Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení rychlých změn koncentrací těkavých organických sloučenin pomocí difúzního denuderu
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel
Stanovení rychlých změn koncentrací těkavých organických sloučenin bylo provedeno využitím difúzního denuderu se stékajícím filmem kapaliny, který umožňuje odběr vzorků v časových intervalech již od 2 minut.
Porovnání technik pro stanovení monoterpenů v lese
Křůmal, Kamil ; Večeřová, Kristýna ; Holišová, Petra ; Urban, Otmar ; Pallozzi, E. ; Guidolotti, G. ; Calfapietra, C. ; Večeřa, Zbyněk
V této práci porovnávány tři různé techniky (1 online a 2 offline) pro stanovení monoterpenů v lese. Monoterpeny byly stanoveny pomocí PTR-MS, difúzních denuderů se stékajícím filmem kapaliny a tenaxových desorpčních trubiček.
Microbicidal properties and chemical composition of essential oils
Křůmal, Kamil ; Večeřa, Zbyněk
The microbicidal properties of 6 essential oils (EOs; Lavandula angustifolia, Cymbopogon nardus, Citrus aurantifolia, Juniperus communis, Myrtus communis and Cinnamomum zeylanicum ) for 17 microorganisms were determined using the vapour-agar contact method. The most effective EO (i.e. Lavandula angustifolia ) whose volatile components provided the sufficient microbicidal properties was chosen for detailed study of chemical composition.
Experimentální určení penetrace aerosolu denudérem
Ondráčková, Lucie ; Ždímal, Vladimír ; Schwarz, Jaroslav ; Smolík, Jiří ; Putaud, J.P.
Experimentální určení penetrace aerosolu denudérem je předmětem příspěvku.
Studium vlivu atmosférických polutantů na stanovení kyseliny dusité s prekoncentrací v cylindrickém difúzním denuderu
Motyka, Kamil ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel
V této práci byl zkoumán vliv polutantů, které se obvykle nacházejí ve znečištěném vzduchu, na chemiluminiscenční stanovení kyseliny dusité s prekoncentrací v cylindrickém difúzním denuderu se stékajícím filmem kapaliny
Identifikace těkavých kontaminantů ve vzduchu a atmosférickém aerosolu v zemědělském prostředí
Hrdlička, Jan ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel ; Dočekal, Bohumil ; Ciganek, M.
Je popsán nový kontinuální kolektor atmosférických aerosolů využitím deionizované vody. Kolektor umožňuje analyzovat on-line chemické složení ve vodě rozpustných aerosolových složek v reálném čase s časovým rozlišením několika minut bez interferencí plynných polutantů.
Kontinuální stanovení stopových koncentrací amoniaku ve vzduchu
Hrdlička, Jan ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel ; Opekar, F.
Je prezentování stanovení stopových koncentrací amoniaku ve vzduchu pomocí bezkontaktního vodivostního detektoru. Pro předkoncentrování atmosférického amoniaku byl použit cylindrický difúzní denuder se stékajícím filmem absorpční kapaliny.
Chemiluminiscenční stanovení formaldehydu ve vzduchu
Motyka, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Hrdlička, Jan
Je prezentována nová metoda pro kontinuální stanovení formaldehydu ve vzduchu, založená na prekoncentraci formaldehydu v cylindrickém difúzním denuderu se stékajícím filmem absorpční kapaliny a následné chemiluminiscenční detekci formaldehydu ve vzniklém koncentrátu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.