National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
In-transit practices among multi-campus university libraries in Turkey
Cuhadar, Sami ; Cimen, Ertugrul ; Turan, Abdullah
Library in-transit services provided between various campuses of a university are important, helping to ensure user satisfaction, effective allocation of library budgets, optimum use of resources, and effective use of library spaces. In this study, 179 universities operating in Turkey were identified and selected for assessment. The methods which libraries at these universities employ to deliver information resources to users at other campuses as well as their in-transit practices are explained in detail. The paper presents the findings of a survey that was conducted at the selected university libraries in order to assess the current state and the impact of resource sharing via the in-transit method on library budgets, library spaces, and user satisfaction. The in-transit practice of Istanbul Bilgi University (BİLGİ) Library, which has a well-established in-transit policy and which keeps detailed statistics, was also used as a case study to analyze in-transit statistics and survey findings and to provide suggestions for future improvement. Design/methodology/approach: This study employed a historical and explanatory approach; statistical methods are used to analyze the results of the survey. An important outcome of the study was that it documented the current status of in-transit practices at academic universities in Turkey. The authors utilized their professional experiences in developing resource sharing and in-transit services within a university library context in Turkey in order to design the survey. Objectives: This research paper might be useful for any university librarians interested in resource sharing, effective use of library budgets, library collections, and library spaces, especially in developing countries. The paper also provides academic libraries with a set of guidelines for establishing an in-transit service. Originality/value: This paper is the first study of in-transit services provided between Turkish university libraries. It also addresses the opportunities and challenges that arise when establishing or improving in-transit services. The results of the study will be of use to university libraries, researchers, and library professionals working in the field.
Fulltext: idr-1383_1_paper - Download fulltextPDF
Slides: idr-1383_2_presantation - Download fulltextPDF; idr-1383_2_presentation - Download fulltextPDF
Video: idr-1383_3_video - Download fulltextMP4
Modular Document Supply System
Šmilauer, Bohdan ; Vetešník, Pavel
Článek projednává o modulárním Document Delivery systému vyvíjeném v STK. Vývoj byl podpořen projekty LI200028 (VPK) a LI01018 (portál STM). Tento systém staví na zkušenostech získaných vývojem a provozem Virtuální polytechnické knihovny. Je implementován v jazyce Java, z důvodů snadné přenositelnosti. Systém neobsahuje katalog dokumentů, požadovaný dokument musí být vyhledán mimo tento systém a je možné předat metadata o vyhledaném dokumentu a jeho umístění v OpenURL adrese při zadání objednávky. Účastnící sytému musí být registrování a mají v systému svůj finanční účet. Objednávku na digitalizaci dokumentu a zprostředkování výtisku kopie si zadává účastník systému samoobslužně web browserem. Objednávka je uložena v databázi čekajících objednávek, a periodicky dotazována digitalizačními místy. Pro toto je digitalizační pracoviště vybaveno zvláštním komunikačním a digitalizačním programem. Digitalizační pracoviště dokument zdigitalizuje a uloží do souboru .pdf a předá zpět do databáze. Tento soubor .pdf je určený pouze k tisku a je chráněn proti změně. Uživatel si ho stáhne ze své www stránky chráněné heslem a vytiskne na své lokální tiskárně. Současně s těmito procesy probíhá účtování ceny zakázky, která je odečtena z konta uživatele a přičtena na konto knihovny, která pořídila kopii dokumentu. Systém se nazývá modulární, protože umožňuje komunikaci s jiným instalacemi téhož systému a tak předávat objednávky do jiných knihoven vybavených tímto systémem (obdoba požadavku MVS). Objednávky a data se předávají pomocí standardizovaných XML souborů. Cílem je dosáhnout kompatibility i mezi heterogenními systémy DDS.
Fulltext: idr-250_1 - Download fulltextPDF
Slides: idr-250_2 - Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.