Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti diagnostiky motorických dovedností u dětí předškolního věku využitelné v pedagogické a zdravotnické praxi
Bačíková, Miroslava ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce představuje možnosti diagnostiky motorických dovedností u dětí předškolního věku v pedagogické a zdravotnické praxi. Práce je rozdělena na dvě části - na část teoretickou a praktickou. V teoretické části autorka popisuje psychomotorický vývoj dítěte, zejména v období předškolního věku. Dále se v práci zabývá pedagogickými a zdravotnickými odbornostmi, které se problematikou psychomotorického vývoje nejčastěji zabývají. V následujících kapitolách jsou rozebrány možnosti diagnostiky dítěte předškolního věku, včetně výčtu nejvyužívanějších diagnostických testových metod, vyšetřujících úroveň motorických dovedností. Pro účely praktické části byla vytvořena sada diagnostických úloh, která si klade za cíl orientačně zmapovat sníženou úroveň motorických schopností a dovedností dítěte předškolního věku. Navržená sada diagnostických úloh byla posléze vyzkoušena v praxi v pěti mateřských školách ve dvou městech České republiky. Praktická část této práce sestává z popisu jednotlivých úloh a jejich hodnocení, charakteristiky použitého vzorku, administrace sady úloh a sběru dat spolu s etickými zásadami výzkumu. Dále je zde uvedena prezentace, analýza dat a posouzení rozlišovací schopnosti navržené sady úloh. Praktická část je doplněna o doporučené úpravy administrace a obsahu sady...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.