ; Radil, Jan (referee) ; Pokorný, Jiří (advisor)
This Diploma Thesis analyses an important part of the corporate culture in HILTI Czech Republic, particularly working and private life area balance. It contains improvement suggestions in time management sphere, so the employees work more effective and not only stand the test without detriment to family life and leisure time activities in the hard reality of nowadays, but also being successful.
Development of Motivation Program of Company
Fuksová, Helena ; Marvanová, Kateřina (referee) ; Zich, Robert (advisor)
The main target of my master’s thesis was to design a motivation program for employees of a company. I focused on the range of employee benefits and personal needs of employees. I offered a low cost and administrative unexacting solution for providing employees benefits, which should motivate employees to stay in a company and encourage them to achieve and maintain a high standard of work. I hope, thanks to my thesis and all the calculations of necessary cost, that the company will finally understand that these benefits can reduce salary costs.
Legal facts limiting work performance
Vitáčková, Nikola ; Hůrka, Petr (advisor) ; Tomšej, Jakub (referee)
6 Legal facts limiting work performance Abstract The aim of the final thesis is to analyse legislation of legal facts limiting work performance in Czech republic with analysis of particular legal facts limiting work performance on the side of employees and as well on the side of employers and consequences that legal facts have on another important institutes of the Labour Law. The final thesis contains six main chapters whereas the first chapter is dedicated to definition of the employment relations and individuals terms that are fundamental not only for this thesis but also for the whole Labour Law's sector. The second chapter contains analysis of the individual kinds of the legal facts limiting performance. The third chapter is focused on the legal facts limiting work performance on the side of the employee, whereas these facts are divided into three groups. The first group contains important personal obstacles to work which are named in the Labour Code, particularly in the paragraph 191, the second group contains another important obstacles to work which are exhaustively listed by the Government Ordinance No. 590/2006 and the third group is formed by the obstacles to work reasoned by the public interest. Legal facts limiting work performance on the side of the employer are presented in the fourth...
Flexible forms of employment
Diessl, Jan ; Hůrka, Petr (advisor) ; Morávek, Jakub (referee)
- 1 - Flexible forms of employment Abstract This diploma thesis deals with flexible forms of employment, as already mentioned in its title. The diploma thesis focuses mainly on the Czech legislation of these forms. However, the text also contains chapters dealing with flexible forms of employment that are used at the level of the European Union and the United States of America. The aim of this thesis is to map the current situation in the field of atypical forms of employment applied in the legislative framework of the Czech labor market, finding out whether and how these forms are used in practice, description limiting factors preventing their further development and proposing possible changes to the legislation for more effective application. The thesis itself consists of the following five basic sections: General issues of flexible forms of employment Definition of flexible forms of employment Types of flexible forms of employment Development and future of flexible forms of employment Flexible forms of employment in practice Of course, these sections are further developed. The main parts of the thesis are sections number 3 and 5. Section Three includes defining and describing individual flexible forms of employment. The forms that the Czech legal system knows are discussed in more detail. The...
The Impact of Corporate Social Responsibility on Recruitment
Jouklová, Veronika ; Elster, Fabian (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Cílem této diplomové práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje společenská odpovědnost podniků a související činnosti organizací rozhodování žadatelů o zaměstnání. Zaměřuje se konkrétně na expatrioty. Teoretická část vysvětluje koncept společenské odpovědnosti firem, uvádí definici tohoto konceptu a také vysvětluje pojetí tří pilířů. Dále jsou představeny výzkumy, které byly v této oblasti provedeny spoječně s teoriemi diskutujícími o dopadech CSR na přilákání nových zaměstnanců. Práce dále uvádí primární empirický výzkum, který je zaměřen na to, jak uchazeči o zaměstnání vnímají sociální identitu společnosti a jaký význam hraje v jejich rozhodovacím procesu. Na základě zjištěných poznatků předkládá autor doporučení na použití CSR jako nástroj k přilákání nových zaměstnanců coby alternativu ke zvýšení platu.
Human Resource Management in the Selected Organization
MIKEŠOVÁ, Radka
The aim of this bachelor thesis is to analyse human resource management in the selected organization including proposing new processes and suitable changes. This thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical. In the theoretical part are explained the most important concepts as planning, selection, employment, assessment, remuneration or termination of employment. The methods leading to achievement goals are observation, interview with personnel officer and questionnaire for employees. The practical part contains results of the research. Based on these results possible changes are proposed to improve human resources management in the organization.
Employment Relationship in Terms of Wage Costs Optimization
Rollerová, Pavlína ; Brixová, Irena (referee) ; Musilová, Helena (advisor)
The bachelor thesis deals with employment law and labour relations with in the selected employer. It deals with the optimisation of labour and personal costs incurred in connection with the employer’s labour requirements. It also focuses on the problem of the employee shortages. Based on the analysis with in, solutions are proposed to the employer to optimise labour costs and the level of labour required.
Proposal of Changes in the System of Empolyees Evaluation and Remuneration in a Selected Company
Krejčová, Barbora ; Michal, Scheibinger (referee) ; Kruntorádová, Markéta (advisor)
The bachelor thesis deals with the system of evaluation and remuneration of employees in the company AQUA-STYL spol. s r.o. The first part is focused on the goal of work and methods of processing. The second part of the thesis is devoted to the theory of basic concepts in the area of employee evaluation and remuneration. The third part analyzes the internal and external factors of the evaluation and remuneration system of employees in the selected company. The last part proposes changes to improve the system of employee evaluation and remuneration.
Drafting of the Remuneration System for Employees in the Selected Company
Jiříček, Jan ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Kruntorádová, Markéta (advisor)
The bachelor thesis deals with the proposal of a new system of employee remuneration in ABC spol. focusing on the current status of employee remuneration, analyzing it, identifying its shortcomings, and proposing a new employee remuneration system. In the theoretical part, the concepts will be explained, in the analytical will be analyzed the current state of the system of employee remuneration and in the last design part will be proposed a new system of employee remuneration.

National Repository of Grey Literature : 447 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.