Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010 až 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Factors influencing prices of medicines
Štefančíková, Michaela ; Maaytová, Alena (vedoucí práce) ; Láchová, Lenka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá faktory, které působí na ceny léků. Mezi hlavní faktory patří informační asymetrie, externality, léky jako poručnické statky, poptávka po lécích, nabídka léků, konstrukce daňového systému a zájmové skupiny ve zdravotnictví. Největší pozornost je věnována faktoru zájmových skupin ve zdravotnictví a jejich vlivu na ceny léků. Týká se to zájmových skupin lékařů, pacientů, zdravotních pojišťoven a farmaceutických společností. Součástí práce je i regulace léků a kategorizace léků.
Marketingová komunikace ve farmaceutickém průmyslu: OTC léky proti nachlazení
Machová, Gabriela ; Lešetický, Ondřej (vedoucí práce) ; Polanecká, Šárka (oponent)
Zhodnocení marketingové komunikace vybraných farmaceutických produktů ze skupiny volně prodejných léčiv určených pro léčbu chřipky a nachlazení prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřeného na specifické faktory ovlivňující spotřebitelské chování cílové skupiny zákazníků
Víno jako lék, v proměnách času a vědomostí
Harmatha, Juraj
Víno svými léčivými účinky bylo, je a v určitých mezích jistě i zůstane v myslích lidí mediem zasluhujícím pozornost odborníků a důvěru amatérů - konzumentů toužících po dobrém zdraví a lepším stáří. Na své pouti časem bylo víno téměř neustále řazeno k lékům. Tuto stránku jeho identity ovšem současná definice léku odsunula do oblasti bioaktivních podpůrných složek potravy - nutraceutik. jeho faktická preventivní a léčebná hodnota však přetrvává.
In vitro účinnost polymerních konjugátů směrovaných mAb anti-EGFR nebo lidským polyklonálním IgG
Bouček, Jan ; Betka, J. ; Strohalm, Jiří ; Plocová, Daniela ; Šubr, Vladimír ; Mrkvan, Tomáš ; Ulbrich, Karel ; Říhová, Blanka
Směrovaná léčiva a zejména proti EGFR cílené conjugáty se zdají být slibnou alternativou pro budoucí léčbu nádorů hlavy a krku
Směrovaná polymerní léčiva pro terapii nádorových onemocnění
Kovář, Marek ; Mrkvan, Tomáš ; Šírová, Milada ; Strohalm, Jiří ; Šubr, Vladimír ; Etrych, Tomáš ; Ulbrich, Karel ; Říhová, Blanka
Byly prezentovány výsledky výzkumu zaměřeného na vývoj polymerních systémů jakožto nosiče cytostatik, a účinnost takovýchto konjugátů byla demonstrována na zvolených nádorových modelech
Mechanismus cytotoxicity polymerních léčiv založených na HPMA je závislý na jejich intracelulárním osudu
Hovorka, Ondřej ; Strohalm, Jiří ; Etrych, Tomáš ; Ulbrich, Karel ; Říhová, Blanka
Intracelulární odštěpení doxorubicinu z polymerního konjugátu není nezbytnou podmínkou farmakologické aktivity polymerních konjugátů na bázi HPMA. Složení spojky nesoucí léčivo a způsob vazby doxorubicinu podstatně ovlivňuje intracelulární distribuci léčiva a tím pádem i mechanismus buněčné smrti
Přímé platby obyvatelstva za léčiva a za zdravotnické služby a jejich váha ve výdajích domácností
Vavrejnová, Marie
Práce se zabývá přímými platbami obyvatelstva za zdravotnické služby, které jsou jedním z nejdiskutovanějších problémů při přípravě reformy zdravotnictví v České republice.
T buňky mají zásadní úlohu při vytvoření protinádorové imunity u myší léčených protilátkou směrovanými konjugáty doxorubicinu a HPMA
Mrkvan, Tomáš ; Kovář, Marek ; Etrych, Tomáš ; Strohalm, Jiří ; Plocová, Daniela ; Ulbrich, Karel ; Říhová, Blanka
Antiidiotypovou protilátkou směrovaný polymerní konjugát bázi N-(2-hydroxypropyl)metakrylamidu nesoucí cytostatikum doxorubicn, je schopen na rozdíl od volného léčiva zcela vyléčit myši s BCL-1 leukémií. Během léčby je aktivován imunitní systém a je navozena dlouhodobá protinádorová imunita, která je závislá na přítomnosti CD4+ a CD8+ buněk v organismu myší.
Antracyklinová antibiotika na bázi protilátkou směrovaného HPMA
Říhová, Blanka ; Strohalm, Jiří ; Jelínková-Ibrahimová, Markéta ; Kovář, Marek ; Šubr, Vladimír ; Etrych, Tomáš ; Mrkvan, Tomáš ; Šťastný, Marek ; Plocová, Daniela ; Šírová, Milada ; Hovorka, Ondřej ; Kubáčková, K. ; Ulbrich, Karel
Léčiva na bázi N-(2-hydroxypropyl)metakrylamidu jsou novou generací protinádorových terapeutik se zvýšeným účinkem a podstatně sníženými nežádoucími vedlejšími efekty. Díky směrování protilátkou jsou tato léčiva pomocí aktivních i pasivních mechanismů akumulovány v nádorové tkáni.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.