National Repository of Grey Literature 163 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Státní politika v oblasti spotřeby alkoholu
Vičarová, Dana
Bachelor thesis deals with the state of alcohol consumption in the Czech Republic in years 2007 to 2014. Alcohol consumption data are obtained from an official database of the Czech statistical office called Household Budget Survey focusing on households. The factors influencing alcohol consumption are characterized based on household's conditions. The critical factors are found to be household status, type of household, number of children and place of resident. Furthermore, the influence of government regulations on alcohol consumption is analysed in order to provide recommendations for their effective enforcement.
Významné aspekty plýtvání potravin v domácnostech
Pelánová, Aneta
This bachelor thesis deals with the topic of food waste on the household level in Nové Město na Moravě. The aim of the work was to identify important aspects of food waste in households and to identify options for improving households' food consumption habits. Quantitative research through a questionnaire survey was used to reach this goal. Based on the results of our own investigation and secondary information from other research in this area, recommendations for reducing food waste were derived.
Zadluženost českých domácností v rámci zemí V4
Zálešáková, Klára
ZÁLEŠÁKOVÁ, K. Czech Republic’s household debt in countries of the Visegrad Group. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019. The bachelor thesis deals with the identification and quantification of factors influencing the increasing debt ratio of Czech households. This household debt ratio was compared between the other countries included in the Visegrad Group with performed prediction for future development. The theoretical part studies the case of debt ratio and significant factors influencing the debt ratio. The findings of the thesis derive from comparing the debt ratio development for individual countries of V4 with the use of time series decomposition and multidimensional regression analysis, which evaluated the influence of statically significant factors on the studied samples. The source data was collected from databases like CZSO, CNB ARAD, Eurostat, IMF and Ministry of Labour and Social Affairs.
Climate Monitoring at Home
Pillár, Andrej ; Dobrovský, Ladislav (referee) ; Šoustek, Petr (advisor)
Cieľom tejto bakalárskej práce je vyvinúť, zostaviť a otestovať zariadenie na meranie enviromentálnych veličín v interiéri. Zariadenie obsahuje senzory teploty, relatívnej vlhkosti, tlaku a koncentrácie CO2. Aktuálne hodnoty su zobrazené na vstavanej obrazovke spolu s časom a odosielané pomocou IoT protokolu MQTT na server. Práca obsahuje aj riešenie tohoto serveru. Dáta sú ním spracovávané, ukladané do SQL databázy a ďalej sprístupnené cez JSON API implementované v jazyku Python. Aplikácia vyvinutá pomocou niekoľkých webových technológií ponúka prehľad aktuálnych aj historických hodnôt. Serverové riešenie je hostované na http serveri. Demonštračná verzia riešenia využíva server NGINX ktorý tiež poskytuje zabezpečenie komunikácie so serverom pomocou TLS pre všetky služby. Celá práca je spracovaná s dôrazom na otvorenosť, modularitu a rozšíriteľnosť. V práci sú preferenčne používané Libre a Open Source technológie.
Progressive tax burden on households on income from individuals
PAVLOVIČOVÁ, Lenka
The theme of the diploma thesis is "Progressive tax burden on households on income from individuals". The aim of this work is to examine the progressive burden on households of personal income tax, using model households. The purpose is also to determine which taxpayers and in which households have the greatest tax burden. The study is conducted using an average tax rate. The analysis is performed in years 2016, 2017 and 2018 on four taxpayers (which are different by the amount of gross wage), which are in five different types of households (according to their composition, taxpayers apply different types of discounts or tax advantages). The results of the thesis show that the higher the gross wage, the higher the average tax rate (the higher the tax burn on the taxpayer), which is also more balanced than the poorer taxpayers. There is a minimal difference between rates year-on-year. Personal income tax is progressive.
Man's family roles in commercials and their presence in contemporary Czech TV advertising
Švigová, Barbara ; Krobová, Tereza (advisor) ; Rosenfeldová, Jana (referee)
This bachelor's thesis focuses on the representation of man's family roles and male domesticity in marketing communication. The main objective is to describe how the man's role in the domestic sphere is portrayed in advertising and its changes through time and to find out to what extent those changes are reflected by Czech television advertising. In the theoretical part, the thesis briefly deals with the concept of masculinity, gender stereotypes in the media and their impact on the society. Then it summarizes the changes of the man's family role due to industrialization and later the emancipation of women. The pivotal part of the thesis focuses on the representation of man's family roles in advertising. Firstly, it describes traditional stereotypes connected with the representation of masculinity and the offensive portrayals of male domesticity. Furthermore, it focuses on the emerging trend of positive representation of the man's family role and fathers in particular. The practical part of the thesis consists of research. The main research question was whether traditional stereotypical images or new positive images of male domesticity predominate in contemporary Czech television advertising. For this purpose, the research uses quantitative and qualitative content analyses of commercials...
Information society in figures - 2019: the Czech Republic and the EU
Český statistický úřad
Basic overview of the state and development in the spreading and way of use of ICTs in the main areas of our society - The ICT Infrastructure, Households, Individuals, Enterprises, eGovernment, Education and digital skills and eHealth.
Fulltext: Download fulltextPDF
Information Society in Figures - 2018: the Czech Republic and the EU
Český statistický úřad
Basic overview of the state and development in the spreading and way of use of ICTs in the main areas of our society - The ICT Infrastructure, Households, Individuals, Enterprises, eGovernment, Education and digital skills and eHealth.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Focus on Women and Men - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 163 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.