Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kočebři, Bosňáci, vejcaři aneb k názvům podomních obchodníků v Slovníku nářečí českého jazyka
Šipková, Milena
Na základě jazykového materiál z Korespondenční lexikální ankety z 50. let 20. století pojednává příspěvek o nářečních názvech podomních obchodníků z přelomu 19. a 20. století. Zaznamenané názvy podomních obchodníků budou zpracovány ve Slovníku nářečí českého jazyka.\n\n
Česká dialektologie - současný stav a výhledy
Šimečková, Marta
Příspěvek se zabývá současným stavem české dialektologie. Zaměřuje se na hlavní práce z oboru, např. Český jazykový atlas, Slovník nářečí českého jazyka nebo Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Naznačeny jsou také možnosti budoucího výzkumu.\n
New Dialectological Project of Czech Dictionary of Dialects of the Czech Language
Kloferová, Stanislava
Present-day Czech dialektology stands at the beginning of a news era: a long-term project of the Czech linguistic Atlas (6 volumes) has been finished, and a space opens for another, no less important project: Dictionary of Dialects of the Czech Language which will encompass the lexicon of dialects in Bohemia, Moravia and Silesia. Preperatory work on it has been taking place concurrently with earlier research tasks (besides the Atlas, the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms), but since 2011 the dialectologists concentrate on the project of this Dictionary. In the first phase (until 2015) they will work up entries beginning with A-C. The Dictionary is primarily conceived as an electronic one, it is espected to be connected with other dialectological projects in one interactive web application. The contribution presents the materiál base of the Dictionary and its conception.
Některé problémy zpracování slovesa v nářečním slovníku
Šipková, Milena
Autorka se snaží zdůraznit skutečnost, že nářeční lexikograf nezbytně potřebuje k svému dílu širokou teoretickou výbavu lexikologickou, a to v tom smyslu, že vidí v hláskových podobách, tvaroslovných a slovotvorných morfech a morfémech (prefixech, sufixech, koncovkách) a v syntaktickém chování sloves důležité signály (indikátory) možných sémantických rozdílů. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že pro lexikografa zůstává základním úkolem primární pohled od slova, od slovního významu, a že ohledy k hláskosloví, morfologii, tvarosloví a syntaxi jsou pro něho sice respektabilní, tj. musí k nim přihlížet, ale přece jen pomocné a podnětné, pozoru hodné.
Dialektologie a Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku
Čižmárová, Libuše
Příspěvek představuje metodologii práce na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Původ a slovotvornou charakteristiku jmen lze určit jen na základě znalostí vývoje dialektu na Moravě a ve Slezsku. V programu lze též tvořit mapy umožňující srovnání s nářečními mapami z Českého jazykového atlasu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.