National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The influence of innovations on the economic situation of the company
HEJPETROVÁ, Lucie
The aim of the thesis is to assess the effectiveness of innovation and evaluate its economic impact on the company. Theoretical part contains topics regarding innovations and also potential ways of assessing effectiveness and impact of innovation. Practical part presents fundamental information about the company and its current economic situation. Once all basic information is presented, innovation is described in detail followed up by evaluation of its effectiveness and impact on the company.
Olympic Park Lipno: Economic Assessment of the Project
Binderová, Monika ; Král, Pavel (advisor) ; Tripes, Stanislav (referee)
The aim of the thesis is to evaluate the economic impact of the Olympic Park Lipno. First of all, it describes the so-called mega sport events and their impacts, especially the economic ones. Furthermore, the ex-ante and ex-post studies and crowding out effect are characterised in the research. In addition, two analyzes which are described in detail in the thesis were prepared by KPMG. The research method is a questionnaire survey with all information gained at the Olympic Park Lipno. The questionnaires and the collection of secondary data allowed us to proceed to comparison of the researched studies and, in particular, to the calculation of the economic impact.
CZECH CIVIL AIRCRAFT MANUFACTURES AND THEIR POTENTIAL ON EMERGING MARKETS TYPE OF CHINA
Brix, Vojtěch ; Frömmel, Tomáš (advisor) ; Prokop, Jaromír (referee)
In this thesis the author analyses the potential of aircraft manufacturing industry of the Czech Republic on emerging markets. Czech manufacturers have been operating only in two of the main sub-segments of the whole industry. Three main manufacturers were selected based on their revenues and each analysed from the financial, product portfolio, sales, and R&D point of view. The markets were selected applying the rating approach. For the purposes of the selection process a multi-criterial matrix was constructed of eleven parameters and two specific superstructures for each of the segments within the range. In the last part, the economic impact on the Czech Republic was estimated, specifically in terms of the labour market and contribution to the state budget via taxes and foreign trade balance.
Economic Analysis of Organizing Ice Hockey World Championship 2015 in Ostrava and Prague
Halásová, Michaela ; Soudek, Jan (advisor) ; Fišerová, Tereza (referee)
In many cases the organization of major sport events brings various benefits to hosting economies, especially those resulting from encouraged tourism. However, these events carry extensive costs coming mostly from public resources which could be used for other purposes, e.g. healthcare. The main goal of this thesis is to analyze the socioeconomic impact of the Ice Hockey World Championship 2015 on Prague and the Moravian-Silesian Region using a Cost-Benefit Analysis in which costs and benefits are summed up and benefit-cost ratio calculated. In our analysis we conclude that the event was beneficial not only for the Czech Ice Hockey Association; the hosting organization reporting profit of 450 million CZK before taxes but also for the regions with a benefit-cost ratio of 5.53, meaning that the benefit created equals 5.53 times the amount the regions invested into the event. Moreover, in this analysis we confirm an overall positive effect of the championship on tourism. Keywords cost-benefit analysis, Ice Hockey World Championship 2015, Prague, Ostrava, Moravian-Silesian Region, economic impact, major sport events, tourism
The Economic Potential of Selected Geolocation Mobile Applications in the Field of Cultural Tourism of the Czech Republic
Nosák, David Ivan ; Tyslová, Irena (advisor) ; Tittelbachová, Šárka (referee)
The thesis is focused on evaluating the economic potential of geolocation mobile applications in the field of cultural tourism in the Czech Republic. It is divided in two major sections: the theoretical and the practical one. The former provides general insight in the topic while the latter inquires into a sample application named Geocaching. In addition, it involves an illustrative questionnaire utilizable for collecting necessary data in order to measure the expenditure of its users.
Economic Impact of Drug Addiction
Švástová, Lýdie ; Kaczor, Pavel (advisor) ; Havlová, Lenka (referee)
This bachelor thesis deals with drugs issue primarily from view of economic impact to the Czech Republic. It endeavours to quantify of costs or estimate of costs for the anti-drug policy and the medical care for humans who use drugs. It opens the subject of the drug legalization and is trying to describe its possible consequences.
Factors of economic impact of Brazil and China in the context of BRICS on the world economy
Vašek, Michal ; Bič, Josef (advisor) ; Karpová, Eva (referee)
This thesis focuses on the analysis of the economic impact of Brazil and China in the context of BRICS countries on the world economy. The first chapter sets out the specifics of the BRICS group, with emphasis on Brazil and China. The second chapter analyzes the current economic situation of the two selected states through economic, social, political and technological indicators. In the final chapter, on the basis of the previous analysis identifies the main factors of economic power of Brazil and China, their possible future developments and risks associated with the dynamic development of these countries.
Economic of international running sport actions in the Czech Republic
Češka, Pavel ; Novotný, Jiří (advisor) ; Kotáb, Jiří (referee)
The economic situation of the company Prague International Marathon, s.r.o. is the main objective of this Diploma Thesis. To be more accurate, it particularly is the application of methods and tools of financial analysis together with analysis of revenue and costs of the company. When implementing previous methods and tools of economic analysis, we will be able to assess the economic health of the company. This analysis is primarily focused on horizontal and vertical analysis of assets and liabilities. It also focuses on ratio indicators. Following section of the Thesis deals with economic analysis of earnings and costs. The final task is to analyze the economical impact of organizing running actions in the Czech Republic. This economical impact will be compared with similar actions taking place in Germany, especially in Berlin.
Vyhodnocení ekonomických dopadů existence CHKO a NP ve vztahu k prosperitě dotčených regionů
DHV CR, s.r.o., Praha
Zpráva obsahuje následující výstupy: 1. Úvod, 2. Analýza právních nástrojů, 3. Socioekonomická analýza, 4. Analýza konfliktů, 5. Hloubková analýza, 6. Syntéza/shrnutí klíčových faktů, 7. Návrhová část - doporučení technicko-administrativního charakteru a legislativní návrhy.
Vyhodnocení ekonomických dopadů existence CHKO a NP ve vztahu k prosperitě dotčených regionů
DHV CR, s.r.o., Praha ; Srb, Jan
Zpráva obsahuje následující výstupy: 1. Úvod, 2. Socioekonomická analýza VZCHÚ, 3. Analýza právních nástrojů ochrany přírody a krajiny a 4. Návrh metodiky pro hloubkovou analýzu v pilotních územích. Ke zkoumanému problému přistupuje řešitelský tým v zásadě třemi způsoby: a) hodnotí relativně komplexní/územní projevy velkoplošné regulace prostřednictvím socioekonomické analýzy VZCHÚ (výstup č. 2), b) analyzuje regulační rámec a jeho ekonomické dopady na vybrané subjekty v chráněném území, přičemž tato část je řešena ve dvou základních krocích [primární analýza nástrojů - zaměřena pouze na právní a ekonomické nástroje (výstup č. 3) a sekundární hloubková analýza nástrojů ochrany ve vybraných pilotních územích (součást případových studií – viz návrh metodiky, výstup č. 4)], c) hodnotí interpretaci regulace ochrany přírody a krajiny v CHKO a NP jako jednoho z faktorů místního ekonomického rozvoje (součást případových studií – viz návrh metodiky, výstup č. 4). Jednotlivé výstupy jsou pracovními verzemi, které budou dokončeny během 1. kvartálu roku 2005. Hodnocení ekonomických dopadů právních a ekonomických nástrojů na aktivity hlavních skupin aktérů v chráněných oblastech je zpracováno v pracovní verzi a bude v další fázi podrobeno kritickému posouzení v rámci expertního panelu složeného ze zástupců řešitelského týmu. Paralelně s finalizací primárních analýz budou v I. kvartálu roku 2005 zahájeno zpracování hloubkových analýz ve vybraných pilotních územích. Předpokladem k zahájení prací na případových studiích je schválení výběru pilotních oblastí ze strany zadavatele.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.