Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Income Elasticity of Electricity Demand: A Meta-Analysis
Hauzr, Marek ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
V této práci poskytujeme přehled předchozích studií na téma důchodové elasticity poptávky po elektřině a vezmeme v potaz předchozí meta-analýzu na toto téma. Nastíníme meta-analytické nástroje a provedeme samotnou MRA. Ukážeme přítomnost publikační selektivity a také, že skutečný efekt elasticity je menší než je obvykle myšleno, od 8 násobně menší krátkodobé elasticity v porovnání s průměrem elasticit až k 2 násobně menší dlouhodobé elasticitě v porovnání s průměrem. K našemu vědomí je tato práce první meta-analýzou na toto téma, která bere v potaz publikační selektivitu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Price Elasticity of Electricity Demand: A Meta-Analysis
Horáček, Přemysl ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Polák, Petr (oponent)
Cenová elasticita poptávky po elektřině představuje jednu z nejzkoumanějších proměnných v oblasti energetiky. V této práci se věnuji výzkumům, které se touto problematikou zabývají, a popisuji modely, které byly použity k dosažení prezentovaných výsledků. Metoda, kterou v této práci používám, se nazývá meta-regresní analýza. Tento poměrně silný statistický nástroj nám ukazuje, že literatura prezentující odhady cenové elasticity poptávky po elektřině trpí publikační selektivitou: nesignifikantní nebo kladné odhady cenové elasticity jsou publikovány jen zřídkakdy, zatímco podezřele silně negativní odhady jsou publikovány běžně. Důsledkem toho jsou průměrné odhady cenových elasticit poptávky po elektřině zveličeny v případě krátkého i dlouhého období (v krátkém období dokonce trojnásobně). Využitím víceúrovňového modelu smíšených efektů, který je schopný očistit odhady o zmíněnou publikační selektivitu, jsme dospěli k závěru, že skutečná hodnota cenové elasticity je přibližně -0.43 v dlouhém období, -0.21 v střednědobém období a jen -0.06 v krátkém období.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.