Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ukládání datasetů do repozitáře ASEP
Chmelařová, Zdeňka ; Doleželová, Jana
V databázi ASEP jsou uloženy bibliografi cké záznamy publikačních a aplikovaných výsledků vědeckého výzkumu pracovišť Akademie věd ČR od roku 1993. Databáze byla v roce 2012 rozšířena o repozitář, do kterého se ukládají plné texty dokumentů a od roku 2017 lze ukládat datové záznamy a datové soubory. Bibliografi cké záznamy výsledků lze propojit s metadatovými záznamy, uživatelé pak mají k dispozici nejen plný text výsledku, ale i data, na jejichž základě výsledek vznikl. Datový soubor má vlastní popis, metadata s využitím mezinárodních standardů. V příspěvku seznámíme posluchače s workfl ow repozitáře, popisem ukládaných datasetů a ukážeme různé typy uživatelských rozhraní.
Plný text: Fulltext_Chmelarova_CZ - Stáhnout plný textPDF; Fulltext_Chmelarova_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Chmelarova_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Chmelarova_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Chmelarova - Stáhnout plný textMP4
Otevřená data a kam s nimi?
Simandlová, Tereza
V zájmu vědecké komunity a veřejnosti jsou kromě otevřeného přístupu k plným textům také mimo jiné otevřená data. Tzv. Open Data zefektivňují nejen výměnu informací a šetří finance, ale umožňují také větší transparentnost ve vědecké komunikaci. Otevřená data se v posledních několika letech stávají trendem, který se rozmáhá napříč jednotlivými vědeckými obory. Příspěvek se zaměří na představení iniciativy k otevřeným datům, představí termín Enhanced publication a především ukáže příklady vybraných datových repozitářů.
Prezentace: idr-481_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-481_2 - Stáhnout plný textMP4

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.