National Repository of Grey Literature 124 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
XX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Skenderija, Sasha
Participation in the 20th Annual Meeting of the National Commission for Services aiming at cooperation between Slovak libraries and sharing examples of good practice in providing services and accessing electronic information resources. The NTL experience was also presented in the event. The benefit of the event was also the opportunity to exchange experiences and to discuss the current problems with colleagues from the Slovak Republic.
Fulltext: Download fulltextPDF
NTK as a national leader
Svoboda, Martin
Slides: idr-1335_1 - Download fulltextPDF
Video: idr-1335_2 - Download fulltextMP4
Guerrilla Průvodce psaním, četbou, organizačními prostředky pro výzkumné pracovníky v rané kariéře
Krueger, Stephanie
Presentation for Scientific Writing in English for Doctoral Students course.
Slides: Download fulltextPDF
In Out, In Out, And Shake It All About: A Moving Story of Data
Stevenson, Jane
The Archives Hub blends data. We bring together descriptions of archives, archival resources and repositories in a way that enables us to present an effective and valuable service through our website. We spent two years creating an entirely new system that was built upon the principle of bringing in data from different sources and providing that data for different purposes. I would like to give some insights from our experience of doing this, and consider whether we have created something innovative and with inherent potential for future development. I will talk about the architecture that we wanted to create, the workflow that we believed to be essential to our aims, and the challenges that we faced in being able to create a blend of data that could be successfully deblended in different ways. It required a great deal of thought and planning in terms of what we wanted to achieve, how we should process the data to fulfil those aims, and how we would work with data contributors, who were essential to our success. Over a year after going live with the new service, have we achieved our aim of more consistent, standardised data, and have we provided the realistic potential for the data to be re-used? I will give examples of where I think we have fulfilled our aims and where we still have issues. I will argue that the ability to blend/deblend relies upon systems and technology, but it also relies upon people and their habits, expectations, understanding and ambitions.
Slides: idr-1247_1 - Download fulltextPDF
Video: ELAG2018-Stevenson - Download fulltextMP4
XIX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
The meeting allowed a discussion on the experience with purchasing and accessing electronic information resources in the Czech Republic and Slovakia. The contribution of the Expert Academic Service of NTK (behind-the-scenes view) was presented as part of the event. At the same time, colleagues from the Slovak Republic were introduced to the Czech eLIB and its goals.
Fulltext: Download fulltextPDF
The report from business trip - Igelu 2017
Kolátor, Jan ; Pokorný, Jan
Business trip report at a conference dedicated to developments and news in work with information using ExLibris products.
Fulltext: Download fulltextPDF
17th Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitelky Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko - informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány ředitelce Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVII. zasedání proběhlo v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK. Letošní zasedání bylo zaměřeno na prezentaci projektů digitalizace v SNK, knihovní služby, EIZ a aktuální problémy knihoven. Účast zástupců Národní technické knihovny na Národní komisi pro služby SR má velký význam nejen pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také pro navazování kontaktů a vzájemné spolupráci.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 124 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.