Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika bitové ochrany digitálních dat
Růžička, M. ; Miranda, Andrea ; Hejtmánek, L. ; Vašek, Zdeněk ; Krejčíř, V. ; Bartošek, M.
Cílem metodiky bitové ochrany digitálních dat jsou doporučení pro implementaci úložiště vhodného pro dlouhodobé uchovávání dat (Long Term Preservation, LTP). Metodika poskytuje návod, jak k problému bitové ochrany digitálních dat v prostředí českých knihoven přistoupit na základě poznatků dobré praxe v této oblasti dostupných v ČR i ve světě. Metodika je současně propojena s projektem ARCLib, jehož cílem je vývoj open source LTP systému. Pro širokou dostupnost knihovnám ČR i jinde je celé doporučení postaveno na volně dostupných technologiích s otevřeným zdrojovým textem a licencí umožňující další rozvoj a přizpůsobení potřebám uživatele.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ukládání datasetů do repozitáře ASEP
Chmelařová, Zdeňka ; Doleželová, Jana
V databázi ASEP jsou uloženy bibliografi cké záznamy publikačních a aplikovaných výsledků vědeckého výzkumu pracovišť Akademie věd ČR od roku 1993. Databáze byla v roce 2012 rozšířena o repozitář, do kterého se ukládají plné texty dokumentů a od roku 2017 lze ukládat datové záznamy a datové soubory. Bibliografi cké záznamy výsledků lze propojit s metadatovými záznamy, uživatelé pak mají k dispozici nejen plný text výsledku, ale i data, na jejichž základě výsledek vznikl. Datový soubor má vlastní popis, metadata s využitím mezinárodních standardů. V příspěvku seznámíme posluchače s workfl ow repozitáře, popisem ukládaných datasetů a ukážeme různé typy uživatelských rozhraní.
Plný text: Fulltext_Chmelarova_CZ - Stáhnout plný textPDF; Fulltext_Chmelarova_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Chmelarova_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Chmelarova_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Chmelarova - Stáhnout plný textMP4
Implementace CMIS protokolu pro datový sklad systému Kentico CMS
Počatko, Boris ; Jirák, Ota (oponent) ; Ruttkay, Ladislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá standardem CMIS, který má zabezpečit jednoduchou správu dat v různých datových skladech jednotlivých CMS systémů, které tuto technologii podporují. Představené budou služby, datové typy a způsob zápisu dat uvedeného standardu. Postupně jsou prezentované prostředky potřebné na realizaci řešení na platformě .NET. Zároveň je přiblížený CMS systém datového skladu, nad kterým bude standard CMIS implementovaný. V druhé polovině práce jsou popsané implementační detaily řešení.
Otevřená data a kam s nimi?
Simandlová, Tereza
V zájmu vědecké komunity a veřejnosti jsou kromě otevřeného přístupu k plným textům také mimo jiné otevřená data. Tzv. Open Data zefektivňují nejen výměnu informací a šetří finance, ale umožňují také větší transparentnost ve vědecké komunikaci. Otevřená data se v posledních několika letech stávají trendem, který se rozmáhá napříč jednotlivými vědeckými obory. Příspěvek se zaměří na představení iniciativy k otevřeným datům, představí termín Enhanced publication a především ukáže příklady vybraných datových repozitářů.
Prezentace: idr-481_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-481_2 - Stáhnout plný textMP4

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.