Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nástroj pro kolaborativní podporu předprojektové fáze projektů
Žák, Michal ; Rychlý, Marek (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem a realizací aplikace pro správu projektových příležitostí pro konkrétní potřeby společnosti IBM Česká republika. Zde jsou představeny základní metody a přístupy především k časovému a finančnímu plánování. Aplikace je vytvořena v programovacím jazyce C++ s použitím frameworku Qt od firmy Nokia. Nástroj využívá relační databází SQlite.
Návrh manažerského reportingu a vizualizace dat
Melzrová, Anežka ; Klusák, Aleš (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci firmy fyftstore s.r.o., která se zabývá maloobchodem, na základě výsledků této analýzy pak navrhnout optimalizační řešení, které bude navrhnuto na základě informací získaných analyzováním dat, pořízených z historických záznamů firmy. K zhodnocení finanční situace budou použity vybrané ekonomické ukazatele finanční analýzy, finanční analýza bude zpracována pomocí uživatelsky definovaných funkcí pro MS Excel. Data budou zpracována, pročištěna a provázána v programu MS Excel a jeho doplňku Power Pivot, následně vizualizována budou v programu Power BI.
Dezinformace, její vytvoření a odhalení
Bílová, Jana ; Struž, Daniel (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá procesem nazvaným Competitive Intelligence. V úvodu je všeobecný přehled tohoto procesu, který je pak v dalších částech zaměřen na konkrétní disciplínu „dezinformaci“. V první části je rozebrán samotný pojem dezinformace, se zaměřením na její vytvoření a použití, je zde ukázáno jakým způsobem ji vytvářet, aby byla účinná a věrohodná. Oproti tomu jsou v druhé části uvedeny způsoby a opatření, kterými se zjišťuje, zda se jedná o dezinformaci či nikoliv.
Výkonový tester databází
Šulaj, Martin ; Hujňák, Ondřej (oponent) ; Očenáš, Martin (vedoucí práce)
Hlavným cieľom tejto práce je vytvorenie nástroja na meranie výkonnosti relačných databáz a následné preukázanie jeho funkčnosti. Výsledný nástroj je logicky rozdelený do 4~častí, pričom každá časť môže fungovať nezávisle. Pomocou nástroja vieme vytvoriť, vykonať a~vyhodnotiť testovaciu sadu. Súčasťou nástroja je aj grafické zobrazenie výsledkov. Nástroj pracuje s testovacími sadami, ktoré sú spúšťané na zariadení Raspberry Pi 3~B a na výkonnom laptope. Medzi databázy, ktoré sú týmto nástrojom testovateľné, patria MySQL, PostgreSQL a SQLite.
Modul pro sledování znalostí uživatelů pro Kanboard.org
Válka, Jan ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Ščuglík, František (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření modulu, pro sledování znalostí stávající uživatelů aplikace Kanboard. Podstatou tohoto modulu je ohodnotit schopnosti zaměstnanců a přidělit jim štítky. Na základě těchto atributů je tu dále možnost filtrovat jednotlivé uživatele. V práci jsem vytvořil nástroj, který ulehčí práci manažerů při rozhodování, které zaměstnance vybrat na ať už nový, či stávající projekt.
Accelerating structure search in small-molecule databases
Kratochvíl, Miroslav ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Hoksza, David (oponent)
Vyhledávání podstruktur je jednou z nejcennějších schopností databází malých molekul. Dostupné databáze typicky poskytují akceptovatelně rychlé zpracování uživatelských dotazů, ale nejsou dostatečně škálovatelné s ve- likostí uložených dat. V této práci je popsána nová open-source databáze Sachem, která implementuje novoý způsob vyhledávání podstruktur využí- vající nově sestavené otisky chemických molekul uložené v invertovaných databázových indexech. Rychlost vyhledávání v této databázi byla měřena na datových sadách obsahujících desítky milionů molekul. Porovnání výkon- nosti s jinými dostupnými databázemi potvrdilo zlepšení v celkové rychlosti hledání, možností škálování výkonnosti i v efektivitě prosívání dat. Práce dále popisuje aplikaci databáze Sachem, službu založenou na dotazovacím jazyku SPARQL, která rozšiřuje existující sémantické datové služby o možnost zahrnout v dotazech i chemicky relevantní strukturní a podobnostní podmínky. Výsledek nabízí nové, jednodušší možnosti dotazování v dostupných heterogenních da- tových zdrojích. 1
The Reflection of Literary Activities in Digital Space
Hartmanová, Pavla ; Czwordon-Lis, P.
The Czech Literary Bibliography comprises a set of bibliographical records which reflect cultural journalism and specialist texts on Czech literature. The aim of the contribution is the introduction to a new project of the Institute of Czech Literature: The Czech Literary Internet. The project has extended our sources to excerpt platforms, web pages and electronic magazines whose content is not easily searchable through classic search engines. It turns out that this resource illustrates the professional debate on literary events and development and,\nin particular, brings new information on culture in regions and popular literature.
Modern approach to user interfaces for e-mail
Hruška, Marcel ; Kratochvíl, Miroslav (vedoucí práce) ; Škoda, Dominik (oponent)
Webové e-mailové rozhrania sú v dnešnej dobe nenahraditeľnou súča- sťou Internetu hlavne vďaka ich jednoduchému používaniu pomocou webo- vých prehliadačov a ľahkej integrácii veľkého množstva funkcií poskytnutých dodávateľom. Medzi najdôležitejšie funkcie, ktoré z časti alebo úplne chý- bajú v open-source webových implementáciách, patrí napríklad bezpriečin- ková organizácia pomocou tagov, navigácia poháňaná výkonným fulltexto- vým prehľadávaním a integrácia možností na spravovanie času. Táto práca popisuje novú, open-source alternatívu ku pokrokovým komerčným webovým e-mailovým rozhraniam obsahujúcu vyššie spomenuté funkcie. Softvér integ- ruje fulltextové vyhľadávanie poskytnuté ElasticSearch-ovou databázou do aktuálnej infraštruktúry na spracovanie e-mailov na UNIX-ových systémoch, na vytvorenie serverovej aplikácie, ktorá je používaná webovým užívateľským rozhraním, založeným na JavaScripte. Výkon výslednej aplikácie je testovaný na veľkom množstve e-mailov.
Reportovací funkce v prostředí Microsoft SharePoint server
Kolmačka, Pavel ; Novotný, Robert (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářské práce pojednává o problematice reportingu, jako jednoho z hlavních zdrojů informací při rozhodování, ať už z pohledu vedení projektů, nebo firmy jako celku. První část práce se zabýva analýzou současného stavu a metodami reportingu postaveného zejména na exportech dat, finálně zpracovaných v prostředí MS Excel. Druhá část pak obsahuje návrh řešení stavající situace za pomoci reportovacích funkcí Business Intellignece, které by měly značně zjednodušit a zefektivnit mnoho činností na projektu.
Knihovědná bibliografie
Jelínková, Andrea
Příspěvek představuje automatizovanou databázi literatury k dějinám knižní kultury, kterou od 60. let 20. století sestavuje knihovědné oddělení Knihovny Akademie věd ČR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.