Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výroční zpráva Ekodomov 2016
Hodek, Tomáš
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2015
Ekodomov
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2014
Hodek, Tomáš
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2013
Syslová, Pavlína
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2007
Ekodomov
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2007.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2006
Hodek, Tomáš ; Maršíková, Iva
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2006.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2005
Hodek, Tomáš ; Gřondilová, Marie
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2005.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2004
Hodek, Tomáš
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2004.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Bobr evropský (Castor fiber) v české krajině - vzdělávací projekt
PEKAŘOVÁ, Silvie
Tato bakalářská práce je zaměřená na tvorbu výukového programu s tématem "Bobr a jeho vliv na životní prostředí". V práci jsou sumarizovány aktuální poznatky o historii, obecné biologii a ekologii tohoto druhu, stejně jako informace o vlivu bobra na životní prostředí. Dále je vytvořen výukový program s touto tématikou v modifikacích pro 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ i VŠ i různé časové dotaci. Účastníci programu se dovědí, o jakého živočicha se jedná a jaké má nároky na prostředí. Dále se naučí něco o jeho historii a o jeho návratu zpět do naší krajiny. Tím nejpodstatnějším z výukového programu je význam bobra evropského v naší krajině a jak ovlivňuje svoje okolí. Výukový program se zabývá i vztahem mezi bobrem evropským a člověkem. Program byl vyzkoušen v okolí Soumarského mostu se studenty střední odborné školy ekologické a potravinářské z Veselí nad Lužnicí.
Praktické činnosti jako prostor rozvoje ekologického myšlení žáků primární školy
KÁNDLOVÁ, Michaela
Diplomová práce se zabývá rozvojem ekologického myšlení žáků primární školy v rámci projektového vyučování v předmětu Praktické činnosti na 1. stupni ZŠ. Obsahuje deset projektů, z nichž bylo realizováno šest projektů. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První částí je část teoretická, kde jsou obsaženy teoretické poznatky z literatury. Přibližujeme si témata týkající se projektového vyučování, aktivizačních výukových metod a technické a ekologické výchovy. Druhou částí je část praktická, kde jsou popsány jednotlivé projekty. Součástí praktické části je fotografická dokumentace a reflexe z odučených projektů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.