National Repository of Grey Literature 102 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Research report No. 2/2019 on structure and morphology and chemical/electrochemical analysis of\nthe samples provided by HE3DA
Zukalová, Markéta
The report contains the results of X-ray, chemical and morphology analysis carried out on the provided\nsamples set and their electrochemical evaluation.
New Strategies in Electrochemical Detection of DNA Damage Induced by Interaction with UV radiation
Přibylová, Monika ; Vyskočil, Vlastimil (advisor) ; Fischer, Jan (referee)
V této bakalářské práci byl zkoumán netradiční redoxní indikátor 5-nitro-1,10-fenantrolin jako možný ukazatel poškození DNA. Měření probíhalo elektrochemicky technikou diferenční pulzní voltametrie v tříelektrodovém zapojení. Jako pracovní elektroda byla použita elektroda z ultračistého grafitu, která byla modifikována nízkomolekulární DNA z lososích spermií. Poškození DNA probíhalo pomocí UVC záření o vlnové délce 254 nm. Byl studován rozdíl výšky voltametrických signálů 5-nitro-1,10-fenantrolinu mezi nepoškozenou a poškozenou DNA. Nově vyvinuté metody se ukázaly jako slibné pro detekci míry poškození DNA v závislosti na čase ozařování a v závislosti na vzdálenosti od zdroje ozařování. Poškození DNA bylo rozsáhlejší u obou studovaných faktorů v závislosti na jejich rostoucích hodnotách. Klíčová slova Elektrochemie DNA biosenzory Netradiční elektrodové materiály Poškození DNA Biologicky aktivní látky Záření
Characterization of electronic properties of nanowires for electrochemistry
Kovařík, Martin ; Čech, Vladimír (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
Elektrochemické metody nacházejí využití v mnoha aplikacích (např. senzorice, skladování el. energie nebo katalýze). Jejich nespornou výhodou je nízká finanční náročnost na přístrojové vybavení. Abychom lépe porozuměli procesům probíhajícím na elektrodách, je dobré znát elektronickou pásovou strukturu materiálu elektrody. Úkolem této práce je vyhodnotit výstupní práci a pozici hrany valenčního pásu nových materiálů pro elektrody, konkrétně cínem dopovaného oxidu india pokrytého nanotrubicemi sulfidu wolframičitého. Ultrafialová fotoelektronová spektroskopie a Kelvinova silová mikroskopie jsou metody použité pro tuto analýzu. Zvláštní důraz je kladen na přípravu vzorků elektrod pro měření, aby nedošlo k nesprávné interpretaci výsledků vlivem vnějších efektů jako je např. kontaminace nebo modifikace povrchu.
Thermodynamic analysis of solid oxide cells
Vágner, Petr ; Maršík, František (advisor) ; Grmela, Miroslav (referee) ; Pekař, Miloslav (referee)
Thermodynamic analysis of solid oxide cells Petr Vágner The thesis deals with continuum thermodynamic modeling and analysis of phe- nomena in solid oxide electrochemical cells. A general description of the evo- lution of charged mixtures using partial mass densities, momentum density, entropy density, electric induction, magnetic field, polarization, and magnetiza- tion based on the GENERIC framework is formulated. The formulation is used to recover the Landau-Lifshitz magnetization relaxation model, the Single Re- laxation Time model for dielectrics, and the generalized Poisson-Nernst-Planck model. The latter model is consequently linked to the second part, where a novel double layer model of an yttria-stabilized zirconia interface is formulated within non-equilibrium thermodynamics. The model is solved for numerically in the time domain, and cyclic voltammetry of the system is analyzed. The last part of the thesis demonstrates the limits of Exergy Analysis on a simple solid oxide hydrogen fuel cell model with non-isothermal boundary. It is demon- strated that the minimization of entropy production does not necessarily lead to the maximization of the electric power for certain optimization scenarios. The thesis consists of a compilation of published and unpublished results of the author.
Research report No. 4/2018 on morphology and electrochemical analysis of the samples provided by HE3DA
Zukalová, Markéta
The report contains the results morphology analysis carried out on the provided samples set and their electrochemical evaluation.
Research report No. 3/2018 on structure, morphology and chemical analysis of the samples provided by HE3DA
Zukalová, Markéta
The report contains the results of X-ray, morphology and chemical analysis carried out on the provided samples set and their electrochemical testing.
Research report No. 2/2018 on structure, morphology and electrochemical analysis of the samples provided by HE3DA.
Zukalová, Markéta
The report contains the results of X-ray analysis and adsorption measurements carried out on the provided samples set and their electrochemical testing.
Research report on structure and morphology analysis of the samples provided by HE3DA. Calcination procedure and conductive additive concentration optimization
Zukalová, Markéta
The report contains the results of X-ray analysis and adsorption measurements on the provided samples. It correlates the results of electrochemical mesurements with the concentration of conductive aditives.
Possibility of Using Purine Oxidation Signals for DNA Sequence Analysis
Špaček, Jan ; Cahová, Kateřina ; Havran, Luděk ; Fojta, Miroslav
Signals provided by electrochemical oxidation of single stranding DNA on the surface of pyrolytic graphite electrode, which correspond to the oxidation of adenine and guanine (A and G) are known for over forty years. The mechanism of oxidation of free A and G as well as nucleoside mono-, and triphosphates of these bases is know but the mechanism of oxidation of purines in the DNA still remains unexplained. Ratiometry of A and G signals could be a new tool for DNA sequence analysis, if signals of A and G oxidation obtained from single-stranded DNA adsorbed at the electrode surface are proportional to the number of oxidized As and Gs in studied samples. Our preliminary results suggest that there is a correlation, yet we encountered problems, which yet has to be addressed and explained before this method could be applied for DNA analysis.
Reduction of the DNA at a Pyrolytic Graphite Electrode:Opening of the Second Half of the Potential Window
Špaček, Jan ; Daňhel, Aleš ; Hasoň, Stanislav ; Hejduková, M. ; Fojta, Miroslav
The pyrolytic graphite electrode (PGE) can be used at highly negative potentials, providing reduction signals known from mercury-based electrodes. Use of the negative part of the potential window more than doubled the number of analytically useful signals provided by unlabelled DNA on PGE. It enables selective analysis of all canonical DNA bases,5-methylcytosine and uracil It also allows for distinction of overlapping signals cathodic polarization can selectively ´switch off´ DNA anodic signals and rice versa. Newly observed signals corresponding to oxidation of reduced bases and reduction of oxidized bases are also described.

National Repository of Grey Literature : 102 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.