National Repository of Grey Literature 293 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Evaluation of the efficiency of the investment project on the farm
ŠTĚRBOVÁ, Jana
The subject of this work is to evaluate the efficiency of an investment project in an agricultural company. The intended investment is the construction of a biogas station. Two investment options are analysed. Because the company has a possibility to ask for drawing a subsidy from the Program of the countryside development, the first option is without drawing a subsidy, and the second option is with a subsidy. Evaluation of investment efficiency is carried out by static and dynamic methods. Then the impact of the project on the financial stability is rated using financial analysis. Based on performed calculations, though the option with the subsidy generates better results, it is detected that both variants are effective, and both reinforce stability of the company
The realisation procedure for flood control measures in the selected section of river Oslava
Kopuletý, Martin ; Vrba, Jan (referee) ; Veselý, Jaroslav (advisor)
The thesis is focused on the comprehensive solution of the flood protection measures of the town Oslava on the river Oslava. The territory was subjected to a risk analysis with a graphical representation of risk in the area and potential damage to the property was calculated. In continuity has been proposed appropriate flood protection measure to reduce damage. The economic effectiveness of the measures was carried out and other documentation required for the underlimit tender of the project was elaborated. In the conclusion of the diploma thesis there is another possible use of the diploma thesis.
Assessing the effectiveness of invested public resources to ensure the quality and availability of public cultural needs
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Complex of methods for effective entrepreneurship of SMEs in the cultural sector
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Fulltext: Download fulltextPDF
Reforms of the Ukrainian Energy Industry
Balahura, Milan ; Svoboda, Karel (advisor) ; Lídl, Václav (referee)
The energy sector of Ukraine is of strategic importance not only within the national economy, but is also significant from a European perspective, because it includes transit energy networks that are essential for a large part of Europe. The fundamental problem still remains low energy efficiency of the economy, obsolete infrastructure, dysfunctional system and the absence of major reforms. At the moment, another round of reforms is taking place under the influence of a rapprochement with the European Union, to modernize the sector and adapt it to European standards. This work describes the development of the sector and the reform efforts since independence until today with a particular focus on the gas sector and the period 2014 to 2017. This is particularly the developments in the energy market, pricing policies, availability, security and decentralization of the system. In addition, the work also focuses on the development of energy efficiency, the environment and renewable energy sources. Following on the theoretical basis (especially the theory of institutional economics) through analysis of described facts assesses developments in the reforms and their impact on the whole sector including evaluation of the role and influence of oligarchs in these reform attempts. In terms of reforms, four...
Effectiveness of Investment Options
HOUDKOVÁ, Eva
This bachelor thesis focuses on the evaluation of project process based on technical-economic studies under the terms of pre-investment preparation. It indicates a selection of one of the proposed investment options, a view of the economic benefits of the company and the choice of appropriate forms of financing this investment with regards to the risks. Subsequently it defines final investment and financial decision of the chosen investment project with opportunity of variant solution. Based on terms such as investment activity, listing the main methods of the investment effectiveness evaluating and basic forms of financing. Practical part collects the course of real investment project from the initial phase comparing possible options through evaluating the effectiveness of selected options up to the selecting appropriate financial forms of the observed project.
Production Process Analysis in Selected Enterprise
Sychrová, Jana ; Zatloukal, Petr (referee) ; Chvátalová, Zuzana (advisor)
Thesis „Production Process Analysis in Selected Enterprise” is focused on specific production processes especially their description, possible changes and subsequent evaluation of impact of changes. It includes theoretical bases for production processes, their improvements and investments to production processes. Moreover there are included methods of investment business evaluation and mathematical modeling. Selected company and specific selected process that theoretical methods are applied upon in Maple is in practical portion.
Service Management in a Selected Municipality
LIŠKA, Marek
Service management in a municipality is essential for its further development. Every one of us uses public services and demands maximum comfort. They are often an indicator of the satisfaction of the inhabitants and a premise for municipality's growth. This work is focused on the analysis of public services in the town of Prachatice. The thesis contains the analysis of the local conditions and the structure of provision of public services including their production and financing. From the available data, it is possible to see how the provided services meet the needs of inhabitants. Based on the analysis results, there is drawn the proposal for improvement of public services regarding the needs of the municipality´s inhabitants in near future.
The involvement of suppliers at the early stage of the project in a selected company
ZADINOVÁ, Kristýna
The bachelors thesis describes the involvement of suppliers at the early stage of the project in a selected company and focuses on the automotive industry. The aim of the thesis is to compare the general methodology of project management with the specific methodology of the chosen company. It also solves the specific case of delayed supplier involvement in a project, which caused a negative impact on profit and margin. This thesis analyses in depth the situation and comes with a solution for future projects, while at the same time it verifies the economic efficiency of its solution proposals on the current project, where a similar problem occurs.
Effectiveness of advertising in Czech hockey league stadiums for the sponsoring companies
Vilímovská, Barbora ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Voráček, Josef (referee)
Title: Effectiveness of advertising in Czech hockey league stadiums for the sponsoring companies. Objectives: Expression and evaluation of efficiency of advertising in Czech hockey league stadiums. Methods: Quantitative research among the Czech hockey league stadiums and comparison of acquired data within defined regional units. Used research methods are the descriptive analysis, qualitative polling, content analysis, calculation of media indicators and the comparison method. Results: Effectiveness of advertising in Czech ice hockey league stadiums was mathematically expressed, including statistic and graphic analysis. Index of effectiveness of stadiums and advert types was compared. Due to the low number of stadiums involved in research, the most and less effective advertising type and place was determinate only as a theoretical conclusion. Keywords: effectiveness, advertising efficiency, sport advertising, sport sponsorship

National Repository of Grey Literature : 293 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.